конференція

 • "Мовознавча наука у ХХІ столітті" - програма заочної конференції

  Міжнародна наукова конференція "Мовознавча наука у ХХІ столітті" присвячена пам’яті професора Фіонілли Нікітіної, однієї з засновників класичної філології в КНУ імені Тараса Шевченка. Подія приурочена 90-літтю від дня народження Фіонілли Олексіївни (24 жовтня 1929 р. – 14 вересня 2019 р.).

  До середини лютого 2020 року учасники могли зареєструвати свої теми доповідей. Рішенням кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики конференцію було переведено у заочний формат. Початок її роботи - 16 квітня.

  Напрями конференції - у чотирьох секціях:
  ✓ Класична філологія у контексті лінгвокультурологічних студій
  ✓ Мова і соціум
  ✓ Проблеми теорії граматики, лінгвоконцептології, етнолінгвістики та комунікативної лінгвістики
  ✓ Актуальні питання перекладознавства та методики навчання мов

  Детальна програма конференції - у прикріпленому файлі.

  По додаткову інформацію звертайтеся до організаторів - кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.
  e-mail: zagmoclasphil@gmail.com, zagmoclasphilel@univ.net.ua
  Сайт: https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/kafedra-zahalnoho-movoznav...
  http://www.pinax.com.ua
  https://www.facebook.com/zagmoclasphilel

 • Запрошуємо на конференцію, присвячену Ліні Костенко

  Запрошуємо літературознавців, лінгвістів, культурознавців взяти участь у Міжнародній науковій конференції, яка відбудеться 23 березня 2020 року: «Постать і творчість Ліни Костенко в історичних вимірах часу», до 90-річчя від дня народження видатної сучасної української поетеси.

  Пропонуємо таку проблематику конференції, проте залишаємося відкритими до інших підходів в інтерпретації постаті й творчості Ліни Костенко в контексті епохи:

  Ліна Костенко в соціокультурному просторі України ХХ ст.
  Ліна Костенко: текст, інтертекст, контекст.
  Поетико-стильові виміри художнього світу Ліни Костенко.
  Фольклорні, міфологічні, історіософські моделі творчості Ліни Костенко.
  Сучасні інтерпретації творчості Ліни Костенко.
  Ідіолект поетичного світу Ліни Костенко.

  Місце проведення конференції:
  Інститут філології
  Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14
  Проїзд до ст. м. «Льва Толстого» або «Театральна», або «Університет».

  Порядок роботи конференції 23 березня 2020 року
  10.00 – 11.30
  11.30 – 13.00
  13.00 – 14.00
  14.00 – 16.00
  16.00 – 17.00
  Реєстрація учасників
  Пленарне засідання
  Перерва на обід
  Робота секцій
  Підведення підсумків конференції

  Робоча мова конференції: українська.

  Для участі в конференції просимо до 15 березня 2020 року надіслати заявки на участь у конференції (форма для їхнього оформлення додається) на адресу novitnya@ukr.net

  Пропонуємо очну і заочну участь у конференції.

  Статті учасників конференції будуть опубліковані у фахових виданнях Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Літературознавчі студії» та «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика».

  ПРИМІТКА. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
  Телефон для довідок: (044) 239-33-68 

  Форма заяви у прикріпленому файлі.

 • Запрошення на XІV Міжнародну наукову конференцію «Пріоритети германської та романської філології»

  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки запрошує філологів на XІV Міжнародну наукову конференцію «Пріоритети германської та романської філології»

  Конференція відбудеться 12-14 червня 2020 року на базі спортивно-оздоровчого табору «Гарт» (о. Світязь). Для участі просимо надсилати до 1 квітня 2020 року заявку учасника (див. прикріплений файл). Також доповідачі мають можливість опублікувати дослідження у фаховому виданні факультету іноземної філології «Актуальні питання іноземної філології», у науковому журналі “Research Trends in Modern Linguistics and Literature”, який належатиме до видань, індексованих у наукометричних базах.

  Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, іспанська.

  Контактні номери:
  (+38) 050-674-85-21, (+38) 096-875-47-64 – Алла Борисівна Павлюк – координатор конференції;
  (+38) 050-545-49-36, (+38) 096-561-26-65 – Оксана Олексіївна Рогач – координатор конференції;
  (+38) 050-338-14-74, (+38) 097-80-90-784 – Лариса Миколаївна Угонь – лаборант кафедри практики англійської мови факультету іноземної філології

  В інформаційному листі знайдете перелік секцій, які працюватимуть на конференції.

  Додані файли: 
 • Запрошуємо на ІV Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить традиційні Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство», які відбудуться
  28 квітня 2020 року. Цьогоріч конференція відбуватиметься вчетверте.

  У межах читань буде проведено круглий стіл «Троянди, терни й виноград: Максим Рильський у контексті епохи» до 125-річчя від дня народження Максима Рильського, на якому обговоряться такі питання:

  - Творчість Максима Рильського у контексті формування літературної генерації 1920–1930-х років;
  - мистецтво й політика: два образи Максима Рильського;
  - трансформація поетики неокласиків в радянську добу у творчості Максима Рильського;
  - Максим Рильський-перекладач.

  Для учасників конференції є можливість опублікувати свою статтю в наукових періодичних виданнях Інституту філології: «Літературознавчі студії», «Мовні та концептуальні картини світу», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика». Студентів запрошуємо опублікувати тези доповідей у Збірнику праць молодих учених.

  Вимоги до оформлення статті та зразок - у прикріпленому файлі.

  Охочі взяти участь у Всеукраїнських наукових читаннях мають подати заявку до 20 березня 2020 року за адресою: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет (кімн. 86) або на відповідні кафедри Інституту філології. Е-mail: mk_kartynysvitu@ukr.net; тел: (044) 239-34-69.

  Додані файли: 
 • Конференція до 130-річчя з дня народження Миколи Зерова

  Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130 річчя з дня народження проф. Миколи Зерова)». Захід відбудеться 20 – 21 жовтня 2020 року (Київ, вул. М. Грушевського, 4, 7-ий поверх).

  Для участі просимо до 1 жовтня 2020 року надіслати анкету учасника (зразок подано нижче). Анкету учасника надсилайте на електронну адресу оргкомітету inmo.conference@ukr.net, зазначивши тему листа «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130 річчя з дня народження проф. Миколи Зерова)». Анкета учасника, контактні е-мейл та телефони, а також перелік тем, які обговорюватимуться на конференції, - у прикріпленому файлі.

 • Запрошуємо на конференцію Національної академії СБУ

  15 травня 2020 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна філологія: теорія та практика", на яку всіх охочих дослідників-філологів запрошує Навчально-науковий центр мовної підготовки Національної академії Служби безпеки України.

  Для участі в конференції оргкомітет просить надсилати до 30 березня 2020 року матеріали та анкету учасника (див. додатки у прикріплених файлах) на електронну пошту: tsentr.movnoyi.pidhotovky@gmail.com

  Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. М.Максимовича, 22, 03066
  Контактні телефони: (097) 248-39-16 - Хіценко Людмила Іванівна
  (093) 757-72-75 Акульшина Наталія Тарасівна

 • Харківський університет запрошує на березневу конференцію

  Колеги з Харкова запрошують усіх викладачів, науковців, аспірантів, які чиї дослідження присвячені галузям східної філології, історії, політики, економіки, культури країн Сходу, а також студентів і всіх зацікавлених взяти участь у IV Всеукраїнській науково-методичній конференції з міжнародною участю "Питання сходознавства в Україні".

  Конференція відбудеться 26 березня 2020 року у м. Харків, на базі ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Матеріали просимо подавати до 5.03.2020.

  Планується робота таких секцій:
  Секція №1. Лінгвістика, перекладознавство та літературознавство країн Сходу.
  Секція №2. Філософія та культура країн Сходу.
  Секція №3. Історія Сходу : проблеми теорії та практики.
  Секція №4. Методика викладання сходознавчих дисциплін та виховання у країнах Сходу.
  Секція №5. Країни Сходу та країни Африки у світовій політиці.
  Секція №6. Модернізаційні процеси в економіці країн Азії та Африки.

  Реєстрація за покликанням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzSZaVHYkYq966ueMxM1KJs1-hUWpt...

  Детальніше - у прикріплених файлах.

 • Запрошення на конференцію "Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя"

  Кафедри іноземних мов неспеціальних факультетів КНУ імені Тараса Шевченка (природничих, математичних, факультетів психології та соціології, історичного та філософського факультетів) запрошують до участі в Міжнародній науково-практичній конференції "Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя". Робота конференції триватиме 19-20 березня 2020 року.

  Робочі мови науково-практичної конференції: англійська, українська, російська.

  Форма участі: очна (презентація, доповідь, повідомлення тез, участь у дискусії), дистанційна (скайп-включення) та заочна (надсилання матеріалів для опублікування у збірнику: тези (1-3 сторінки).

  Матеріали доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

  Організатори наукової події просять всіх охочих визначитись з темою та формою участі до 20 лютого 2020, заповнивши анкету: https://forms.gle/ANWEWonZThxyDFt86

  Детальніша інформація про умови участі - у прикріпленому файлі.

 • Щорічна Міжнародна науково-практична шевченківська конференція (анонс)

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує до участі у роботі щорічної Міжнародної науково-практичної шевченківської конференції, яка відбудеться 11 березня 2020 року. Тема: "Шевченкознавство ХХІ століття: завдання, виклики, перспективи".

  Напрями роботи:
  1. Особистість і творчість Т.Шевченка;
  2. Дискурс України у творчості Шеченка;
  3. Шевченко в діалозі культур;
  4. Плюралізм підходів до вивчення творчості Т.Шевченка;
  5. Художній переклад;
  6. Нові лінгвістичні прочитання творчості Т.Шевченка: мовознавча парадигма;
  7. Інтермедіальні, наратологічні студії.

  Просимо Вас подати тему доповіді та контактну інформацію до 20.02. 2020 заповнивши анкету за посиланням https://forms.gle/hvCGdgTuqC5YWqUw8 Звертайтеся по додаткову інформацію за електронною адресою: shevchenko.center@gmail.com (Всеукраїнський навчально-науковий центр шевченкознавства)

 • Конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації» в Херсоні

  Херсонський національний технічний університет запрошує всіх охочих взяти участь у IIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації», яка відбудеться 21-22 травня 2020 року.

  Метою конференції є обговорення актуальних проблем сучасної лінгвістики, які охоплюють питання лексикології, граматики, семантики, теорії та практики перекладу, психолінгвістики, соціолінгвістики, лінгвістичної прагматики, комунікативної та когнітивної лінгвістики, порівняльно-історичного мовознавства.

  Планується робота таких секцій:
  1. Нові тенденції в сучасній лінгвістиці.
  2. Переклад і міжкультурна комунікація.
  3. Нові підходи до викладання іноземних мов та перекладу.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

  Детальніше - у прикріплених інформаційних листах.

Сторінки

Subscribe to конференція