наукова публікація

 • Міжнароднa науковa конференція «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства»

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Центр українознавства філософського факультету
  23 жовтня 2014 року проводить Міжнародну наукову конференцію
  «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства»,
  присвячену 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60 Головний корпус університету

  Робота відбуватиметься за наступними напрямами:
  - освіта українців в європейському контексті в минулому і сьогоденні;
  - інтеграція української науки у світову;
  - форми культурної взаємодії українства зі світом: запозичення і внесення;
  - національна культура українців і виклики глобалізації;
  - духовна та релігійна культура українства в європейському контексті: форми інтеграції та дезінтеграції;
  - діяльність української діаспори як форма національно-культурного збереження й культурного несення українськості поза межами України;
  - рецепція України та українства як суб’єкта політичних і соціокультурних процесів у європейському просторі;
  - правова культура України як передумова європейської інтеграції;
  - У рамках конференції відбудеться круглий стіл, присвячений 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка: «Київський університет в європейському інтелектуальному поступі».
  Робочі мови конференції – українська, англійська.
  Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді просимо надіслати
  до 30 вересня 2014 року на вказані адреси:
  E-mail: uaznav-conference@ukr.net
  E-mail: uaznavstvo@bigmir.net
  Формуляр заявки учасника додається
  Вимоги до оформлення статей див. наприкінці інформаційного листа.

  Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.

  Організаційний внесок для участі в конференції (витрати на оргзаходи та друк матеріалів) складає 200 гривень. Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок не сплачують. Кошти слід перерахувати на рахунок Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
  01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.
  р/р 31252277221544 в ГУ ДКСУ м. Києва
  Код банку 820019
  Код ЄДРПОУ 02070944
  Призначення платежу: «П.І.Б. учасника, назва конференції»

  Прохання здійснювати оплату лише після підтвердження оргкомітетом включення заявки до програми конференції.

  Публікація статей планується після проведення конференції у збірнику наукових праць «Українознавчий альманах», затвердженому ДАК України як фахове видання з 4-х напрямків: філософія, політологія, історія, філологія.
  Проїзд і перебування в Києві – за рахунок учасників конференції. За необхідності оргкомітет конференції може забезпечити проживання за кошти учасників.
  Контактна інформація Центру українознавства філософського факультету:
  Адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 105.
  Контактні телефони: (044) 239 – 34 – 96 ; (044) 239 – 34 – 10, 0679683612 (Сорочук Людмила Василівна)

  Вимоги до оформлення текстів доповідей: мова українська, обсяг до 20 тис. знаків з пробілами, шрифт Times New Roman, формат RTF або Word 2003 (.doc), кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

  Текст має включати: 1. шифр УДК; 2. Прізвище автора та назву статті; анотацію та ключові слова українською мовою; 3. Прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова англійською мовою. (Обсяг анотації – 4-6 речень).

  Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ВАК України (див. сайт Центру українознавства: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua, рубрика «Стандарти подачі інформації»). Посилання – в тексті в квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа. Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або [17, арк. 31зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку. Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т.2, с. 725].

  Рисунки та фотографії слід подавати кожен окремим файлом у форматі jpg або tiff. Діаграми слід подавати окремим файлом у форматі xls програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені у текст статті.

  Додані файли: 
 • Публікації

  Інформація про збірники наукових праць Інституту філології та вимоги до них, про друковані видання представників інститутської спільноти.

Сторінки

Subscribe to наукова публікація