науковий збірник

 • Відкрито набір рукописів до міжнародного періодичного видання «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика»

  До відома наукової спільноти!

  У 2021 р. буде надруковано 42 та 43 номери міжнародного періодичного видання «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» / «Current issues of Ukrainian linguistics : theory and practice». Збірник входить до категорії «Б» фахових видань України, індексується у світових наукометричних базах.

  Надіслати рукопис на рецензування можна за адресою: apultp@univ.net.ua
  (головний редактор - чл.-кор. НАН України Л. Шевченко; відповідальний секретар - доц. Д. Сизонов).

  Ознайомитися із проблематикою видання можна на сайті:
  https://apultp.knu.ua/

 • До ювілею Лесі Українки

  Центр літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка взяв участь у виданні монографічної праці про модерну творчість геніальної Лесі Українки. У лютому 2021 року їй виповнюється 150 років. Загребський університет (Хорватія), зокрема університетська кафедра української мови і культури, підготували про поетесу колективне монографічне дослідження «Lesja Ukrajinka i kultura ukrajinske moderne» (Загреб, 2020, 516 стор.). У ньому йдеться про життя і творчість великої поетеси, про її фольклорно-етнографічні зацікавлення, про громадську діяльність та участь у загальноєвропейському становленні модерну як нового стильового явища рубежу ХІХ-ХХ століть. Директору Центру літературної творчості професору М. К. Наєнку належить у монографії наукова студія про суто поетичну спадщину Великої Українки (Myhajlo Najenko: Lesja Ukrajinka Neoromantizam, Lirika, Lirsko-epska djela, Dramski opus). Переклад українського тексту хорватською мовою здійснила Pavao Jergović.
  Автори проекту видання професори Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Монографія щедро ілюстрована світлинами, а також живописними та скульптурними зображеннями поетеси і репродукціями з українського культурного ареалу її епохи.

 • Збірник наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» увійшов до авторитетної бази даних Ulrich’s WEB

  Збірник наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» увійшов до авторитетної бази даних Ulrich’s WEB, що суттєво наближає видання до Web of Science та Scopus.

  Нагадаємо, що наш збірник входить до категорії «Б» фахових видань України (http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1bb), є рецензованим міжнародним виданням та індексується у світових наукометричних базах. З 2018 р. журналом підтримується політика Open Access в публікаційності, редакція дотримується принципів Комітету з етики (COPE), що репрезентовано на сайті видання https://apultp.knu.ua

  У журналі публікуються оригінальні статті з неолінгвістичною проблематикою. Перевага надається статтям англійською мовою.

  Подати статтю на рецензування в черговий номер можна до кінця вересня за адресою apultp@univ.net.ua та/або style_m_k@ukr.net. З вимогами до публікацій можна ознайомитися тут: https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/autor

  Кафедра стилістики та мовної комунікації

 • Розпочався набір статей до збірника наукових праць “STUDIA LINGUISTICA

  Оголошується набір статей до збірника наукових праць “STUDIA LINGUISTICA” (випуск 16), який триватиме до 30 червня 2020 р. У теперішній час збірник проходить переатестацію у МОН України, а його редколегія працює над інтеграцією збірника до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Зверніть увагу на зміну вимог до оформлення статей, які розміщено на сайті наукового збірника: http://studia-linguistica.knu.ua/vimogi-do-zhurnalu/?fbclid=IwAR0-DAceTW.... Вимоги до статей також є у прикріпленому нижче файлі:

 • Продовжено набір статей до збірника "Стиль і переклад"

  До 01 жовтня 2020 року продовжено набір статей до збірника наукових праць "Стиль і переклад" №7."

  Основна мета збірника – висвітлення актуальних питань стилістики, лінгвопоетики та перекладознавства романських, германських та слов’янських мов, а також ознайомлення з новими перекладами.

  Статті та переклади можна подавати такими мовами: французька, іспанська, італійська, португальська, англійська, німецька, новогрецька, російська, українська.

  Статті можна подавати за адресою: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, кафедра теорії та практики перекладу романських мов ім. М. Зерова (кімн. 65-66) E-mail: tpprm@ukr.net тел. (044) 239-34-09

  Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

 • Опубліковано збірник наукових праць "Стиль і переклад" №4

  Опубліковано збірник наукових праць "Стиль і переклад" №4. Вихід четвертого випуску наукового журналу "Стиль і переклад" присвячено 110-річному ювілею українського перекладача і літературознавця Василя Мисика (24.07.1907 – 3.03.1983), чий чималий доробок зробив великий внесок у розвиток української перекладної літератури.

  Категорії: 
  Додані файли: 
 • Вийшов збірник тез Всеукраїнських наукових читань

  Шановні колеги!

  Повідомляємо, що вийшов збірник тез Всеукраїнських наукових читань за участі молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (4-5 квітня 2017 р.).
  Забрати свій примірник можна у 86 кімнаті.

  З повагою
  оргкомітет

  Категорії: 
 • Конференція "Теорія та практика сучасної морфології"

  У відповідності з «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» запрошуємо вас до участі у Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», яка відбудеться 10-12 жовтня 2018 року на базі Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

  Програмні напрями конференції:
  ƒФундаментальні питання нормальної анатомії та гістології
  ƒ Морфологічний аналіз патологічних процесів
  ƒЕмбріологія та клітинна біологія в нормі та при патології
  ƒСучасні морфологічні методи дослідження в експерименті та клініці
  ƒ Морфологічні дослідження у фармакології та клінічній медицині
  ƒ Історія розвитку вітчизняної та світової морфології
  ƒ Оптимізація навчальної діяльності кафедр морфологічного профілю
  ƒ Нові морфологічні методи і наукові технології
  Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

  Форми участі у конференції:
  - усна доповідь;
  - стендова доповідь;
  - участь у пленарних, секційних засіданнях та обговореннях;
  - заочна (публікація статті або тез).

  До публікації приймаються статті або тези доповідей. Статті публікуються в журналі «Morphologia», який входить до переліку наукових
  фахових видань, рекомендованих для оприлюдення результатів дисертаційних робіт у галузі «медичні науки» (Наказ МОН України від 10.10.2013 р. № 1411) та належить до індексованих наукометричних видань України (поточний імпакт-фактор 0,170).

  Тези доповідей публікуються у збірнику наукових праць конференції, а також
  розміщуються на веб-сторінці конференції «Теорія та практика сучасної морфології». За бажанням учасника повна версія доповіді розміщується на веб-сторінці конференції (у pdf- або ppt-форматах).

  Учасники конференції отримують: сертифікат, програму, збірник наукових праць
  конференції, друкований примірник журналу «Morphologia» (том 12, № 3, 2018). За умов заочної участі матеріали конференції надсилаються автору після її завершення.

 • Про участь у формуванні наукового часопису

  Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у формуванні 8-го випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії». Мета збірника наукових праць – об’єднати науковців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних і мовних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:
  1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства та мовознавства.
  2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
  3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
  4. Компаративна поетика та генологія.
  5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві та мовознавстві.
  6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці. Часопис індексується.

  Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах Index Сopernicus International (http://journals.indexcopernicus.com/ ++,p24782122,3.html), CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers and Publishers), InfoBase Index.

  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
  П. І. Б. (повністю)__________________________
  Науковий ступінь _______________________
  Вчене звання ___________________________
  Посада_________________________________
  Місце роботи___________________________
  Контактний телефон _____________________
  Поштова адреса для надсилання збірника / номер відділення «Нової пошти»
  _______________________________________
  Ел. пошта ______________________________

  Передбачуваний термін виходу збірника наукових праць – листопад 2018 р.

  НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:
  01.06.2018 р. – останній термін надання редакції статей і відомостей про авторів.
  15.07.2018 р. – останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
  30.07.2018 р. – останній термін оплати друку статей.
  01.12–30.12.2018 р. – поштове розсилання збірника авторам і бібліотекам.

  Категорії: 
 • ІІ Міжнародний науковий конгрес молодих вчених Європи (анонс)

  Запрошуємо до участі у роботі ІІ Міжнародного наукового конгресу молодих вчених Європи, який відбудеться 10-11 травня 2018 р. у м.Відень, Австрія.

  У конференції візьмуть участь представники навчальних закладів і установ з Європи та Азії. На конференції можуть бути представлені роботи, які виконані індивідуально, так і підготовлені авторським колективом. Форма участі у конференції: дистанційна. Прийом робіт до 8 травня 2018. Збірник тез з матеріалами конференції буде надіслано до 25 травня 2018 . Інформаційний лист конференції у прикріпленому документі.

  Електронна адреса для листування
  forum110518@ukr.net

Сторінки

Subscribe to науковий збірник