науковий збірник

 • Опубліковано збірник наукових праць "Стиль і переклад" №4

  Опубліковано збірник наукових праць "Стиль і переклад" №4. Вихід четвертого випуску наукового журналу "Стиль і переклад" присвячено 110-річному ювілею українського перекладача і літературознавця Василя Мисика (24.07.1907 – 3.03.1983), чий чималий доробок зробив великий внесок у розвиток української перекладної літератури.

  Категорії: 
  Додані файли: 
 • Вийшов збірник тез Всеукраїнських наукових читань

  Шановні колеги!

  Повідомляємо, що вийшов збірник тез Всеукраїнських наукових читань за участі молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (4-5 квітня 2017 р.).
  Забрати свій примірник можна у 86 кімнаті.

  З повагою
  оргкомітет

  Категорії: 
 • Конференція "Теорія та практика сучасної морфології"

  У відповідності з «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» запрошуємо вас до участі у Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», яка відбудеться 10-12 жовтня 2018 року на базі Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

  Програмні напрями конференції:
  ƒФундаментальні питання нормальної анатомії та гістології
  ƒ Морфологічний аналіз патологічних процесів
  ƒЕмбріологія та клітинна біологія в нормі та при патології
  ƒСучасні морфологічні методи дослідження в експерименті та клініці
  ƒ Морфологічні дослідження у фармакології та клінічній медицині
  ƒ Історія розвитку вітчизняної та світової морфології
  ƒ Оптимізація навчальної діяльності кафедр морфологічного профілю
  ƒ Нові морфологічні методи і наукові технології
  Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

  Форми участі у конференції:
  - усна доповідь;
  - стендова доповідь;
  - участь у пленарних, секційних засіданнях та обговореннях;
  - заочна (публікація статті або тез).

  До публікації приймаються статті або тези доповідей. Статті публікуються в журналі «Morphologia», який входить до переліку наукових
  фахових видань, рекомендованих для оприлюдення результатів дисертаційних робіт у галузі «медичні науки» (Наказ МОН України від 10.10.2013 р. № 1411) та належить до індексованих наукометричних видань України (поточний імпакт-фактор 0,170).

  Тези доповідей публікуються у збірнику наукових праць конференції, а також
  розміщуються на веб-сторінці конференції «Теорія та практика сучасної морфології». За бажанням учасника повна версія доповіді розміщується на веб-сторінці конференції (у pdf- або ppt-форматах).

  Учасники конференції отримують: сертифікат, програму, збірник наукових праць
  конференції, друкований примірник журналу «Morphologia» (том 12, № 3, 2018). За умов заочної участі матеріали конференції надсилаються автору після її завершення.

 • Про участь у формуванні наукового часопису

  Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у формуванні 8-го випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії». Мета збірника наукових праць – об’єднати науковців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних і мовних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:
  1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства та мовознавства.
  2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
  3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
  4. Компаративна поетика та генологія.
  5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві та мовознавстві.
  6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці. Часопис індексується.

  Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах Index Сopernicus International (http://journals.indexcopernicus.com/ ++,p24782122,3.html), CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers and Publishers), InfoBase Index.

  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
  П. І. Б. (повністю)__________________________
  Науковий ступінь _______________________
  Вчене звання ___________________________
  Посада_________________________________
  Місце роботи___________________________
  Контактний телефон _____________________
  Поштова адреса для надсилання збірника / номер відділення «Нової пошти»
  _______________________________________
  Ел. пошта ______________________________

  Передбачуваний термін виходу збірника наукових праць – листопад 2018 р.

  НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:
  01.06.2018 р. – останній термін надання редакції статей і відомостей про авторів.
  15.07.2018 р. – останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
  30.07.2018 р. – останній термін оплати друку статей.
  01.12–30.12.2018 р. – поштове розсилання збірника авторам і бібліотекам.

  Категорії: 
 • ІІ Міжнародний науковий конгрес молодих вчених Європи (анонс)

  Запрошуємо до участі у роботі ІІ Міжнародного наукового конгресу молодих вчених Європи, який відбудеться 10-11 травня 2018 р. у м.Відень, Австрія.

  У конференції візьмуть участь представники навчальних закладів і установ з Європи та Азії. На конференції можуть бути представлені роботи, які виконані індивідуально, так і підготовлені авторським колективом. Форма участі у конференції: дистанційна. Прийом робіт до 8 травня 2018. Збірник тез з матеріалами конференції буде надіслано до 25 травня 2018 . Інформаційний лист конференції у прикріпленому документі.

  Електронна адреса для листування
  forum110518@ukr.net

 • Оголошено набір у наступний номер збірника “STUDIA LINGUISTICA”

  Вимоги до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць “STUDIA LINGUISTICA” (2018 рік) ISSN 2411-1562 (кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; м. Київ, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;
  e-mail: zagmoclasphil@gmail.com)

  Збірник наукових праць “Studia Linguistica” є фаховим виданням із дисциплін філологічного (мовознавство) профілю. Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р.

  Редакція фахового збірника наукових праць “Studia Linguistica” розглядає подані до друку матеріали (статті, рецензії, хроніки тощо) від спеціалістів у галузі лінгвістики за умови, що подані рукописи не публікувалися раніше, відповідають проблематиці збірника та оформлені відповідно до вимог.

  Детальніше у файлі нижче

  Додані файли: 
 • Стаття у фаховому журналі

  Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» оголошує набір наукових статей до № 31/2017.

  Набір статей триває до 23 лютого 2018 року.

  Редакція приймає статті в наступні рубрики:
  • Українська мова та література;
  • Російська мова та література;
  • Слов’янські мови та література;
  • Література зарубіжних країн;
  • Романські, германські та інші мови;
  • Теорія літератури;
  • Порівняльне літературознавство;
  • Загальне мовознавство;
  • Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
  • Перекладознавство;
  • Мова і засоби масової комунікації;
  • Міжкультурна комунікація.

  Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття на офіційному сайті Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» http://vestnik-philology.mgu.od.ua/

 • КРАКІВСЬКИЙ ЕТАП EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
  СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ (Україна-Франція)
  ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
  ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (Польща)
  ЯГЕЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)
  БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОСВІТА: МАЙБУТНЄ»
  за участі та підтримки
  ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ у ПОЛЬЩІ
  МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА АГЕНЦІЯ „КОНСАЛТИНГ І ТРЕНІНГ”
  ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ І СІМ’Ї «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» (Україна-Франція)
  ЖУРНАЛ „ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ»

  З А П Р О Ш У Є М О В А С
  взяти участь у КРАКІВСЬКОМУ ЕТАПІ
  EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018

  26-28 лютого 2018 року

  м. Краків, Польща

  - відкритій Академічній Асамблеї-2018 та її заходах:
  І –
  26-28. 02. 2018
  м. Краків, Польща
  Х Міжнародна науково-практична конференція

  ”ПРОБЛЕМИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІЦІ та ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ”
  (до 545-річчя від дня народження Міколая Коперніка)
  Краківський етап,
  яка відбудеться у рамках EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018
  Місце проведення: Конгрес-центр, Тинецьке Бенедиктинське абатство (Тинець, Краків, Польща)

  Напрями роботи та публікацій (умови участі – в інформаційному листі):
  1. Міколай Коперник та його внесок у розвиток системи наук
  2. Філософські, дослідницько-емпіричні та культурологічні аспекти творчості Міколая Коперника
  3. Гуманітарні науки у ХХІ столітті: проблеми емпіричних досліджень
  4. Проблема методу в психології, педагогіці та гуманітарних науках: теоретичний та історичний аспекти
  5. Емпіричний фундамент психодіагностики: проблема ефективності тестів
  6. Соціально-психологічний експеримент: антиномії емпіричності та етичності
  7. Перспективи тренінгового методу в психології та соціальній роботі
  8. Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій
  9. Проблеми освіти у сучасному світі: інтеграція, ідентифікація, синтез

  У рамках Конференції буде проведена ТВОРЧО-ПРИКЛАДНА МАЙСТЕРНЯ
  „Новітні методи досліджень та практичної роботи в гуманітарних науках” та
  Open-Space-Session «Інтер-культуральність 3.0»

  У Конференції візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії, Білорусі, Словаччини, Ізраїлю.

  ІІ –
  28. 02. 2018
  м. Краків, Польща
  Всесвітня Академічна Крос-Культурна Лабораторія
  «ГУМАНІЗМ – КУЛЬТУРА – СЬОГОДЕННЯ»
  Місце проведення: Музей сучасного мистецтва MOCAK (Краків)

  Напрями та форми роботи (умови участі – в інформаційному листі):
  § Презентаційні та ДИСКУСІЙНІ сесії
  § ДЕМОНСТРАЦІЙНІ сесії «Новітні ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ практики»
  § OPEN-SPACE-Session: розробка СПІЛЬНИХ дослідницьких і прикладних проектів

  У Лабораторії візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії, Білорусі, Словаччини, Швеції, Британії, Німеччини, Ізраїлю.

  За матеріалами заходів Асамблеї планується підготовка та видання 2-х збірників. Більше інформції у прикріпленому файлі.

 • Фаховий збірник Університету у світовій науковометричній базі

  Міжнародний збірник наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» (ISSN 2311-2697), який видається кафедрою стилістики та мовної комунікації, увійшов до потужної науковометричної бази Index Copernicus (https://journals.indexcopernicus.com). Це єдине філологічне видання нашого університету, що має індекс цитування в авторитетній базі наукових видань (ICV: 42.10). Науковий профіль у базі Index Copernicus для нашого збірника визначений в категоріях Social studies / Media studies / Linguistics: соціальні науки, науки про засоби масової інформації, лінгвістика.

  Головний редактор збірника проф. Лариса Шевченко наголошує, що це важливий крок у просуванні української науки у світі: «Зупинятися ми не будемо. Попереду робота над входженням збірника до Web of science та Scopus. І для цього є всі підстави: статті збірника проходять незалежні рецензування світовими науковцями, а проблематика з дослідження неонапрямків лінгвістики є цікавої для зарубіжної науки».

  До складу редакційної колегії збірника входять науковці з Македонії, Італії, Польщі, а також провідні професори України. Публікації для рецензування до збірника надходять трьома мовами – українською, англійською та російською. За останні чотири роки збірник проіндексувався у п’ятьох науковометричних базах, зокрема європейських ERIH PLUS (Норвегія) та ResearchBib (Японія).

  З кожним роком до випуску додаються рубрики з вирішення актуальних проблем світової неолінгвістики: медіа- та бізнеслінгвістики, лінгвістичної експертології, юрислінвгістики та лінгвоконфліктології, політичної лінгвістики, лінгвістичної іміджелогії. Збірник є фаховим виданням із дисциплін філологічного профілю та входить до національної науковометричної бази «Україніка наукова». Офіційний сайт видання – https://apultp.jimdo.com

 • Подовжено набір статей до Вісника КНУ імені Тараса Шевченка серії «Іноземна Філологія»

  !!! До уваги докторів, кандидатів наук, співробітників і докторантів, а також аспірантів останніх років навчання!!!

  Подовжено набір статей до Вісника КНУ імені Тараса Шевченка
  серії «Іноземна Філологія» № 50, 2016 р.
  (збірка рекомендована ДАК МОН України як фахова)

  Набір статей триватиме до 10.10.2017.
  Вихід верстки збірки – грудень 2017.
  Вихід друком збірки – перша половина 2018.
  Публікація є безкоштовною.
  Набір статей на конкурсній основі.

  • Стаття надсилається до 10.10 в електронному варіанті у 2-х файлах (в форматі .dос та в форматі .rtf) за адресою ledak@i.ua на ім'я відповідального редактора Клименко Лади Вікторівни.

  • Згодом після погодження до публікації головним редактором передається в роздрукованому вигляді за підписом автора. Для всіх авторів необхідно подавати витяг з засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, а також заяву, написану автором від руки у довільній формі на ім’я гол. редактора проф.Чередниченка О.І. з проханням прийняти статтю до друку. Статті аспірантів мають бути написано на належному науковому рівні, до них додається рецензія наукового керівника. Паперові документи подаються відп. ред. Клименко Л.В. в ауд. 31 Інституту філології.

  1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ:
  1.1. Стаття повинна мати високий науковий рівень.
  1.2. У ній повинні міститись такі необхідні елементи:
  а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями;
  б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  в) формулювання цілей статті (постановка завдання); визначення предмета та об єкта дослідження
  г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  ґ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
  С т а т т я п о в и н н а р о з к р и в а т и з м і с т о д н і є ї з р у б р и к з б і р н и к а:
  1. Романське мовознавство
  2. Германське мовознавство
  3. Перекладознавство

  Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу.

  2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ:
  2.1. Обсяг тексту наукової статті – не менше 0,5 ум.друк. арк. (20 000 друк.знаків, включаючи пробіли).

  3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
  3.1. Індекс УДК
  3.2 На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ім я і прізвище автора, науковий ступінь (якщо є), вчене звання) (укр. англ. та російською мовами).
  3.3. Назва статті, українською, російською та англійською мовами у 5-9 слів, адекватна змісту статті, подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки та виділяється жирним шрифтом.
  3.4. Анотації трьома мовами (укр., рос., англ..), у результативній та аналітичній формі мають відображати зміст статті. Не менше 5-7 і не більше 10 рядків кожна. Назва статті не має повторюватися у першому реченні анотації. Ключові слова в однині. ІНДЕКС УДК.
  3.5. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела [13, с. 97-99]
  3.4. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів “Список літератури” у алфавітному порядку, спочатку українських авторів, а потім зарубіжних. Оформлення списку літератури здійснюється згідно вимог ДАК України та відповідних державних стандартів.
  3.6. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи наукової установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів.
  3.7. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атрибутів (прізвище, ім’я та по-батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, факультету, вузу, домашня адреса, контактні телефони);
  3.8. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через один інтервал з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого 1 см.
  Весь текст повинен бути набраний шрифтом Arial 9 pt в одну колонку без застосування будь-якого форматування. Не допускається використання виносок та гіперпосилань. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом.

Сторінки

Subscribe to науковий збірник