конференція

 • Студентська конференція у Тернополі

  Міжнародна
  студентська науково - технічна
  КОНФЕРЕНЦІЯ
  ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
  26-27 квітня 2018 р.

  ТЕРНОПІЛЬ-2018

  Робота конференції буде проводитися за секціями:

  1. Гуманітарні науки.
  2. Економіка та менеджмент, фінанси.
  3. Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
  4. Інформаційні технології
  5. Математика
  6. Математичне моделювання і механіка.
  7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
  8. Машини та обладнання сільського виробництва.
  9. Машинобудування.
  10. Обладнання харчових виробництв.
  11. Приладобудування.
  12. Фізика.
  13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
  14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
  15. Зварювання та споріднені процеси і технології.
  16. Інженерія продукції.

  Робоча мова конференції: українська, англійська, польська.
  Збірник тез доповідей конференції буде виданий до початку роботи конференції (вимоги до оформлення див. додаток).

  Заявки на участь в роботі конференції та тези необхідно подавати голові СНТ Окіпному І.Б. тільки електронною поштою е-mail: snt@tu.edu.te.ua
  Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей (обсягом 1-2 повні сторінки) приймаються до 08.04.2018 р.
  Можлива заочна участь.

  Додані файли: 
 • Конференція для молодих учених

  Київський національний університет технологій та дизайну запрошує студентів, аспірантів та молодих вчених взяти участь у ХVІІ Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі", яка відбудеться 26-27 квітня 2018 року!

  Важливі дати:

  До 1 квітня 2018 р. надіслати заповнену заявку на участь у конференції.
  До 20 квітня 2018 р. надіслати тези доповідей, скан-копію квитанції про оплату на електронну адресу оргкомітету (conference.knutd@gmail.com), чи при прибутті на конференцію до оргкомітету (корп. № 1, кім. 1-0250, Єрмоленко І.В.).

  Тези авторів, які не подали вчасно заявку на участь у конференції, прийматися не будуть.
  26 квітня 2018 р.- заїзд та реєстрація учасників

  Додані файли: 
 • Конференція "Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях": анонс

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у Науковій конференції «Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях», яка відбудеться 3 квітня 2018 року. Конференція проходитиме в межах Урочистостей до 100-річного ювілею письменника. В програмі: виступи Патріарха Київської і всієї Руси України Філарета,дружини Олеся Гончара Валентини Гончар, письменників, лауреатів Національної премії ім. Тараса Шевченка Дмитра Павличкай Михайла Слабошпицького та ін. А також: вручення Премії імені Олеся Гончара та відкриття Музею-кімнати Олеся Гончара в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Деталі у доданому файлі

 • Запрошуємо на Шевченкознавчу конференцію

  13 березня 2018 року відбудеться Міжнародна наукова конференція «РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНА ПАРАДИГМА»

  Проблематика конференції буде обговорюватися на пленарному засіданні та під час роботи круглих столів

  «Мовний усесвіт Тараса Шевченка»
  • «Творчість Тараса Шевченка як об’єкт наукової інтерпретації»
  • «Українська еміграційна шевченкініана: методологічні та методичні засади»

  Під час роботи конференції буде проведено презентацію наукового проекту член-кореспондента НАН України, професора Ростислава Радишевського «Шевченкіана Леоніда Білецького у 6 томах».

  Місце проведення конференції: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бульв. Т. Шевченка, 14, м. Київ.

  Для участі у конференції просимо до 20 лютого 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету shevchenko.center@gmail.com тему доповіді та стислу інформацію про учасника (ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) За результатами роботи конференції буде відібрано матеріали для публікації у фаховому виданні.

  Координатор конференції – Валентина Іскорко-Гнатенко.

  УВАГА!

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають тематиці конференції і не містять наукової новизни. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

 • “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”

  Кафедра мовознавства Хмельницького університету управління та права запрошує Вас взяти участь у роботі X Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”, яка відбудеться 11 квітня 2018 року в Хмельницькому університеті управління та права. На цьому науковому заході планується присутність кращих студентів – представників провідних вищих навчальних закладів України.

  Основні тематичні напрямки конференції:

  1. Правовий аспект.

  2. Економіка, менеджмент та державне управління.

  3. Мовний аспект.

  4. Країнознавчий аспект.

  Робочі мови: англійська, німецька.

  Більше інформації у файлі нижче

  Додані файли: 
 • Конференція "Германські мови в міжкультурному контексті"

  Запрошуємо до участі у Першій міжнародній науковій конференції “Германські мови в міжкультурному контексті (лінгвістика, переклад, лінгводидактика)” в межах інституційного партнерства германістів (GIP) між кафедрою германістичної лінгвістики та лінгводидактики (Рурський університет у Бохумі, Німеччина) і кафедрою германської філології та перекладу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна), що проходить за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Конференція відбудеться 17-18 травня 2018 року на кафедрі германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Передбачена робота таких секцій:

  1. Дослідження германських мов у міжкультурному контексті: на шляху до нових перспектив.
  2. Перекладознавство, усний та письмовий переклад у міжнародному зіставленні.
  3. Дослідження мов у галузі германістики та лінгводидактика.

  Робочі мови конференції: німецька та українська.

  Для участі в конференції необхідно надіслати до 20 березня 2018 року
  1) Заявку (див. Додаток)
  2) Анотацію доповіді (обсягом не більше 1500 символів; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – одинарний; всі поля – по 2,5 см; абзацний відступ – 1 см)
  на адресу oleksandr-stasiuk@ukr.net

  Після цього організаційний комітет надсилає запрошення на конференцію. Крім того, передбачено публікацію доповідей після закінчення роботи конференції у фаховому виданні університету.
  Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції. Організаційний внесок становить 200 гривень та може бути сплачений під час реєстрації.

  Заявка у файлі нижче

 • "Мультикультуралізм. Поліглосія. Взаєморозуміння": в ІФ відбудеться семінар iз арабістики

  27 квітня в Інституті філології відбудеться міжнародний семінар з методики викладання арабської мови. Темою обрано: "Мультикультуралізм, багатомовність, взаєморозуміння: плюралістичні підходи у викладанні арабської мови".

  Робочі мови: арабська, англійська.

  Заявки на участь необхідно надіслати до 1 березня асистенту кафедри мов і літератур Близького і Середнього Сходу Бoгдану Горвату: horvat.bohdan@gmail.com

 • Конференція «Перетин мов і літератур у загальноєвропейському контексті»

  Запрошуємо до участі в Міжнародній науковій конференції «Перетин мов і літератур у загальноєвропейському контексті», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року на базі кафедри слов'янської філології та світової літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Конференція присвячена 90-річчю від дня народження письменника, публіциста Фелікса Кривіна.

  Напрямки роботи конференції охоплюють мовознавчі та літературознавчі проблеми:
  1. Історія мови. Компаративістика. Текстологія.
  2. Зіставна лінгвістика та переклад.
  3. Мова художніх творів.
  4. Російська мова як іноземна.
  5. Когнітивна лінгвістика.
  6. Методика викладання лінгвістичних та літературознавчих дисциплін у школі та вищому навчальному закладі.
  7. Компаративні виміри в літературі: теорія та практика дослідження.
  8. Література, міфологія, фольклор.
  9. Поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів.

  У рамках конференції відбудеться засідання Круглого столу, присвячене дослідженню творчості Ф. Кривіна:
   Жанрове та стильове розмаїття творчості Ф. Кривіна.
   Філософія, історія, фольклор, міфологія, гра в художньому світі письменника.
   Ф. Кривін як гуморист і сатирик.
   Розважай і навчай, – естетика дитячої творчості письменника.

  Учасники конференції можуть представити дослідження архівної, письменницької, публіцистичної спадщини Ф. Кривіна за іншими науковими спрямуваннями.

  Робочі мови конференції: українська, російська, польська, словацька., чеська.

  Статті учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія”, включеному до Переліку наукових фахових видань України за № 896 (наказ МОН України № 515 від 16.05. 2016 р.).

 • КРАКІВСЬКИЙ ЕТАП EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
  СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ (Україна-Франція)
  ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
  ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (Польща)
  ЯГЕЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)
  БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОСВІТА: МАЙБУТНЄ»
  за участі та підтримки
  ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ у ПОЛЬЩІ
  МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА АГЕНЦІЯ „КОНСАЛТИНГ І ТРЕНІНГ”
  ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ І СІМ’Ї «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» (Україна-Франція)
  ЖУРНАЛ „ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ»

  З А П Р О Ш У Є М О В А С
  взяти участь у КРАКІВСЬКОМУ ЕТАПІ
  EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018

  26-28 лютого 2018 року

  м. Краків, Польща

  - відкритій Академічній Асамблеї-2018 та її заходах:
  І –
  26-28. 02. 2018
  м. Краків, Польща
  Х Міжнародна науково-практична конференція

  ”ПРОБЛЕМИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІЦІ та ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ”
  (до 545-річчя від дня народження Міколая Коперніка)
  Краківський етап,
  яка відбудеться у рамках EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018
  Місце проведення: Конгрес-центр, Тинецьке Бенедиктинське абатство (Тинець, Краків, Польща)

  Напрями роботи та публікацій (умови участі – в інформаційному листі):
  1. Міколай Коперник та його внесок у розвиток системи наук
  2. Філософські, дослідницько-емпіричні та культурологічні аспекти творчості Міколая Коперника
  3. Гуманітарні науки у ХХІ столітті: проблеми емпіричних досліджень
  4. Проблема методу в психології, педагогіці та гуманітарних науках: теоретичний та історичний аспекти
  5. Емпіричний фундамент психодіагностики: проблема ефективності тестів
  6. Соціально-психологічний експеримент: антиномії емпіричності та етичності
  7. Перспективи тренінгового методу в психології та соціальній роботі
  8. Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій
  9. Проблеми освіти у сучасному світі: інтеграція, ідентифікація, синтез

  У рамках Конференції буде проведена ТВОРЧО-ПРИКЛАДНА МАЙСТЕРНЯ
  „Новітні методи досліджень та практичної роботи в гуманітарних науках” та
  Open-Space-Session «Інтер-культуральність 3.0»

  У Конференції візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії, Білорусі, Словаччини, Ізраїлю.

  ІІ –
  28. 02. 2018
  м. Краків, Польща
  Всесвітня Академічна Крос-Культурна Лабораторія
  «ГУМАНІЗМ – КУЛЬТУРА – СЬОГОДЕННЯ»
  Місце проведення: Музей сучасного мистецтва MOCAK (Краків)

  Напрями та форми роботи (умови участі – в інформаційному листі):
  § Презентаційні та ДИСКУСІЙНІ сесії
  § ДЕМОНСТРАЦІЙНІ сесії «Новітні ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ практики»
  § OPEN-SPACE-Session: розробка СПІЛЬНИХ дослідницьких і прикладних проектів

  У Лабораторії візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії, Білорусі, Словаччини, Швеції, Британії, Німеччини, Ізраїлю.

  За матеріалами заходів Асамблеї планується підготовка та видання 2-х збірників. Більше інформції у прикріпленому файлі.

 • Міжнародна конференція "КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОВ"

  Київський національний університет
  імені Тараса Шевченка
  Інститут філології
  Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур,

  Центр з вивчення та оцінювання англійської мови
  (CRELLA), Бедфордширський університет
  Українська асоціація з мовного тестування та оцінювання

  КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ
  ЯК ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОВ

  25-27 квітня 2018 р.
  Місце проведення: Київський національний університет імені
  Тараса Шевченка
  бул. Тараса Шевченка 14, вул. Володимирська, 60, м. Київ

  Мови конференції – Англійська, Українська: Робоча мова пленарних виступів та семінарів - англійська; Робочі мови практичних семінарів – англійська, українська.

  ПЛЕНАРНІ ВИСТУПИ:

  Ентоні Грін, CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія
  Фуміо Накацухара, CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія
  Нахал Хабазбаші, CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія
  Ольга Квасова, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

  Інформація про конференцію

  Науково-методичний захід присвячений організації конференції та інтенсивного триденного тренінгу з мовного тестування й оцінювання для практиків, які прагнуть удосконалити свої вміння у застосуванні тестового контролю під керівництвом міжнародних експертів з мовного тестування. Основна мета конференції полягає в обміні досвідом та знаннями, сприянні інформуванню викладачів-мовників, експертів та науковців у галузі мовного оцінювання.

  Більше інформації у прикріпленому файлі

  Додані файли: 

Сторінки

Subscribe to конференція