конференція

 • Конференція за участі польських колег

  19 вересня 2019 р. в Інституті філології відбулася Міжнародна наукова конференція "Творчість Болеслава Лесьмяна: Європейські та українські контексти". Конференція згуртувала науковців із Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, Варшавського університету, Вроцлавського університету, Університету в Білостоці, Харківського національного університету ім. Василя Каразіна, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Херсонського державного університету, Національного університету "Львівська політехніка". Окрім цього були присутні студенти та викладачі кафедри полоністики Інституту філології, а також представники Польського інституту в Києві – Бартош Мусялович, співробітники Польської Академії Наук. Під час конференції була проведена дискусія щодо поезії Болеслава Лесьмяна у контексті світової та української літератури й культури, відображені зв'язки Болеслава Лесьмяна та Києва, висвітлена проблематика інтерпретації поезії Болеслава Лесьмяна, виокремлені специфіка і труднощі перекладу поезії Болеслава Лесьмяна, також відбулась презентація книги завідувача кафедри полоністики Ростислава Радишевського "Болеслав Лесьмян. Весняні сновидіння". Матеріали, виголошені під час засідання, будуть опубліковані у збірнику наукових статей "Київські полоністичні студії".

  Фото Валерія Попова

 • Конференція "Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами"

  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
  імені Григорія Сковороди запрошує всіх охочих узяти участь у І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами».

  Для цього необхідно до 1 листопада 2019 року (включно):
  1) заповнити заявку учасника конференції за посиланням: https://forms.gle/E36sLWDRpCjhk4aM7;
  2) надіслати на електронну адресу irina_conference@ukr.net тези, що відповідають темі, напрямкам конференції та оформлені відповідно до вимог (https://phdpu-kif.webnode.com.ua/vimogi-do-oformlennya-tez/)
  Детальніше - у прикріплених файлах.

 • МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОВОЗНАВЧА НАУКА У XXI СТОЛІТТІ»

  Інститут філології
  Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики,
  присвячена 90-річному ювілею ПРОФЕСОРА ФІОНІЛЛИ ОЛЕКСІЇВНИ НІКІТІНОЇ, відбудеться 16-17 квітня 2020 року

  Плануються такі напрямки роботи Конференції: 1. Класичні мови в культурологічному вимірі. 2. Медієвістика та неолатиністика в Україні: вектори розвитку. 3. Неоелліністичні студії в Україні. 4. Порівняльно-історичні та типологічні дослідження. 5. Теоретико-методологічні проблеми української лінгвоісторіографії. 6. Актуальні питання когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології та лінгвоаксіології. 7. Актуальні проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології, політичної та сугестивної лінгвістики. 8. Корпусні дослідження в Україні: стан і перспективи. 9. Проблеми лінгвістичної експертизи текстів. 10. Мова і соціум: інформаційні війни в медіапросторі. 11. Українсько-грецькі, українсько-румунські, українсько-чеські, українсько-польські та українсько-литовські мовно-культурні зв’язки: традиції і сучасність. 12. Методика навчання давніх і новітніх мов у контексті інформатизації вищої освіти. Більше інформації - у файлі нижче

 • 4th International Conference on Transformations in Education Science

  The 4th International Conference on Transformations in Education Science „Education Policy in Cultural Contexts: Transmission and/or Transformation“ organised by the Institute of Education Science at Vilnius University. The conference shall take place in Vilnius, Lithuania, November 7-9, 2019.

  The main topics of the conference are the following:
  · Formation and implementation of educational policy;
  · The problem of effectiveness and efficiency of educational systems;
  · Curriculum change and transformation;
  · Scenarios for a future school;
  · The role of social sciences and humanities in the world of technology;
  · Learning cultural literacy: text and context;
  · The mission of educating the natural scientist in the posthuman era.

  Abstracts (up to 500 words) you can sent no later than 20 September, 2019.

  You can find the full call for papers as well as all the other necessary information on the conference website: https://fsfeducation.wordpress.com/call-for-papers/ If you have any questions, please do not hesitate to contact the organizers at: educonference@fsf.vu.lt.

 • Х Конгрес Асоціації іспаністів України

  20-21 вересня 2019 року відбудеться ювілейний Х Конгрес Асоціації іспаністів України, організований за сприяння Посольства Королівства Іспанії в Україні та Асоціації іспаністів України. У рамках проведення Конгресу планується участь представників університетів-партнерів КНУ імені Тараса Шевченка, зокрема Кадіського та Гранадського університетів (Іспанія). У роботі конгресу візьмуть участь більше 50 дослідників-іспаністів з України та із зарубіжних країн, зокрема Іспанії, Польщі, Угорщини, Мексики, Німеччини та Сполучених Штатів. Початок роботи і відкриття відбудеться в Актовій залі Жовтого корпусу університету о 10.00 (бульвар Тараса Шевченка, 14). Привітати учасників і гостей прийдуть посли та представники посольств іспаномовних країн. З програмою роботи Конгресу можна ознайомитися на сторінці Асоціації іспаністів України.

 • Щорічні Міжнародні Кронебергівські читання на честь Івана Яковича (Йогана Христіана) Кронеберга

  Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського університету проводить щорічні Міжнародні Кронебергівські читання на честь Івана Яковича (Йогана Христіана) Кронеберга (1788-1838), видатного філолога-класика, спеціаліста з античної культури і світової літератури, який свого часу був деканом словесного факультету і ректором Харківського університету

  Наукові вектори:
  ● Класична філологія у Харківському університеті: історія і сучасність.
  ● Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури.
  ● Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту.
  ● Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту.
  ● Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних, аксіологічних, психологічних і тілесних сфер «художнього буття» персонажу.
  ● Автор – текст – читач і рецептивний потенціал художнього дискурсу.
  ● Інтертекстуальність як спосіб моделювання художньої реальності тексту.
  ● Мультикультуралізм: соціокультурні аргументи модернізації класичного канону.
  ● Інтермедіальні виміри художнього дискурсу.
  ● Сучасна художня проза у дзеркалі наративних стратегій.
  ● Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору.
  ● Лексична й граматична системи класичних мов та методи їх дослідження.
  ● Класичні мови в діалозі культур: проблеми розвитку й функціонування в поліетнічному просторі.
  ● Класичні тексти у вимірі сучасних теорій перекладознавства.
  ● Лінгвокультурна спадщина античності в русі культур і дискурсів: образи, символи, архетипи.
  Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

  Форми участі у Міжнародних читаннях:
  І. Очна:
  1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв.).
  2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 15 хв.).
  3. Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».

  ІІ. Заочна:

  1. Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».
  Для заочної участі у Міжнародних читаннях просимо надіслати до 15 вересня 2019 р. на електронну адресу (krnbrg@ukr.net) оргкомітету: а) заявку учасника (бланк додається); б) електронний варіант статті; в) аргументований відгук наукового керівника (для аспірантів і здобувачів); г) квитанцію про сплату оргвнеску та витрат, пов’язаних із виданням статті.

  Оплату просимо здійснювати на картку Приватбанка
  Курило Вікторія Анатоліївна 5168 7556 2516 6448
  з указівкою призначення платежу: «оплата участі у конференції»

  Для очної участі у Міжнародних читаннях просимо надіслати до 15 вересня 2019 р. на електронну адресу (krnbrg@ukr.net) оргкомітету: заявку учасника (бланк додається). Подання матеріалів для публікації, оплата оргвнеску та витрат на видання статті здійснюється під час реєстрації 3 жовтня 2019 р.

  Матеріали Міжнародних читань будуть опубліковані після завершення конференції у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія», затвердженому ВАК України як фахове видання. Статті публікуються в авторській редакції. Вартість публікації однієї сторінки – 45 грн.

  Для докторів наук одноосібна публікація безкоштовна. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей до публікації.
  Участь у Міжнародних читаннях та необхідні витрати – за рахунок направляючої сторони.
  Організаційний внесок – 150 гривень (передбачає часткове покриття організаційних витрат, кава-брейків, сертифіката учасника, публікації програми, розсилки матеріалів).

  Адреса та телефон для контактів:
  Чекарева Євгенія Сергіївна (+380577075106)
  Курило Вікторія Анатоліївна (+38063 389 04 66)
  Проскуріна Наталія Юріївна (+380500692272)
  Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології, філологічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Свободи, 4, м. Харків, 61022. Tел. (057) 707-51-06

  Більше інформації у файлі нижче.

  Додані файли: 
 • IX Міжнародний форум з питань трансформації й інновацій у вищій освіті, м.Ланфан (КНР)

  З 18 по 20 липня у місті Ланфан (КНР) директор Інституту Конфуція Олександр Гончаренко разом із представниками Цзіліньського університету взяли участь у «IX Міжнародному форумі з питань трансформації й інновацій у вищій освіті».

  Нагадаємо, що Київський університет імені Тараса Шевченка має близько 12 двосторонніх угод з університетами Китаю, серед яких одне із найпочесніших місць посідає Цзіліньський університет. За двосторонніми міжуніверситетськими угодами Шевченків університет щороку приймає осіб з китайських університетів-партнерів, серед яких і представники Цзілінського університету. В Інституті Конфуція щорічно працюють викладачі із зазначеного китайського закладу вищої освіти. Співпраця із Цзіліньським університетом триває з 2001 року.

  Під час форуму Олександр Гончаренко представляв Київський національний університет імені Тараса Шевченка, зокрема й Інститут філології.

  Головне питання форуму – міжнародний освітній обмін і співпраця у рамках ініціативи «Один пояс, один Шлях». У форумі взяли участь понад 20 світових університетів, понад 400 китайських університетів та понад 200 керівників відомих китайських компаній, зокрема Хуавей, Сяомі, Хайнаньські авіалінії тощо. Головні організатори: Китайська асоціація вищої освіти, Центральне телебачення Китаю, Науково-дослідний інститут ініціативи «Один пояс, один шлях». Почесними гостями були міністри освіти, транспорту та цивільної авіації.

  Інформацію надав Інститут Конфуція

 • Міжнародна наукова конференція "Історична пам’ять і сучасність: дискурсивні проекції (до 100-річчя Акту злуки)"

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Міжнародну наукову конференцію «Історична пам’ять і сучасність: дискурсивні проекції (до 100-річчя Акту злуки)», яка відбудеться 3 грудня 2019 р. У межах конференції планується дослідити діалог між культурними регіонами України, які в різний час перебували під впливом різних геополітичних суб’єктів. Цей діалог відображено в літературі, мові, історичних, наукових, літературно-критичних джерелах, епістолярній спадщині видатних діячів держави, масмедійному дискурсі. Важливим є завдання розкрити сучасні виміри цього діалогу, а також звернути увагу на світовий досвід подолання й осмислення подібних викликів, які поставали перед багатьма націями впродовж їхнього існування, та роль слова в цьому процесі.

  У прикріпленому файлі можна ознайомитися з програмою конференції.

 • Відбулася конференція для іноземних студентів "Україна очима іноземців"

  Нині інтернаціоналізація освіти є одним із визначних напрямків розвитку освіти та науки у світі. Вона сприяє створенню конкурентоспроможного випускника на глобальному ринку праці, міжмовній комунікації та розбудові освітніх та наукових світових студій. Це можливо реалізувати шляхом створення спільних напрацювань викладачів і студентів із різних університетів. Спільний рух до нових поступів, до напрацювань у сфері освіти та науки було продемонстровано на II Міжнародній конференції для іноземних студентів «Україна очима іноземців», яка відбулася 16 квітня у стінах Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Наукове зібрання згуртувало 8 університетів України, 56 доповідачів, студентів із понад 20 країн. Символічно, що конференція відбулася у Шевченковому університеті, для якого питання співпраці з іноземними громадянами є одним із стратегічних напрямків розвитку, а інтернаціоналізація освіти є визначальною в управлінні Університетом у цілому.

  На урочистому відкритті вітальне слово виголосила завідувач підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка к.філол.н. Галина Усатенко. Галина Олегівна привітала присутніх від імені ректора Шевченкового університету, а також зазначила, що організована конференція сприяє формуванню позитивного іміджу КНУ та України у цілому. Від імені директора Українського державного центру міжнародної освіти привітала учасників наукової платформи заступник директора Олена Сулима. Далі виступив представник Українського державного центру міжнародної освіти Костянтин Комісаров, який у своєму виступі назвав кількісні дані міжнародних студентів в Україні та найбільш популярні спеціальності серед іноземної молоді. На пленарному засіданні доповіді виголосили голова правління МГО «Інтернаціональний союз», директор проекту OUTLOOK Дарія Карягіна, художній керівник ансамблю «Кавказ», президент МГО «Світ молоді» Ніджат Мерзоєв, журналіст телеканалу IRIB Ukraine, випускник КНУ імені Тараса Шевченка Егсан Рефагі, в.о. проректора з міжнародних зв’язків ДВНЗ «Криворізький національний університет» Людмила Кругленко та студентка 2-го курсу НПУ ім.М.Драгоманова, випускниця ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка Нігара Хамраєва. Модератором пленарного засідання була Олена Задорожна, заступник завідувача підготовчого відділення КНУ.

  Продовжилася конференція у форматі секційних засідань, на яких свої доповіді-презентації виголосили понад 50 іноземних студентів.

  Категорії: 
 • На кафедрі російської філології обговорили інформаційну війну

  Секція «Інформаційна війна в парадигмах лінгвістики впливу» була проведена в межах Всеукраїнської науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». 25 квітня лінгвісти з Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка та Національної академії СБУ обговорили консцієнтальний (від лат. "свідомість") вимір гібридної війни у парадигмах лінгвістики впливу та механізми протидії інформаційній агресії в медіапросторі України, технології контрсугестії. Сучасність диктує мовознавцям нове поле для досліджень, аби протидіяти загрозам, які постали нині для нашої держави, тож обговорення, без сумніву, було плідним і на часі.

  Фото Валерія Попова, Юлії Кузьменко

  Категорії: 

Сторінки

Subscribe to конференція