конференція

 • Всеукраїнська міждисциплінарна конференція «Мовний простір слов’янського світу»

  Шановні колеги,

  кафедра загального і слов'янського мовознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія" запрошує студентів, аспірантів і молодих учених взяти участь у Всеукраїнській міждисциплінарній конференції «Мовний простір слов’янського світу», що відбудеться 22-23 травня 2015 року в НаУКМА.

  Передбачено роботу за такими напрямами:
  - українська мова в колі слов’янських;
  - слов’янські мови і писемність;
  - мова, культура, суспільство;
  - мова художнього тексту.

  Робочі мови конференції: українська, інші слов’янські, англійська.

  Кінцевий термін прийому заявок і тез - 1 квітня.

  Детальніше про конференцію читайте у прикріпленому файлі.

  Додані файли: 
 • Конференція у Харкові

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені В.Н. КАРАЗІНА
  Центр міжнародної освіти
  http://www-center.univer.kharkov.ua/ua/sciework.php

  61077, м. Харків, пл. Свободи, 4
  тел. 707-53-39, факс. (0572) 705-12-49, E-mail: center@univer.kharkov.ua

  Вельмишановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
  XІX-ої Міжнародної науково-практичної конференції
  «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»

  Конференція відбудеться 4 – 5 червня 2015 р.

  Наукова проблематика конференції:

  1. Психолого-педагогічні засади методики викладання мов у ВНЗ.
  2. Лінгвістичні засади методики викладання мов у ВНЗ.
  3. Міжпредметна координація у викладанні мов у ВНЗ.
  4. Професійно орієнтоване навчання мови у ВНЗ.
  5. Теорія і практика створення підручників та навчальних посібників для іноземних студентів.
  6. Нові технології викладання мов у ВНЗ.
  7. Лінгвокультурологічний аспект викладання української та російської мов як іноземних.
  8. Проблеми тестування у викладанні мов.

  У межах конференції планується проведення круглого столу з ключових проблем сучасної методики викладання української та російської мов як іноземних, проблем тестування.

  Робочі мови: українська, російська, англійська.

  Матеріали доповіді можуть бути опубліковані у вигляді тез або статті.
  Заявку для участі в роботі конференції із зазначенням теми доповіді (обов’язково написати тези або стаття), а також номера квитанції про реєстраційний внесок (50 гривень) надсилайте на е-mail: urki_center@ukr.net до 15 квітня 2015 р.

  Тези доповідей будуть оформлені в електронний збірник у вільному доступі за посиланням:
  http://www-center.univer.kharkov.ua/ua/sciework.php?sciework=tezis

  Статті для публікації в періодичному науковому виданні «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», затвердженому ВАК України як спеціалізоване видання, надсилайте на е-mail: movnapid@univer.kharkov.ua Вимоги до оформлення статті та вартість публікації дивіться на сайті: http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/, гроші за статті надсилати поштовим переказом за адресою:

  Вялкова Наталія Григорівна, Степура Леся Петрівна, кафедра мовної підготовки іноземних студентів, кімн. 3-80, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022.

  Реєстраційний внесок для всіх учасників конференції – 50 гривень. Сплачуйте до 15 квітня поштовим переказом на адресу: Безпала Світлана Андріївна, ЦМО, кафедра української та російської мов як іноземних, к. 5-85, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022.

  Харчування, проживання і проїзд – за кошти учасників або сторони, що направляє.

  Адреса оргкомітету: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
  Центр міжнародної освіти, к. 5-85, пл. Свободи, 4, Харків, 61022
  urki_center@ukr.net + 38 057-707-54-65.
  К. 3-80, е-mail: movnapid@univer.kharkov.ua +38-057-707-55-30
  Відповідальний секретар конференції
  Селіверстова Лариса Іванівна onomac@mail.ru
  роб. тел.: + 38 057-707-51-03 (т.: + 38 093-865-45-85)

  У зв’язку з труднощами книгообміну просимо Вас привезти з собою Ваші видання для організації виставки-продажу.

  Культурна програма конференції
  - Екскурсія містом
  - Екскурсія до музею історії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
  - Відвідування театру опери та балету імені М.В.Лисенка
  - Відвідування театру російської драми імені О.С. Пушкіна
  - Відвідування театру української драми імені Т.Г.Шевченка.

  Детальніше про конференцію та публікацію читайте у прикріпленому файлі.

 • Конференція у Житомирі

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Житомирський державний університет імені Івана Франка
  Навчально-науковий інститут іноземної філології
  Кафедра англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003),"Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу"

  Конференція відбудеться 15 травня 2015 р. у Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

  Передбачається робота наступних секцій:

   Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.
   Проблеми граматики та словотвору.
   Лексична семантика і фразеологія, актуальні проблеми лексикографії.
   Когнітивне і прагматичне вивчення мовних одиниць.
   Порівняльне і типологічне дослідження мовних одиниць.
   Стилістика, лінгвокультурна комунікація.
   Сучасне літературознавство: проблеми та перспективи.

  Форми участі у конференції

  1. Виступ на конференції з публікацією тез доповіді. Видання тез доповідей планується до початку роботи конференції.

  2. Виступ на конференції з публікацією статті у періодичному науковому виданні "Вісник Житомирського державного університету", затвердженому ВАК України як спеціалізоване видання.

  Робочі мови конференції –українська, російська, англійська, німецька.

  Фінансові умови:

   організаційний внесок 100 грн.;
   оплата за публікацію тез із розрахунку 25 грн. за 1 сторінку;
   оплата за публікацію статті із розрахунку 45 грн. за 1 сторінку;
   розсилка матеріалів здійснюється за кошти учасників;
   дорога і проживання – за рахунок учасників конференції;
   публікація статей докторів філологічних наук без співавторства
  безкоштовна.

  Про оформлення тез доповідей та статей читайте нижче у прикріпленому файлі.

  Додані файли: 
 • Шевченківська весна 2015: філологія

  1-3 КВІТНЯ, Київ
  Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Інститут філології

  ПОДАЧА ТЕЗ ДО 2 БЕРЕЗНЯ ВКЛЮЧНО!

  Наукове товариство студентів та аспірантів запрошує Вас взяти участь у XIIІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2015: Філологія»!

  Конференція відбудеться 1-3 квітня 2015 року.

  Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

  МЕТОЮ конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної філологічної науки, обмін дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів досліджень.

  УМОВИ участі у конференції:

  Для участі у конференції необхідно заповнити реєстраційну форму та надіслати тези доповіді на електронну адресу ntsa.if.knu@gmail.com.

  2 березня 2015 року необхідно занести друкований варіант (з підписом наукового керівника) представнику НТСА ІФ КНУ (тел. 098 46 22 095 Оксана Рибась, голова).

  Документи в електронному вигляді називати прізвищем автора (Прізвище.doc). В темі листа необхідно зазначити прізвище та ініціали автора українською мовою, наприклад: «Шевченко А.».

  Організаційний комітет залишає за собою право відбору тез та зміни умов участі в конференції. Тези, які не відповідають вимогам оформлення, не розглядатимуться. Організаційний внесок сплачується після прийняття тез до друку. Реквізити будуть надіслані Вам разом із повідомленням про схвальне рішення відбіркової комісії. Розмір організаційного внеску 200 гривень.

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

  Обсяг тексту не повинен перевищувати 10000 знаків з пробілами (1сторінка А4).

  Шрифт Times New Roman, кегль 8, інтервал одинарний.
  Поля верхнє -1,5 см, нижнє -1,5 см, праве -1,5 см, ліве -2,5 см.

  Тези повинні містити прізвище, ім'я, по-батькові автора (повністю), назву вищого навчального закладу, курс, спеціальність та наукового керівника; тему та анотацію англійською мовою (обсяг до 100 слів, подається перед основним текстом курсивом); інформацію про автора для програми конференції українською та англійською мовами.

  Список літератури подається в кінці статті (бажано не більше 5-6 назв), складається за абеткою 8 шрифтом, в тексті статті в квадратних дужках вказується лише порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.; [1, с.12-15]).

  ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ

  Пленарне засідання відбудеться 1 квітня, 2 і 3 - засідання секцій.

  Засідання секцій будуть проводитись у форматі доповідей. Регламент доповіді до 10-ти хвилин, обговорення – 10 хвилин.

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  Адреса: Наукове товариство студентів та аспірантів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 14, м. Київ, Україна.

  E-mail: ntsa.if.knu@gmail.com.
  Контактна особа: Оксана Рибась 098 46 22 095, голова НТСА ІФ КНУ.

  З нетерпінням чекаємо зустрічі на конференції!
  З повагою, Організаційний комітет.

 • VІ Студентська міжвузівська науково-практична конференція «Україна у світових війнах ХХ ст.»

  Харківський національний університет радіоелектроніки
  запрошує вас 13–15 травня 2015 р. взяти участь у VІ Студентській міжвузівській науково-практичній конференції «Україна у світових війнах ХХ ст.»,присвяченій Дню перемоги.

  До участі в конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, магістранти, студенти та всі зацікавлені особи.

  У рамках роботи конференції планується робота секцій за такими напрямами:

  І. Лінгвістичні студії у ХХ ст.:
  • відображення військових подій ХХ ст. у світовій літературі,
  • військова термінологія,
  • українська література та фольклор про діяльність ОУН-УПА,
  • образ війни у творчості українських та зарубіжних митців,
  • відображення військових подій ХХ ст. у пресі,
  • розвиток фронтового фольклору у ХХ ст.

  ІІ. Історія української культури:
  • піднесення національної свідомості українського народу на тлі подій ХХ ст.,
  • використання історичних подій ХХ ст. засобами радянської пропаганди як потужного руйнівного впливу на українську культуру,
  • розвиток воєнного мистецтва (кіно, музика, театр... ) на етапі визволення України від німецько-нацистських загарбників,
  • наслідки війн ХХ ст. для української культури,
  • сучасний історико-культурний погляд на події в Україні та світі у ХХ ст.

  ІІІ. Україна в огні світових війн ХХ ст.: історичні аспекти:
  • І Світова війна: хід воєнних дій на території України,
  • події ІІ Світової війни в Україні і світі,
  • правда і міфи у подіях ІІ Світової війни в історичному дискурсі,
  • історія розвитку озброєння та військової техніки в роки ІІ Світової війни,
  • Україна та Харків у ІІ Світовій війні: окупаційний режим, битви за Харків, рух опору.

  Форми участі в конференції:
   виступ із доповіддю на пленарному засіданні;
   виступ із доповіддю на секційному засіданні;
   публікація тез / статті без виступу.

  Робочі мови конференції:
   українська,
   англійська.

  Умови участі в роботі конференції

  Для участі в конференції необхідно до 12.04.2015 подати в оргкомітет:
   заявку на участь у конференції (анкета учасника);
   роздруківка тексту доповіді, засвідчена підписом наукового керівника, та її електронна версія (диск /
  E-mail), оформлені відповідно до вимог.

  «Україна у світових війнах ХХ ст.»До відкриття конференції планується видання тез доповідей за власний рахунок учасників.
  Вартість 1 сторінки – 30 грн.

  Вимоги до тез/статті

  1. Тези доповіді (2-4 стор) або стаття (до 7 стор.), а також заповнена анкета учасника надсилаються електронною поштою на адресу оргкомітету або надаються особисто.

  2. Усі матеріали потрібно відправляти як вкладені файли, названі таким чином: прізвище та ініціали автора із вказаним типом файлу (тези, стаття, анкета), наприклад: Петров В.П. Тези.doc, Петров В.П. Анкета.doc. Роздруківка матеріалів (з підписом наукового керівника) надається особисто до оргкомітету або надсилається поштою.

  3. Тексти мають бути набрані у редакторі Microsoft Word 03–07. Шрифт – Times New Roman – 14. Інтервал – 1. Розміри полів: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Абзац – 1,25 см.

  4. Посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр.: [3, с. 45]). Симетрично до тексту курсивом – Література. Список літератури розміщується наприкінці матеріалу за алфавітом.

  5. Матеріали друкуються за редакцією авторів. Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну грамотність текстів несе науковий керівник. Редакція залишає за собою право відхилити тези / статті, які не відповідають науковій проблематиці конференції або підготовлені без дотримання вимог щодо оформлення.

  6. Зразок оформлення тез / статті:

  ЕТИКЕТ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
  Бірюков М.І.
  Науковий керівник – ст. викл. Сергієва А.В.
  Харківський національний університет радіоелектроніки
  (61166, Харків, пр. Леніна, 14, каф. українознавства, тел.: (057) 702-14-98)
  E-mail: bir92022@gmail.com

  Анотація українською мовою від 2 до 5 речень.
  Текст роботи
  .......
  Література

  Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті конференції:
  61166, Харків, пр. Леніна, 14
  ХНУРЕ, кафедра українознавства
  корпус “І”, 6 поверх, кім. 600а.
  тел.: 702-14-98
  Е-mail: clio@kture.kharkov.ua, ukrainozn@ukr.net

  Відповідальна за збірник: Сергієва Алла Володимирівна тел.: 066-44-590-73; 70-21-498 

  Анкета учасника

  Прізвище, ім’я, по батькові
  Місце роботи / навчання
  Спеціальність, курс навчання для студентів, рік навчання для аспірантів
  Науковий керівник (для студентів та аспірантів), вчений ступінь, звання, посада
  Повна адреса наукового чи навчального закладу
  Контактний телефон
  Електронна пошта

  Укажіть форму участі:
   виступ із доповіддю на пленарному засіданні;
   виступ із доповіддю на секційному засіданні;
   публікація тез / статті без виступу.

  Тема доповіді
  Секція

  Категорії: 
 • Всеукраїнській науково–теоретичній конференції у Вінниці

  Інститут іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково–теоретичній конференції "Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі", яка відбудеться 9 квітня 2015 року.

  Запрошуємо викладачів і студентів взяти участь у роботі таких секцій:

  1. Новітні тенденції у сучасній лінгвістичній парадигмі.
  2. Лінгвістичні студії у контексті глобалізації.
  3. Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов.
  4. Інноваційні технології у теорії та практиці викладання мови й літератури
  5. Проблеми моніторингу якості знань у ВНЗ та середніх загальноосвітніх закладах.

  Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, російська.

  Для участі в конференції просимо надіслати до 20.02.2015 р.:

  1) заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, телефон, e- mail).
  2) електронний носій та 2 примірники роздрукованого тексту доповіді обсягом 1–3 сторінки.
  3) доповіді, підготовлені студентами, мають бути підписані науковими керівниками.
  Редакційні вимоги до оформлення тез доповідей:
  - Ім’я та прізвище автора (жирним курсивом, вирівнювання по правому краю); назва міста в дужках (курсивом).
  - через рядок – назва теми доповіді (відцентрована, великими літерами жирним шрифтом).
  - через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів, без переносів, інтервал 1.5, відступи зліва - 30 мм, зверху, знизу – 20 мм, справа – 15 мм, абзацний відступ 12.5 мм.
  - ілюстративний матеріал друкується курсивом.

  Вчасно надіслані матеріали, що відповідають редакційним вимогам, будуть опубліковані до початку конференції.

  Внесок для участі в конференції складає 50 грн. для студентів, 100 грн. для викладачів сплачується до 20.02.2015 р. Внесок покриває витрати на підготовку та публікацію збірки матеріалів конференції (1 примірник) та програми конференції. Кава/чай та обід - за рахунок організаторів конференції.

  Проїзд та проживання - за рахунок учасників конференції. Інформацію про необхідність замовлення готелю просимо вказати в заявці на участь.

  Матеріали на конференцію просимо надсилати за адресою:
  Інститут іноземних мов,
  Вінницький державний педагогічний університет
  ім. М.Коцю¬бинсь¬кого,
  вул. Острозького, 32
  21100, м. Вінниця,
  Стаднік Іванна Ігорівна
  тел. (0432) 27-63-75,
  е-mail: kam.vdpu@mail.ru
  е-mail: kam.vdpu@gmail.com

  ЗАЯВКА на участь у конференції у прикріпленому файлі.

  Категорії: 
  Додані файли: 
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених (до 10-річчя відкриття спеціальності «Прикладна лінгвістика»)

  Міністерство освіти і науки України
  Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Херсонський державний університет
  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених
  (до 10-річчя відкриття спеціальності «Прикладна лінгвістика»)
  «ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ ЛІНГВІСТИКИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ЧИННИКИ»

  26-27 березня 2015 року

  >

  Кафедра прикладної лінгвістики, кафедра української літератури та методики навчання, української мови та лінгводидактики, слов’янської філології запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ ЛІНГВІСТИКИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ЧИННИКИ», що відбудеться 26-27 березня 2015 року на філологічному факультеті Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
  Планується робота за такими напрямками:

  1. Сучасна прикладна лінгвістика: орієнтири, напрямки, перспективи розвитку.
  2. Сугестивні технології сучасних ЗМІ.
  3. Переклад як засіб міжкультурної комунікації.
  4. Лінгвопоетика художнього тексту.
  5. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя.

  У програмі конференції планується проведення пленарного засідання, робота секцій, презентація авторських монографій, посібників.

  Для участі у конференції потрібно до 1 березня 2015 року подати заявку та статтю. Матеріали подаються в електронному вигляді. Текст виконується в текстовому редакторі Microsoft Word, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, 14 пт. Обсяг статті – 6 повних сторінок. Таблиці, малюнки, фотографії подаються на окремих сторінках з відповідними підписами і поясненнями. Мова видання – українська, російська. Рукописи статей повинні бути оформлені належним чином та відповідати визначеним в інформаційному листі вимогам. Під час оформлення статті слід дотримуватися такої послідовності:

  1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю.
  2. Назва статті, посередині великими буквами, напівжирним шрифтом, вирівняна посередині.
  3. Ім’я та прізвище автора, назва вищого навчального закладу, курс, спеціальність.
  4. Ім’я та прізвище наукового керівника, вчений ступінь, звання.
  5. Анотація мовою статті (без слова анотація, з абзацним відступом, вирівняно по ширині тексту).
  6. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:», з абзацним відступом, вирівняно по ширині тексту).
  Наукова стаття повинна складатися з таких розділів:
  • постановка проблеми;
  • актуальність дослідження;
  • мета (завдання) дослідження;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій;
  • викладення основного матеріалу;
  • висновки;
  • перспективи використання результатів дослідження.

  Основний текст статті друкується через півтора інтервали з абзацним відступом 1,25 см. Текст вирівнюється по ширині.

  Витрати на харчування, проживання, транспорт учасники конференції несуть самостійно. Організаційний внесок – 150 грн. (для молодих науковців); 100 грн. (для студентів).

  Адреса: 54000, кафедра прикладної лінгвістики, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв.

  Текст статті, заявку на участь у конференції та копію квитанції про оплату просимо висилати на поштову адресу: prlingv2014@yandex.ru ; тема: Участь у конференції.

  Контактні телефони:
  Рускуліс Лілія Володимирівна: (050) 606-18-75, (093) 080-48-41
  Адреса для переказів: 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду 93 А., кв. 33, Рускуліс Лілії Володимирівні з поміткою “внесок від (ПІБ учасника)”

  Зразок оформлення наукової статті форма заповнення заявки на участь в конфернції нижче у прикріпленому файлі.

  Категорії: 
  Додані файли: 
 • ХV міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

  Iнститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАНУ
  Інститут української мови НАНУ
  Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ
  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАНУ

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
  Кафедра слов’янської філології та кафедра полоністики
  Інституту філології Київського національного університету
  імені Тараса Шевченка

  24 квітня 2015 року

  проводять
  ХV МІЖНАРОДНІ СЛАВІСТИЧНІ ЧИТАННЯ
  пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

  Програма передбачає пленарне засідання та роботу секцій. На засіданні будуть заслухані та обговорені доповіді з проблем компаративних досліджень у галузі мов, літератур, історії, фольклору та етнографії слов’янських народів.

  Конференція проводиться за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14.
  Робочі мови – всі слов’янські.

  До участі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Зацікавлених осіб просимо до 02 квітня 2015 року подати в Оргкомітет заявки із зазначенням теми доповіді, вченого ступеня (звання), місця роботи, контактних координат, необхідності бронювання місць у готельному комплексі Київського університету і терміну перебування.

  Підтвердження про включення доповіді до програми конференції буде надіслано до 06 квітня 2015 року.

  Тексти доповідей будуть опубліковані в періодичному науковому виданні “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур”, який входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України. Матеріали до друку подаються в Оргкомітет у день завершення конференції в електронному вигляді (у двох примірниках, один з яких – у форматі RTF) та у видруку із дотриманням таких стандартів оформлення:

   Шрифт Times New Roman
   Кегль 12 pt
   Інтервал 1,5
   Поля верхнє і нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве 2 см
   Бібліографія укладається відповідно до чинних вимог МОН України, подається в алфавітному порядку після тексту статті.
   Бібліографічні посилання слід подавати тим же шрифтом у квадратних дужках. Перша цифра – порядковий номер джерела у списку бібліографії, друга цифра – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, нпр.: [1], [1, 23], [5, 47; 7, 57].
   До змістового оформлення статті (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) повинні входити: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями; 2) аналіз останніх досліджень, на які спирається автор; 3) формулювання мети (постановка завдання); 4) висновки дослідження й перспективи подальших пошуків у напрямку, що розглядається.
   Після заголовку перед текстом статті подається резюме та ключові слова англійською, російською та українською мовами.
  Вартість публікації 18 гривень за сторінку.

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають тематиці конференції або не містять наукової новизни.

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають тематиці конференції або не містять наукової новизни.

  Реєстраційний внесок становить 40 гривень і сплачується під час реєстрації.

  Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.

  Оргкомітет конференції: м. Київ, б-р Т.Шевченка ,14, к. 128 (кафедра слов’янської філології)
  Тел.: (044) 239-33-73, факс: (044) 239-31-13, E-mail: slavchytannya@ukr.net
  slavistika@ukr.net

  Форма заповнення заявки на участь в наукових читаннях прикріплена нижче у файлі-pdf.

  Додані файли: 
 • Науково-практична конференція, присвячена 170-літтю Кирило-Мефодіївського братства

  Національний музей Тараса Шевченка
  Шевченківський Національний заповідник

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній конференції, присвяченій 170-літтю Кирило-Мефодіївського братства, що відбудеться 22 жовтня 2015 р. у Національному музеї Тараса Шевченка (м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 12).

  Робота планується за напрямами висвітлення теми:
  історичний, музеєзнавчий, мистецтвознавчий, літературознавчий, культурологічний.

  Робоча мова – українська.

  Заявки на участь (із зазначенням ПІБ, місця роботи, посади, контактних даних) просимо надсилати до 1 вересня 2015 р. за адресою:
  shevchenko-museum@ukr.net

  Категорії: 
 • Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»

  Вельмишановні колеги!
  2–3 квітня 2015 року в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться Міжнародна наукова конференція
  «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»
  Метою конференції є осмислення актуальності кожної літературної доби у мистецькій практиці та їх інтерпретація у літературознавстві та лінгвістиці на початку ХХІ ст.
  Організатор конференції – факультет іноземних мов, кафедра романської філології і перекладу, секція китайської філології і перекладу кафедри німецької філології і перекладу – запрошує взяти участь у її роботі.

  Основні тематичні напрями:

  1. Типи дискурсів: інституційний, неінституційний та художній.
  2. Жанрова специфіка мовлення і художніх творів, переосмислення напрямів і течій як систем творчих принципів.
  3. Сучасні методичні засади викладання іноземних мов та історії літератури.
  Круглий стіл:
  «Роль сучасного академічного літературознавства та його вплив на розвиток свідомості спільноти»

  Робочі мови конференції: українська, французька, іспанська, китайська, німецька, англійська, російська.

  Для участі у роботі конференції просимо надсилати заявки і тези доповідей до 5 лютого 2015 року на Інтернет-адресу кафедри (phil.romane@karazin.ua) або за вказаною поштовою адресою (61022, м. Харків, пл. Свободи,4):

  1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
  2. Тема доповіді.
  3. Анотація доповіді (1 сторінка).
  4. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.
  5. Контактні адреси, телефони та E-mail.

  Статті за матеріалами конференції (оформлені відповідно до визначених вимог) прийматимуться при реєстрації учасників і будуть розглянуті редколегією наукового збірника «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» (фахове видання, затверджене ДАК).

Сторінки

Subscribe to конференція