наукова публікація

 • Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту»

  Шановні колеги!

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту», які відбудуться 8-10 квітня 2015 року. Читання передбачають проведення круглих столів, секцій, дискусій, презентацій, майстер-класів.

  До роботи наукових читань планується залучити авторитетних науковців України, професорів, викладачів провідних університетів, наукових співробітників науково-дослідних установ, а також – широке коло молодих учених.

  Охочі взяти участь у Всеукраїнських наукових читаннях мають подати заявку до 24 березня 2015 року за адресою:

  01033, Україна
  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет (кімн. 86) або на відповідні кафедри Інституту філології
  Е-mail: philolog_kogalo@ukr.net: факс (044) 234-14-12

  Наукова частина та Наукове товариство аспірантів та студентів повідомляють про набір статей до збірника праць молодих учених. Публікація статей у цьому збірнику для студентів та аспірантів КНУ імені Тараса Шевченка безкоштовна.

  Оголошений також набір статей до фахових збірників наукових праць – «Літературознавчі студії» та «Мовні та концептуальні картини світу». Редакційні колегії збірників залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

  Вимоги до оформлення статті:

  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;

  2. Відомості про авторів:
  - Прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
  - вчене звання, вчений ступінь;
  - місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
  - назва країни (для іноземних авторів);

  3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний курсив;

  4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у виданнях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт;

  5. Ключові слова – 12 шрифт;

  6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля:
  2,5
  3 – – 1,5
  ___
  2,5

  7. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80);

  8. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії;

  9. Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова – двома іншими мовами.

  10. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.

  11. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.

  12. Стаття подається у 2 примірниках (перший примірник у роздрукованому вигляді, другий примірник на електронному носії (Flash Drive USB або СD-RW).

  Оргкомітет

 • Безкоштовна публікація з американістики

  Вельмишановні колеги!

  Центр американських студій, Рада молодих вчених, Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка проводять ІІ міжнародну науково-практичну міждисциплінарну конференцію «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство», яка відбудеться 15 травня 2015 року за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, Українського Фулбрайтівського кола, Програми ім. Фулбрайта в Україні, Інституту міжнародної освіти (США).

  До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, студенти та випускники ВНЗ, а також практикуючі фахівці з України та зарубіжних держав, які здійснюють науково-практичні дослідження з американознавчої тематики.

  У рамках конференції Українське Фулбрайтівське коло проведе круглий стіл за участю американських та українських фулбрайтівців, а також представників Посольства США в Україні і Програми ім. Фулбрайта в Україні.

  Участь у конференції та публікація у збірнику – безкоштовні завдяки підтримці Українського Фулбрайтівського кола, Програми ім. Фулбрайта в Україні, Інституту міжнародної освіти (США).

  Робота конференції проводитиметься за такими напрямками:

  Секція І. Внутрішньо- та зовнішньополітичні аспекти розвитку США

  Політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія. Міжнародні відносини, зовнішня політика, геополітика і міжнародна безпека. Історія.

  Секція ІІ. Національні та міжнародні тенденції економічного розвитку США

  Світове господарство і міжнародні економічні відносини, економіка та управління національним господарством, гроші, фінанси і кредит, економічна теорія та історія економічної думки, демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

  Секція ІІІ. Правова система і державне/публічне управління США

  Національна юриспруденція, судова практика, міжнародні договори.

  Теорія та історія державного/публічного управління, механізми і форми державного/публічного управління, державна служба.

  Секція ІV. Суспільство і культура США

  Соціологія, культурологія, соціальні комунікації. Літературознавство і мовознавство. Освіта.

  За результатами конференції буде опубліковано збірник наукових праць із присвоєнням УДК, ББК та авторського знаку.

  Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська мови.

  Місце проведення конференції: Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, вул. Університетська 1, Дзеркальна зала

  Форма участі: очна/заочна

  Примітка. При заочній участі у конференції, учасник отримує лише електронну версію збірника.

  Витрати за проїзд, харчування та проживання здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.

  Організаційний комітет надає сприяння у бронюванні житла на час проведення конференції. Про потребу у бронюванні житла вказувати у заявці про участь.

  Заявку на участь у конференції, тези доповіді чи статтю просимо надсилати до 28 квітня 2015 р. на електронну скриньку: us.studiesua@gmail.com

  Заявка учасника заповнюється через спеціальну електронну форму он-лайн.

  https://docs.google.com/forms/d/1bp8JBriES3Moi_GcViJZNuVgwOQ56CoaUVDgrth...

  Адреса оргкомітету конференції:

  79000, Україна, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кімн.206

  Тел.: +38 067-67-61-827; e-mail: us.studiesua@gmail.com

  Секретар Організаційного комітету – Зоряна Миколаївна Зазуляк

  Інформація про конференцію: http://international.lnu.edu.ua/us-conference-2015/

 • Конференція у Харкові

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені В.Н. КАРАЗІНА
  Центр міжнародної освіти
  http://www-center.univer.kharkov.ua/ua/sciework.php

  61077, м. Харків, пл. Свободи, 4
  тел. 707-53-39, факс. (0572) 705-12-49, E-mail: center@univer.kharkov.ua

  Вельмишановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
  XІX-ої Міжнародної науково-практичної конференції
  «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»

  Конференція відбудеться 4 – 5 червня 2015 р.

  Наукова проблематика конференції:

  1. Психолого-педагогічні засади методики викладання мов у ВНЗ.
  2. Лінгвістичні засади методики викладання мов у ВНЗ.
  3. Міжпредметна координація у викладанні мов у ВНЗ.
  4. Професійно орієнтоване навчання мови у ВНЗ.
  5. Теорія і практика створення підручників та навчальних посібників для іноземних студентів.
  6. Нові технології викладання мов у ВНЗ.
  7. Лінгвокультурологічний аспект викладання української та російської мов як іноземних.
  8. Проблеми тестування у викладанні мов.

  У межах конференції планується проведення круглого столу з ключових проблем сучасної методики викладання української та російської мов як іноземних, проблем тестування.

  Робочі мови: українська, російська, англійська.

  Матеріали доповіді можуть бути опубліковані у вигляді тез або статті.
  Заявку для участі в роботі конференції із зазначенням теми доповіді (обов’язково написати тези або стаття), а також номера квитанції про реєстраційний внесок (50 гривень) надсилайте на е-mail: urki_center@ukr.net до 15 квітня 2015 р.

  Тези доповідей будуть оформлені в електронний збірник у вільному доступі за посиланням:
  http://www-center.univer.kharkov.ua/ua/sciework.php?sciework=tezis

  Статті для публікації в періодичному науковому виданні «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», затвердженому ВАК України як спеціалізоване видання, надсилайте на е-mail: movnapid@univer.kharkov.ua Вимоги до оформлення статті та вартість публікації дивіться на сайті: http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/, гроші за статті надсилати поштовим переказом за адресою:

  Вялкова Наталія Григорівна, Степура Леся Петрівна, кафедра мовної підготовки іноземних студентів, кімн. 3-80, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022.

  Реєстраційний внесок для всіх учасників конференції – 50 гривень. Сплачуйте до 15 квітня поштовим переказом на адресу: Безпала Світлана Андріївна, ЦМО, кафедра української та російської мов як іноземних, к. 5-85, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022.

  Харчування, проживання і проїзд – за кошти учасників або сторони, що направляє.

  Адреса оргкомітету: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
  Центр міжнародної освіти, к. 5-85, пл. Свободи, 4, Харків, 61022
  urki_center@ukr.net + 38 057-707-54-65.
  К. 3-80, е-mail: movnapid@univer.kharkov.ua +38-057-707-55-30
  Відповідальний секретар конференції
  Селіверстова Лариса Іванівна onomac@mail.ru
  роб. тел.: + 38 057-707-51-03 (т.: + 38 093-865-45-85)

  У зв’язку з труднощами книгообміну просимо Вас привезти з собою Ваші видання для організації виставки-продажу.

  Культурна програма конференції
  - Екскурсія містом
  - Екскурсія до музею історії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
  - Відвідування театру опери та балету імені М.В.Лисенка
  - Відвідування театру російської драми імені О.С. Пушкіна
  - Відвідування театру української драми імені Т.Г.Шевченка.

  Детальніше про конференцію та публікацію читайте у прикріпленому файлі.

 • Конференція у Житомирі

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Житомирський державний університет імені Івана Франка
  Навчально-науковий інститут іноземної філології
  Кафедра англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003),"Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу"

  Конференція відбудеться 15 травня 2015 р. у Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

  Передбачається робота наступних секцій:

   Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.
   Проблеми граматики та словотвору.
   Лексична семантика і фразеологія, актуальні проблеми лексикографії.
   Когнітивне і прагматичне вивчення мовних одиниць.
   Порівняльне і типологічне дослідження мовних одиниць.
   Стилістика, лінгвокультурна комунікація.
   Сучасне літературознавство: проблеми та перспективи.

  Форми участі у конференції

  1. Виступ на конференції з публікацією тез доповіді. Видання тез доповідей планується до початку роботи конференції.

  2. Виступ на конференції з публікацією статті у періодичному науковому виданні "Вісник Житомирського державного університету", затвердженому ВАК України як спеціалізоване видання.

  Робочі мови конференції –українська, російська, англійська, німецька.

  Фінансові умови:

   організаційний внесок 100 грн.;
   оплата за публікацію тез із розрахунку 25 грн. за 1 сторінку;
   оплата за публікацію статті із розрахунку 45 грн. за 1 сторінку;
   розсилка матеріалів здійснюється за кошти учасників;
   дорога і проживання – за рахунок учасників конференції;
   публікація статей докторів філологічних наук без співавторства
  безкоштовна.

  Про оформлення тез доповідей та статей читайте нижче у прикріпленому файлі.

  Додані файли: 
 • Публікація у науковому часописі «Кременецькі компаративні студії»

  Філологічний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 5-му випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії».

  Науковий часопис «Кременецькі компаративні студії» зареєстровано у Centre International de l'ISSN (Франція) (Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-262X). Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах CiteFactor і Research Bible.

  Мета збірника наукових праць – об’єднати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:

  1. Теоретико-методологічні проблеми сучасно-го порівняльного літературознавства.
  2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
  3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
  4. Компаративна поетика та генологія.
  5. Інтердисциплінарність у порівняльному лі-тературознавстві.
  6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

  З усіх питань, пов’язаних з публікацією, звертатися до наукового редактора Чика Дениса Чабовича (dennys@meta.ua / контакт. тел. +38-067-279-10-97) або до випускового редактора Пасіч-ник Олени Василівни (контакт. тел. +38-067-745-22-57).

  Передбачуваний термін виходу збірника нау-кових праць – листопад 2015 р.

  НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:
  01.06.2015 р.– останній термін надання редакції статей і відомостей про авторів.
  15.07.2015 р.– останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
  30.07.2015 р. – останній термін оплати друку статей.
  01-30.12.2015 р. – розсилка збірника авторам і бібліотекам.

  Детальніше про оформлення публікації та участь у студіях читайте у прикріпленому файлі.

  Сайт часопису
  www.kremenets-comparative-studies.webnode.com.ua

 • Міжнародна науково-практична конференція «Українсько-азербайджанські взаємини»

  Вельмишановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Українсько-азербайджанські взаємини», присвяченій 100-річчю з дня закінчення азербайджанським публіцистом Юсіфом Везіром Чеменземенлі Київського університету імені Святого Володимира.

  Конференція відбудеться 20 травня 2015 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за підтримки Посольства Республіки Азербайджан в Україні.

  До роботи конференції запрошуються науковці та молоді вчені України, Азербайджану, Туреччини, викладачі університетів, наукові співробітники.

  Заявки для участі у Міжнародній науково-практичній конференції приймаються до 30 квітня 2015 р. за електронною адресою irem2003@ukr.net.

  Тексти доповідей будуть опубліковані у збірці матеріалів конференції.

  Вимоги до оформлення статті:
  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;
  2. Відомості про авторів:
   прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
   вчене звання, вчений ступінь;
   місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
   назва країни (для іноземних авторів).
  3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний курсив.
  4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у статтях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт.
  5. Ключові слова – 12 шрифт.
  6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля: 2,5.

  Телефон для довідок: +38 (093) 5462835.

 • Публікація іноземною мовою у збірнику "Стиль і переклад"№2

  Шановні колеги!

  Термін набору статей до збірника наукових праць “Стиль і переклад” № 2 продовжено. Статті та переклади можна подавати до 20 грудня 2014 року.

  Основна мета збірника – висвітлення актуальних питань стилістики, лінгвопоетики та перекладознавства романських, германських та слов’янських мов, а також ознайомлення з новими перекладами.

  Статті подаються виключно іноземною мовою. Мови наукового видання: французька, іспанська, італійська, португальська, англійська, німецька, новогрецька, російська, українська. Українською мовою друкуються переклади.

  Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

  ІНФОРМАЦІЯ

  Вимоги до оформлення статті:

  1. УДК – у лівому верхньому кутку.

  2. Прізвище, ініціали автора – жирним шрифтом у правому кутку; поруч – науковий ступінь, вчене звання; на наступному рядку – місце роботи (назва установи, її місцезнаходження), назва країни в дужках:
  D. S. Ivanova, Doctor of Philology, Professor
  Taras Shevchenko University of Kyiv (Ukraine)

  3. Назва статті (повинна стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – відцентрована, великими жирними літерами, 14 шрифт.

  4. Обов'язковими є анотації та ключові слова (12 шрифт): анотацію мовою публікації розміщують перед текстом після назви; анотації англійською, російською та українськими мовами – вкінці.

  5. Обсяг статті – 7-10 повних сторінок. Стандарт – кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ - 1,25, поля:
  2,5
  3- -1,5

  2,5

  6. Оформлення посилань у тексті статті [Петров 2000, 24].

  7. Література подається в кінці статті 12 шрифтом, в рядок, в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.80, ПІБ автора виділяється курсивом: Bacry P. Les figuresde style / P. Bacry. – P. : Editions Belin, 2000.

  8. Відомості про автора та назва статті – англійською, російською та українською мовами перед відповідними анотаціями та ключовими словами.

  9. Перед анотаціями – дата надходження авторського оригіналу до редколегії.

  10. Для викладачів без наукового ступеня та аспірантів обов'язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.

  11. Статті подавати роздрукованими у 2 примірниках та на електронному носії.

  12. Адреса редколегії: 01033, Київ-033, б-р Т. Шевченка, 14, Інститут філології, кафедра теорії та практики перекладу з романських мов ім. М.Зерова (кімн. 65- 66); Тел.: (044) 239-34-09, e-mail: tpprm @univ.kiev. ua

  Редакційна колегія

  INFORMATION
  Journal "Style and translation" – 2014

  The Institute of Philology of Taras Shevchenko National University in Kyiv (Ukraine) is pleased to announce the launch of a second edition of annual international journal, "STYLE AND TRANSLATION". The articles are invited till 20th of December 2014.

  The interest of the journal is to present high quality original works in Translation Studies, Stylistics and Linguopoetics of Romance, Germanic, Slavic languages and Greek, and also new and previously non-published translations into Ukrainian and Russian. The languages of the journal will be French, Spanish, Italian, Portuguese, English, German, Greek, Russian as well as Ukrainian and Russian in case of translations.

  The articles submitted for the first issue will be published free of charge. Please submit your article electronically together with your name, affiliation and contact information to Iryna Smuschynska (editor of the series) at tpprm@univ.kiev.ua.

  Format Guide:

  • Author's name, affiliation, country in parentheses, in the language of the article; as well as in English/ Russian, both preferably (14 pt., bold, right-aligned), e. g.:
  D. S. Ivanova, Doctor of Philology, Professor
  Taras Shevchenko University of Kyiv (Ukraine)

  • Title of the article, in the language of the article; as well as in English/ Russian, both preferably (14 pt., bold, all capitals, centered); Abstract and keywords, in the language of the article (12 pt.); The number of pages – 7–12 pages; Text of the article (Times New Roman, 14 pt.; single space; first line by 1,25 cm; margins (cm): left – 3,0; right – 1,5; top – 2,5; bottom – 2,5); References in the text of the article [Wilss 2004, 778]; List of references at the end of the paper (12 pt., in alphabetical order), e. g.:
  Bacry P. Les figures de style / P. Bacry. – P. : Editions Belin, 2000.

  • Date of presentation to the Editorial Board;

  • Annotations after the references: Author's name, affiliation, country in parentheses in English/ Russian, both preferably (12 pt.)

  • Abstract and keywords in English/ Russian, both preferably (12 pt.);

  • Short biographical statement (approx. 150 words);

  • Address: 01033, 14 Taras Shevchenko Blvd., The Institute of Philology, Chair of Theory and Practice of Translation from Romance Languages, Phone Numbers +38044 239-34-09; Room № 66, E-mail: tpprm@univ.kiev.ua

  Editorial Board

 • Публікація наукової статті у фаховому черкаському збірнику «Мовознавчий вісник»

  Міністерство освіти і науки України
  Інститут української мови НАН України
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій
  Кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас надсилати статті до фахового збірника «Мовознавчий вісник».

  Вимоги до змісту
  та оформлення статті

  Відповідно до вимог, викладених у п. 3 Постанови ВАКу України від 15.03.2003 р., стаття повинна містити такі обов’язкові елементи:

  постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор; визначення раніше не вивчених частин загальної проблеми або напрямів дослідження; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі.
  Після назви подати анотацію та ключові слова мовою статті (обсягом не менше ніж 1200 друкованих знаків кожна), а в кінці після літератури анотацію російською чи українською мовою та реферат англійською мовою (вимоги до реферату див. нижче).

  Вимоги до електронного оформлення

  1. Формат аркуша А 4, відступи: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см.

  2. Текст: шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1 см. Якщо в статті використано інші шрифти, крім Times New Roman, їх потрібно подати окремо.

  3. Матеріали подавати в такій послідовності: УДК розташовують у лівому верхньому кутку; ініціали та прізвище автора, напр.: Іван Іваненко (новий рядок звичайними літерами жирним шрифтом із вирівнюванням по правому краю); назва статті (через рядок по центру великими літерами жирним шрифтом); анотація з ключовими словами мовою рукопису (курсивом); текст статті (через рядок після анотації); література (через рядок після основного тексту статті: Список використаної літератури); список літератури (до 18 джерел) в алфавітному порядку оформлюють згідно з державним стандартом; друга анотація та реферат.

  Анотації мають бути обсягом не менше 1200 друкованих знаків!

  4. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом без лапок, покликання на нього – у круглих дужках; необхідні акценти увиразнити напівжирним курсивом без підкреслювань; значення – в подвійних («»), поняття, семи – в одинарних лапках (‘ ’). Тире (–) та дефіс (-) розрізняють. Використовують лише друкарські лапки: «». Малюнки – у вигляді окремих файлів у форматі RTF із поданням їхніх назв на ярлику диску, що містить комп’ютерний варіант статті. Ширина таблиць не більше 10,6 см. Слово Таблиця та її номер розташовують праворуч (друкують напівжирним шрифтом), а її заголовок – по центру (напівжирним шрифтом). Кількість таблиць, схем, малюнків – не більше ніж 2.

  5. Для посилань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, напр.: [5, с. 141], посилання на джерела ілюстративного матеріалу здійснювати в круглих дужках (І. Франко).

  6. Скорочення на зразок та ін., ініціали при прізвищах (напр., І. К. Жук), назви населених пунктів та інших географічних об’єктів (напр.: м. Черкаси) друкувати через нерозривний відступ (Ctrl+Shift+відступ).

  7. Рукописи у 2-х примірниках та відомості про автора надсилати відповідальному секретареві збірника. Аспіранти та здобувачі разом зі статтею подають рішення відповідної кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензію наукового керівника. До рукопису додають CD-RW зі статтею, набраною в текстовому редакторі Word (із зазначенням версії). Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищеві автора, напр.: Bevz.doc. Окремим файлом на диску зазначають відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (повністю, без скорочень), адреса, службовий та домашній номери телефонів, адреса електронної пошти. Назва файла (латиницею) – прізвище автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: Bevz_vidomosti.doc. Окремо додають два конверти з марками.
  Матеріали до друку надсилати до 15 січня 2015 року на адресу оргкомітету.
  УВАГА! Статтю має супроводжувати РЕФЕРАТ англійською мовою в окремому файлі у форматі*.doc, що повинен містити такі компоненти: ініціали та прізвище автора (перший рядок, напівжирний шрифт), назва статті (другий рядок, напівжирний шрифт); текст анотації англійською мовою обсягом не менше ніж 1200 друкованих знаків без відступів; список літератури (Literature (напівжирний шрифт). Список літератури – україномовні та російськомовні (або інші кириличні) джерела транслітерують, англомовні (та інші, подані латиницею) подають мовою оригіналу. Напр.:
  1. Huivanyuk N. V. Skladni uskladneni rechennia : Teoretychno-praktychnyi blok / N. V. Huivanyuk, O. V. Kulbabska. – Chernivtsi : Ruta, 2003. – 145 s.
  2. Zhuikova M. V. Typolohiia vlasne-vydovykh diieslivnykh opozytsii u suchasnii ukrainskii movi : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenia kandydata filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrainska mova» / M. V. Zhuikova. – Lviv, 1997. – 16 s.
  Назва файла (латиницею) – прізвище автора і слова “referat”, між ними Shift+дефіс, напр.: Bevz_referat.doc

  Відповідальний за зміст статті автор.

  Вартість однієї сторінки публікації – 30 грн. (120 руб чи 5 $). Статті докторів наук буде опубліковано безкоштовно.

  Адреса оргкомітету: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики, бульвар Шевченка, 81; електронна адреса kumpl.kafedra@yandex.ru. Для довідок звертатися за телефонами (0472) 35-53-96 – кафедра; 050-183-03-36 – Щербина Тетяна Василівна, 095-716-06-34 – Мартинова Ганна Іванівна.

 • “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
  ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Шановні колеги!

  Запрошуємо вас взяти участь у ХIV науковій конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна
  27 березня 2015 року.

  Планується робота таких секцій:

  1. Специфіка лексичної системи національних мов. Фразеологія
  2. Перекладознавство. Лінгвокомпаративістика. Етнолінгвістика
  3. Параметри, стратегії і тактики дискурсу. Прагматика дискурсу
  4. Концепт та його мовна репрезентація
  5. Текст і жанр. Художні дискурси
  6. Сучасні підходи до викладання іноземної мови. Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів. Навчання іноземної мови в немовних ВНЗ

  Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські.

  Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – 10 хв. Обговорення – 5 хв.

  До початку конференції планується друк збірника тез.

  Вимоги до тез доповідей:

  • матеріали (не більше 2 сторінок) подаються у вигляді CD-R у редакції Word 6.0. або 7.0. з розширенням .doc або .rtf без автоматичних переносів слів разом з двома роздрукованими примірниками тексту. В окремому файлі та на окремому аркуші подаються відомості про автора (у таблиці за зразком). На електронному носії має бути два файли: 1) тези доповіді, файл називається латиницею за прізвищем автора, напр. ivanova.doc; 2) відомості про автора, напр. ivanova_vid.doc

  • відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста;

  • основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний виступ – 1 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);

  • при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами. При наявності ілюстрацій їх теж подають відокремленими файлами;

  • сторінки нумеруються олівцем на звороті;

  • ілюстративний матеріал подається курсивом. Елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються. Значення слів тощо беруться в лапки;

  • посилання в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, напр. С. Левінсон [1, с. 38], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки;

  • завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України №3, 2008), наприклад:

  1. Адмони В.Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В.Г. Адмони. – М. : Высш. школа, 1963. – 335 с. 2. Богданов В.В. Коммуниканты / В.В. Богданов, В.И. Иванов //Вестник Харьковск. ун-та. – 1989. – №339. – С. 12–18.

  • При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує назва Джерела ілюстративного матеріалу;

  • підрядкові виноски не допускаються.

  Аспіранти та викладачі додають до рукопису витяг із протоколу засідання кафедри/ вченої ради з рекомендацією рукопису до друку.

  Разом з матеріалами просимо надсилати 2 конверти з марками для листування.

  Подані матеріали не рецензуються та не повертаються. Поштове відправлення бажано продублювати електронним листом на адресу оргкомітету. Тези, надіслані лише на електронну адресу, до розгляду не приймаються.

  Тези доповідей, відомості про автора в роздрукованому вигляді та на диску разом з конвертами для листування та квитанцією про поштовий переказ суми оргвнеску надсилаються до оргкомітету не пізніше
  15 січня 2015 р.

  Реєстраційний внесок у розмірі 200 грн. (включає тиражування збірника тез, друк програми, розсилку інформаційних листів та запрошень, фуршет), для співробітників факультету 150 грн. необхідно переказати поштою на адресу

  Оргкомітету:
  Кононовій Олені Леонідівні,
  факультет іноземних мов, кафедра німецької філології і перекладу,
  Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
  пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022.

  Для докторів наук без співавторства – безкоштовно

  У разі необхідності учасники конференції забезпечуються житлом за власні кошти (обов’язково зазначити потребу в житлі).
  Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:
  Тел. для довідок: (057) 707-53-43
  Е-mail: germphil@karazin.ua

  Просимо Вас внести Ваші відомості за формою наступної таблиці. Відомості, надіслані не за формою, до участі у конференції прийматися не будуть. Таблицю дивися у нижче прикріпленому файлі.

  Додані файли: 
 • Тарас Шевченко живе у світовому просторі, а значить живе в ньому й Україна

  Вальтер Кошмаль – відомий німецький славіст, літературознавець і культуролог, професор, завідувач кафедри історії слов'янської літератури, керівник освітнього центру «ЄВРОПЕУМ», де здійснюється підготовка магістрів за програмою «східно-західні студії» Регенсбурзького університету (Німеччина).

  Поза межами України про Тараса Шевченка знають, проте мало. Німецькі видавництва (крім НДР) за останні 100 років не видали жодного перекладу творів українського генія. Нині у німецькомовному просторі поета популяризують наші українці О. Забушко, Ю. Андрухович, С. Жадан та інші. У Шевченків рік вийшла і довгоочікувана книжка Вальтера Кошмаля «Тарас Шевченко: забутий поет-ікона українець», видана у Німеччині. Ця монографія є свідченням того, що Тарас Шевченко живе у світовому просторі, а значить живе в ньому й Україна.

  Вальтер Кошмаль зацікавився українським письменником три роки тому. Його вразило те, що в XIX столітті Шевченко був єдиним кріпосним письменником в Європі. Глибше пізнання його особи і творчості, на думку пана Вальтера, є ключем до розуміння українського суспільства і культури. Питання, поставлене вслід за Г.Грабовичем німецьким літературознавцем у дослідженні, масштабне і сутнісне – «Чи не є Шевченко справді забутим європейським, винятковим поетом, культурним героєм?». Відповідь на нього можна знайти у новому виданні.

  Коротко про монографію

  У праці досліджується феномен Тараса Шевченка, якого автор називає символом українського народу. Простежуються витоки унікальності постаті митця та його творчості, причини їх повсякчасної значимості у житті української нації. З’ясовуються особливості сприйняття образу Т. Шевченка світовою спільнотою – як науковцями, так і пересічними читачами. Акцентовано увагу на вивченні мовного аспекту творів митця, зокрема, аналізуються причини використання російської мови, свідомого вибору української, зокрема її усних діалектів із їх подальшим синкретизмом. У монографії багато уваги приділено психоаналізу феномена Тараса Шевченка.

  Олександра Касьянова,
  фото – Валерій Попов

Сторінки

Subscribe to наукова публікація