конференція

 • Конференція "Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях": анонс

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у Науковій конференції «Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях», яка відбудеться 3 квітня 2018 року. Конференція проходитиме в межах Урочистостей до 100-річного ювілею письменника. В програмі: виступи Патріарха Київської і всієї Руси України Філарета,дружини Олеся Гончара Валентини Гончар, письменників, лауреатів Національної премії ім. Тараса Шевченка Дмитра Павличкай Михайла Слабошпицького та ін. А також: вручення Премії імені Олеся Гончара та відкриття Музею-кімнати Олеся Гончара в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Деталі у доданому файлі

 • Запрошуємо на Шевченкознавчу конференцію

  13 березня 2018 року відбудеться Міжнародна наукова конференція «РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНА ПАРАДИГМА»

  Проблематика конференції буде обговорюватися на пленарному засіданні та під час роботи круглих столів

  «Мовний усесвіт Тараса Шевченка»
  • «Творчість Тараса Шевченка як об’єкт наукової інтерпретації»
  • «Українська еміграційна шевченкініана: методологічні та методичні засади»

  Під час роботи конференції буде проведено презентацію наукового проекту член-кореспондента НАН України, професора Ростислава Радишевського «Шевченкіана Леоніда Білецького у 6 томах».

  Місце проведення конференції: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бульв. Т. Шевченка, 14, м. Київ.

  Для участі у конференції просимо до 20 лютого 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету shevchenko.center@gmail.com тему доповіді та стислу інформацію про учасника (ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) За результатами роботи конференції буде відібрано матеріали для публікації у фаховому виданні.

  Координатор конференції – Валентина Іскорко-Гнатенко.

  УВАГА!

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають тематиці конференції і не містять наукової новизни. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

 • “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”

  Кафедра мовознавства Хмельницького університету управління та права запрошує Вас взяти участь у роботі X Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”, яка відбудеться 11 квітня 2018 року в Хмельницькому університеті управління та права. На цьому науковому заході планується присутність кращих студентів – представників провідних вищих навчальних закладів України.

  Основні тематичні напрямки конференції:

  1. Правовий аспект.

  2. Економіка, менеджмент та державне управління.

  3. Мовний аспект.

  4. Країнознавчий аспект.

  Робочі мови: англійська, німецька.

  Більше інформації у файлі нижче

  Додані файли: 
 • Конференція "Германські мови в міжкультурному контексті"

  Запрошуємо до участі у Першій міжнародній науковій конференції “Германські мови в міжкультурному контексті (лінгвістика, переклад, лінгводидактика)” в межах інституційного партнерства германістів (GIP) між кафедрою германістичної лінгвістики та лінгводидактики (Рурський університет у Бохумі, Німеччина) і кафедрою германської філології та перекладу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна), що проходить за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Конференція відбудеться 17-18 травня 2018 року на кафедрі германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Передбачена робота таких секцій:

  1. Дослідження германських мов у міжкультурному контексті: на шляху до нових перспектив.
  2. Перекладознавство, усний та письмовий переклад у міжнародному зіставленні.
  3. Дослідження мов у галузі германістики та лінгводидактика.

  Робочі мови конференції: німецька та українська.

  Для участі в конференції необхідно надіслати до 20 березня 2018 року
  1) Заявку (див. Додаток)
  2) Анотацію доповіді (обсягом не більше 1500 символів; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – одинарний; всі поля – по 2,5 см; абзацний відступ – 1 см)
  на адресу oleksandr-stasiuk@ukr.net

  Після цього організаційний комітет надсилає запрошення на конференцію. Крім того, передбачено публікацію доповідей після закінчення роботи конференції у фаховому виданні університету.
  Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції. Організаційний внесок становить 200 гривень та може бути сплачений під час реєстрації.

  Заявка у файлі нижче

 • "Мультикультуралізм. Поліглосія. Взаєморозуміння": в ІФ відбудеться семінар iз арабістики

  27 квітня в Інституті філології відбудеться міжнародний семінар з методики викладання арабської мови. Темою обрано: "Мультикультуралізм, багатомовність, взаєморозуміння: плюралістичні підходи у викладанні арабської мови".

  Робочі мови: арабська, англійська.

  Заявки на участь необхідно надіслати до 1 березня асистенту кафедри мов і літератур Близького і Середнього Сходу Бoгдану Горвату: horvat.bohdan@gmail.com

 • Конференція «Перетин мов і літератур у загальноєвропейському контексті»

  Запрошуємо до участі в Міжнародній науковій конференції «Перетин мов і літератур у загальноєвропейському контексті», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року на базі кафедри слов'янської філології та світової літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Конференція присвячена 90-річчю від дня народження письменника, публіциста Фелікса Кривіна.

  Напрямки роботи конференції охоплюють мовознавчі та літературознавчі проблеми:
  1. Історія мови. Компаративістика. Текстологія.
  2. Зіставна лінгвістика та переклад.
  3. Мова художніх творів.
  4. Російська мова як іноземна.
  5. Когнітивна лінгвістика.
  6. Методика викладання лінгвістичних та літературознавчих дисциплін у школі та вищому навчальному закладі.
  7. Компаративні виміри в літературі: теорія та практика дослідження.
  8. Література, міфологія, фольклор.
  9. Поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів.

  У рамках конференції відбудеться засідання Круглого столу, присвячене дослідженню творчості Ф. Кривіна:
   Жанрове та стильове розмаїття творчості Ф. Кривіна.
   Філософія, історія, фольклор, міфологія, гра в художньому світі письменника.
   Ф. Кривін як гуморист і сатирик.
   Розважай і навчай, – естетика дитячої творчості письменника.

  Учасники конференції можуть представити дослідження архівної, письменницької, публіцистичної спадщини Ф. Кривіна за іншими науковими спрямуваннями.

  Робочі мови конференції: українська, російська, польська, словацька., чеська.

  Статті учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія”, включеному до Переліку наукових фахових видань України за № 896 (наказ МОН України № 515 від 16.05. 2016 р.).

 • КРАКІВСЬКИЙ ЕТАП EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
  СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ (Україна-Франція)
  ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
  ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (Польща)
  ЯГЕЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)
  БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОСВІТА: МАЙБУТНЄ»
  за участі та підтримки
  ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ у ПОЛЬЩІ
  МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА АГЕНЦІЯ „КОНСАЛТИНГ І ТРЕНІНГ”
  ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ І СІМ’Ї «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» (Україна-Франція)
  ЖУРНАЛ „ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ»

  З А П Р О Ш У Є М О В А С
  взяти участь у КРАКІВСЬКОМУ ЕТАПІ
  EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018

  26-28 лютого 2018 року

  м. Краків, Польща

  - відкритій Академічній Асамблеї-2018 та її заходах:
  І –
  26-28. 02. 2018
  м. Краків, Польща
  Х Міжнародна науково-практична конференція

  ”ПРОБЛЕМИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІЦІ та ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ”
  (до 545-річчя від дня народження Міколая Коперніка)
  Краківський етап,
  яка відбудеться у рамках EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018
  Місце проведення: Конгрес-центр, Тинецьке Бенедиктинське абатство (Тинець, Краків, Польща)

  Напрями роботи та публікацій (умови участі – в інформаційному листі):
  1. Міколай Коперник та його внесок у розвиток системи наук
  2. Філософські, дослідницько-емпіричні та культурологічні аспекти творчості Міколая Коперника
  3. Гуманітарні науки у ХХІ столітті: проблеми емпіричних досліджень
  4. Проблема методу в психології, педагогіці та гуманітарних науках: теоретичний та історичний аспекти
  5. Емпіричний фундамент психодіагностики: проблема ефективності тестів
  6. Соціально-психологічний експеримент: антиномії емпіричності та етичності
  7. Перспективи тренінгового методу в психології та соціальній роботі
  8. Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій
  9. Проблеми освіти у сучасному світі: інтеграція, ідентифікація, синтез

  У рамках Конференції буде проведена ТВОРЧО-ПРИКЛАДНА МАЙСТЕРНЯ
  „Новітні методи досліджень та практичної роботи в гуманітарних науках” та
  Open-Space-Session «Інтер-культуральність 3.0»

  У Конференції візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії, Білорусі, Словаччини, Ізраїлю.

  ІІ –
  28. 02. 2018
  м. Краків, Польща
  Всесвітня Академічна Крос-Культурна Лабораторія
  «ГУМАНІЗМ – КУЛЬТУРА – СЬОГОДЕННЯ»
  Місце проведення: Музей сучасного мистецтва MOCAK (Краків)

  Напрями та форми роботи (умови участі – в інформаційному листі):
  § Презентаційні та ДИСКУСІЙНІ сесії
  § ДЕМОНСТРАЦІЙНІ сесії «Новітні ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ практики»
  § OPEN-SPACE-Session: розробка СПІЛЬНИХ дослідницьких і прикладних проектів

  У Лабораторії візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії, Білорусі, Словаччини, Швеції, Британії, Німеччини, Ізраїлю.

  За матеріалами заходів Асамблеї планується підготовка та видання 2-х збірників. Більше інформції у прикріпленому файлі.

 • Міжнародна конференція "КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОВ"

  Київський національний університет
  імені Тараса Шевченка
  Інститут філології
  Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур,

  Центр з вивчення та оцінювання англійської мови
  (CRELLA), Бедфордширський університет
  Українська асоціація з мовного тестування та оцінювання

  КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ
  ЯК ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОВ

  25-27 квітня 2018 р.
  Місце проведення: Київський національний університет імені
  Тараса Шевченка
  бул. Тараса Шевченка 14, вул. Володимирська, 60, м. Київ

  Мови конференції – Англійська, Українська: Робоча мова пленарних виступів та семінарів - англійська; Робочі мови практичних семінарів – англійська, українська.

  ПЛЕНАРНІ ВИСТУПИ:

  Ентоні Грін, CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія
  Фуміо Накацухара, CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія
  Нахал Хабазбаші, CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія
  Ольга Квасова, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

  Інформація про конференцію

  Науково-методичний захід присвячений організації конференції та інтенсивного триденного тренінгу з мовного тестування й оцінювання для практиків, які прагнуть удосконалити свої вміння у застосуванні тестового контролю під керівництвом міжнародних експертів з мовного тестування. Основна мета конференції полягає в обміні досвідом та знаннями, сприянні інформуванню викладачів-мовників, експертів та науковців у галузі мовного оцінювання.

  Більше інформації у прикріпленому файлі

  Додані файли: 
 • Конференція у Бахмуті

  Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут) спільно із Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля запрошує взяти участь у VI Міжнародній науковій конференції «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення», яка проводитиметься 10
  квітня 2018 року у м. Бахмут.

  Додаткова інформація у прикріпленому файлі

 • Конференція: «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство»

  Шановні колеги!

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить ІІ Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство», які відбудуться 24-25 квітня 2018 року.
  Плануються виступи авторитетних науковців України, професорів, викладачів провідних університетів, наукових співробітників науково-дослідних установ, а також – широкого кола молодих учених.
  Охочі взяти участь у Всеукраїнських наукових читаннях мають подати заявку до 20 березня 2018 року за адресою: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет (кімн. 86) або на відповідні кафедри Інституту філології. Е-mail: mk_kartynysvitu@ukr.net. Тел.: (044) 234-14-12.
  Оголошено також набір статей до фахових збірників наукових праць – «Літературознавчі студії» і «Мовні та концептуальні картини світу». Вартість сторінки – 50 грн. Кращі статті авторів з науковими ступенями будуть надруковані у фаховому виданні «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика».
  Статті просимо надсилати до 15 квітня 2018 р. на адресу: mk_kartynysvitu@ukr.net. Роздруківки подавати до к 86.
  Всі статті проходитимуть перевірку на плагіат. Оплата перевірки – 2 грн. за сторінку (вартість передплати автоматизованої програми). Праці авторів, у чиїх статтях було виявлено плагіат, прийматися до розгляду не будуть. Сплачені кошти в цьому випадку не повертаються.
  Редакційні колегії збірників також залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірників.

  Вимоги до оформлення статті:
  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – зліва вгорі.
  2. Інформація про авторів – у наступному рядку праворуч:
  прізвище, ініціали автора – жирним курсивом, в тому ж рядку звичайним шрифтом вчене звання, вчений ступінь;
  в наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів).
  3. Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний, прописні літери.
  4. Через рядок – анотація мовою публікації від 3-х рядків – 12 курсив; ключові слова з нового рядка після слів Ключові слова – курсивом.
  5. Текст статті: обсяг – від 7 до 14 повних сторінок, 14 шрифт, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25, поля:
  2,5
  3 – – 1,5
  ___
  2,5
  6. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80: http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf) – через рядок, без абзаців, кегль – 12, в алфавітному порядку).
  Покликання на джерело цитування оформляти у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 26], де 1 – номер джерела відповідно до списку використаної літератури в алфавітному порядку, а 26 – номер сторінки; покликання на джерела ілюстративного матеріалу – у круглих дужках ( ).
  7. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії.
  8. Анотації іншими, відмінними від мови публікації, мовами, включно з перекладеною інформацією про автора (справа) та назвою статті (по центру), – через рядок, 12 шрифт, курсив; усі три анотації мають бути ідентичні за змістом.
  9. Лапки уніфікувати за зразком – “ ”, розрізняти тире ( – ) і дефіс ( - ). Століття позначати римськими, а не арабськими цифрами, скорочувати – ст. (ІІ ст.).
  10. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
  11. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.
  12. Статті надсилати електронною поштою на адресу mk_kartynysvitu@ukr.net або подавати на електронному носії (кімната 86).

  ЗРАЗОК
  УДК 81’27

  Савченко Ф.Н., к. філол. н., доц.
  Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

  ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В ОФІЦІЙНІЙ ПРЕСІ

  Текст анотації українською мовою……………………………………………………………………………………………
  Ключові слова: оцінка, мова ЗМІ, офіційна преса.

  Текст статті …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Космеда Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Т.А. Космеда ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2001. – 32 с. 2. Український орфографічний словник / за ред. В.М. Русанівського. – К. : Довіра, 2006. – 960 с. 2. 3. Широков В. А. Наукові засади лінгвістичної експертизи політичних та правових документів. Постановка проблеми / В.А. Широков, О.О. Сидоренко // Мовознавство. – 2005. – №2. – С. 18-31. 6. Maynard D.W. Language, Interaction and Social Problem [Електронний ресурс] // Social Problems. – 1988. – V.35, №.4. – Режим доступу від 12.07.2012: http://www.ssc.wisc.edu/…/1988aDWM_Language_SocialProblems.….

  ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
  1. Урядовий кур’єр. – К. : Преса України, 2008. – 25 листоп., № 221 (3881).

  Стаття надійшла до редакції 27.10.13 р.

  Савченко Ф.Н., к. филол. н., доц.,
  Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко, Киев
  ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ
  Текст аннотации на русcком языке………………………………………………
  Ключевые слова: …

  Savchenko F.N., PhD., Associate Professor
  Taras Shevchenko National University of Kyiv
  SPECIFICS OF ASSESSMENT EXPRESSION IN THE OFFICIAL PRESS
  Text of abstract in English…………………………………………………………………………
  Keywords: …

Сторінки

Subscribe to конференція