конференція

 • Міжнародна науково-практична конференція до ювілею Лесі Українки та Агатангела Кримського «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ І НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ»

  25 лютого 2021 року відбудеться онлайн-конференція до ювілею Лесі Українки та Агатангела Кримського «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ І НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ».

  Організатори: КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ, КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ І ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ, ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНЕ ДЖАВАХІШВІЛІ, ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТРАРНИХ НАУК, НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНІСТИКИ.

  Порядок роботи конференції

  25 лютого 2021 року
  Пленарне засідання і секційні відбуваються в онлайн-форматі
  Регламент – 15 хв.

  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
  25 лютого, 10.00
  Модератор – д. філол. н., проф. Романенко О.В.

  Посилання у https://meet.google.com/ywq-mage-poo

  Вітальне слово директора Інституту філології д.філол.н., проф. СеменюкаГ.Ф.

  Ковалів Ю.І., д.філол.н., проф., Лауреат національної премії України імені Т.Г. Шевченка, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  "Парадокси" раннього українського модернізму

  Скупейко Л.І., д.філол.н., проф., ст.наук.спів., Відділ теорії літератури й компаративістики, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України

  Мотив «чистої любові» у творчості Лесі Українки у контексті християнської тематики

  Гримич М.В., д.істор.н., письменниця, посольство України в Бейруті

  Антропологічний вимір "Бейрутських оповідань" Агатангела Кримського

  Мчеделадзе Іване, д.філології, факультет гуманітарних наук, Тбіліський університет, Науково-навчальний Центр україністики

  Картвелологія як дискурсивна конструкція в українській орієнталістиці: невідоме листування грузинських учених із А. Кримським

  Чілачава Рауль, д.філол.н., проф., дипломат, Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії імнені Лесі Українки (Німеччина)

  Леся Українка і Грузія

  Радишевський Р.П., чл.-кор. НАН України, д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Сучасна рецепція творчості Лесі Українки у Польщі

  Агєєва В.П., д.філол.н., проф., Києво-Могилянська академія, Лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка

  Поетеса зламу століть: творчість Лесі України в постмодерній інтерпретації

  Романенко О.В., д.філол.н., проф. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Образ Лесі Українки в українській масовій культурі

  Секція 1. Новий тип художнього мислення в літературі

  межі ХІХ - початку ХХ століть

  25 лютого, 13.00

  Модератор – к. філол. н., доц. Жуковська Г.М.

  Посилання у https://meet.google.com/rmi-frmg-krv

  Сліпушко О.М., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Синтез християнської та античної традиції у драматичних творах Лесі Українки

  Дяченко С.І., к.філолн., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Поетика малої прози Лесі Українки в контексті літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст.

  Гаєвська Н.М., к.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Неоромантизм Лесі Українки в оцінці Д.Чижевського

  Гнатюк М.М., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Модерний дискурс наукової методології Освальда Бурґгардта

  Мчеделадзе Іване, д.філології, факультет гуманітарних наук, Тбіліський університет, Науково-навчальний Центр україністики

  Культурна і соціальна пам'ять у плюралістичній парадигмі міжлітературних досліджень: Леся Українка у полі української культури

  Ткаченко А.О., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Неримовані вірші Лесі Українки: особливості версифікації

  Диба А.Г., к.філол.н., ст. наук. спів., Інститут літератури НАН України, наук.спів. Відділу рукописних фондів і текстології

  Дві чайки, голота, чумогон, брати та інші кна-кни з плеядівського гурту

  Жуковська Г.М., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Поетика міфу в драматичній поемі Лесі Українки «Кассандра»

  Лісовська О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Парадигма ренесансної особистості у творчості Лесі Українки

  Литвинська С.В., к. філол. н., доц., Національний авіаційний університет

  Неоромантичні традиції Лесі Українки в драматургії ХХ ст.

  Тетеріна О.Б., докторант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  ТСО в концепції Ю. Бойка-Блохина-компаративіста: український "Дон Жуан"

  Секція 2. Леся Українка і Польща
  25 лютого, 13.00

  Модератор – д. філол. н. Брацка М.

  Посилання у https://meet.google.com/vvm-bmma-kqh

  Радишевський Р.П., чл.-кор. НАН України, д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Еволюція сприйняття творчості Лесі Українки у Польщі

  Хороб С., д.філол.н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, директор Інституту філології

  Леся Українка і Юліуш Словацький

  Дем'яненко Н.Б., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Особливості вживання полонізмів у творчості Лесі Українки

  Гончаренко Б.Б., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Леся Українка дослідниця польських позитивістів

  Кравченко І., магістрантка 2 р.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Трагедія "Касандра" у полоністичних студіях

  Ковальова Д., магістрантка 2 н.р., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  "Оргія" Лесі Українки у дослідженнях польських літературознавців

  Месхіа Д., магістрантка 2 н.р., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Лесезнавчі студії на сторінках люблінського видання "Рочніки гуманістичні"

  Калініна А., магістрантка 2 р.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  "Лісова пісня" Лесі Українки: проблеми рецепції

  Добровольська А., студ., 4 курс, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Тадеуш Хрущелєвський перекладач і критик творчості Лесі Українки

  Сліпчук Д., студ. 4 курс, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Сільвія Войтович дослідниця драматургії Лесі Українки

  Міщук І., магістрантка 1 р.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Волинь Лесі Українки у польських дослідженнях

  Іванова А., магістрантка 1 р.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Леся Українка в оцінці та перекладах Юзефа Лободовського

  Секція 3. Орієнтальний дискурс української літератури

  кінця ХІХ - початку ХХІ ст.

  25 лютого, 13.00

  Модератор – к.філол.н., доц. Бандура Ю.О.

  Посилання у https://us04web.zoom.us/j/79531326011?pwd=Y2Z4eE5QM2V4MnNiVmpNQ2NUUWkyQT09

  Идентификатор конференции: 795 3132 6011

  Код доступа: 3TiEyP

  Бернадська Н.І., д.філол.н, проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Жанрова природа роману А. Кримського "Андрій Лаговський"

  Мужук Л.П., проф., Лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, народний артист України, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

  Леся Українка та А. Кримський

  Алієва З., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Нізамі Гянджаві в наукових студіях А. Кримського

  Грицик Л.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Орієнталістика А. Кримського: компаративний дискурс

  Гаєвська О.В., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Жанрово-стильові особливості малої прози Лесі України та японської письменниці Хігучі Ічійо

  Cекція 4. Проблеми сучасного перекладознавства

  25 лютого, 13.00

  Модератор – к.філол.н., асист. Рябченко М.М.

  Посилання у https://meet.google.com/miu-swxm-pyu

  Маленька Т.Ф., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Гафізіана А. Кримського

  Чхатарашвілі С., д.філології, факультет гуманітарних наук, Тбіліський університет, Науково-навчаний центр україністики

  Поетична лексика у творах Лесі України та її відображення грузинською мовою

  Наскідашвілі Н., д.філології, факультет гуманітарних наук, Тбіліський університет, Науково-навчаний центр україністики

  Грузинські переклади поезій Лесі Українки: типологія трансформаційних операцій

  Ботвінкін Ю.В., к.іст.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  "Невмируща душа в гармонії" з Природою: індійська співзвучність "Лісової пісні" Лесі Українки

  Презентація гіндімовного перекладу "Лісової пісні", виконаного Ю. Ботвінкіним

  Паламарчук О.Л., проф., Антоненко О.В., доц., Шелест Б.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Леся Українка в чеських перекладах

  Хоміцька О.Г., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Творча спадщина А. Кримського та Лесі Українки в перекладах арабською мовою

  Єгипетська презентація арабомовних перекладів творів Лесі Українки, виконаних О. Хоміцькою

 • VI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

  7-8 квітня 2021 року в Інституті філології відбудуться VI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

  Ми плануємо обговорити актуальні тенденції розвитку у філологічній науці, новаторські підходи у вивченні історії літератури, лінгвістики, перекладознавства, фольклористики, теорії літератури, методики викладання мов і літератур у закладах освіти. У полі нашої уваги – актуальні тенденції та концептуальні ідеї вітчизняної та зарубіжної філології.

  Формат наукових читань – відповідно до епідеміологічної ситуації на момент проведення.

  Для участі у наукових читаннях просимо до 22 березня 2021 року надіслати матеріали конференції (тези) та заповнити реєстраційну форму учасника. Тема електронного листа повинна містити примітку – наукові_читання_2021_тези. Оприлюднення тез заплановане до початку наукових читань. Обсяг тез – до 3000 знаків.

  Реєстраційна форма:
  https://docs.google.com/forms/d/18LWtD0ZKzAIFbjaszpvy3OO-nUIv6SNkYCIHm8H...

  Тези надіслати за такою адресою: philolog_kogalo@ukr.net

  Оформлюються тези відповідно до таких вимог:
  1. Прізвище, імʼя, освітній ступінь (бакалавр / магістр).
  2. Прізвище та імʼя, науковий ступінь та вчене звання – наукового керівника.
  3. Назва доповіді.
  4. Основний текст наукових тез (у тому числі актуальність, стислий огляд наукової літератури з теми, мета дослідження та виклад основного матеріалу).
  5. Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.

  ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

  Іваненко О.І., магістр, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка Іваненко О. М., д.філол.н., проф., науковий керівник

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ
  ДРАМАТУРГІЇ

  ТЕКСТ ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

  ЛІТЕРАТУРА
  1. Іваненко О. Теорія і практика перекладу. К.: «Дніпро», 2016. 385 с.
  2. Компаративістика: курс лекцій / Упоряд. Іваненко О. М., К.: Дніпро, 2014. 536 с. …
  3. Іваненко О. М. Принципи перекладу поетичних творів. Слово і час. 2014. №8. С. 45-56.

  За підсумками наукових читань і рішенням редакційних колегій матеріали виступів можуть бути опубліковані у наукових виданнях Інституту філології: «Мовні та концептуальні картини світу», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика».

  Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, каб. 86. Телефон для довідок: (044) 239-34-69.

 • Міжнародна наукова конференція "Лінгвістика ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку"

  Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 18 ТРАВНЯ 2021 РОКУ проводить МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЮ «ЛІНГВІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», присвячену 90-річному ювілею професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999).

  Плануються такі напрямки роботи Конференції: Класичні мови та літератури у дзеркалі сучасності. Мова і соціум: мовні контакти в контексті глобалізаційних процесів. Переклад та міжкультурна комунікація. Актуальні проблеми румунської філології. Слов’яно-румунські мовно-культурні контакти. Актуальні питання когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та лінгвоаксіології. Актуальні проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології, політичної та сугестивної лінгвістики. Теоретико-методологічні проблеми української лінгвоісторіографії. Медієвістичні та неолатиністичні студії. Неоелліністичні студії.

  Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, французька, румунська.

  Для участі у Конференції необхідно до 17 БЕРЕЗНЯ 2020 року подати онлайн заявку із зазначенням відомостей про учасника за допомогою форми (перейдіть за посиланням https://forms.gle/Zm3qkRgz2UxC8sZx8 ). Відповідальні: доц. О. В. Лазер-Паньків, ст. лаб. О. Ю Галкіна, ст. лаб. Я. О. Василенко. Тексти доповідей будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць STUDIA LINGUISTICA (вип. XVІІІ-XІХ). Орієнтовна вартість публікації – 750 гривень за 12 сторінок. Публікація для докторів наук безоплатна.

  Оргкомітет

  Taras Shevchenko National University of Kyiv Institute of Philology Department of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenistics

  DEAR COLLEAGUES! Department of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenistics Institute of Philology is honored to inform about INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE "LINGUISTICS OF THE XXI CENTURY: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT", dedicated to the 90th anniversary of Dr. Stanislav Semchinsky (1931-1999) which is going to be held on MAY 18, 2021

  The following linguistic problems are planned for the discussion: Classical languages and literatures in the mirror of modernity. Language and society: language contacts in the context of globalization processes. Translation and intercultural communication. Current issues of Romanian philology. Slavic-Romanian lingual and cultural contacts. Current issues of cognitive linguistics and linguocultural studies. Current issues of linguocommunicative studies, discourse studies, political and suggestive linguistics. Theoretical and methodological problems of Ukrainian linguistic historiography. Medieval and neo-Latin studies. Neo-Hellenistic studies.

  Languages of the conference: Ukrainian, Russian, Polish, English, French, Romanian.

  In order to participate in the Conference, one has until MARCH 17, 2020 submit an online application containing information about the participant (follow the link https://forms.gle/Zm3qkRgz2UxC8sZx8 ). Responsible persons: O. Lazer-Pankiv, O. Galkina, Ya. Vasylenko.

  The materials of the Conference will be published in the collection of scientific works STUDIA LINGUISTICA (issues XVIII-XIX). The estimated cost of the publication is 750 ₴ for 12 pages.

  Organizing Committee

 • Анонс: Міжнародна науково-практична конференція «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ І НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ»

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Інститут філології

  Кафедра історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості

  ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНЕ ДЖАВАХІШВІЛІ

  Центр україністики

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  Шановні колеги!

  Запрошуємо вас узяти участь у міжнародній науково-практичній конференції
  «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ І НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ», яка відбудеться 25–26 лютого 2021 року
  в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Модернізм кінця ХІХ – початку ХХ століття – період епохального перевороту у культурі, літературі, мистецтві, історії. Із перспективи ХХІ століття ця доба бачиться такою, в якій розмаїття художніх практик, типів висловлювання, способів мислення та образності, сприяли формуванню унікального модерністського дискурсу. Під своїм крилом цей період об’єднав такі різні постаті, як Леся Українка, Агатангел Кримський, Василь Стефаник, чиї ювілеї вшановуємо в 2021 році. Цією конференцію пропонуємо об’єднати розмову про українців всесвітнього рівня, а також провадити наукову дискусію у межах такої проблематики:
  • Еволюція культурно-художніх парадигм межі ХІХ – ХХ століття
  • Експериментальні стратегії українського модернізму
  • Орієнталізм в українській літературі та наукових студіях
  • Феномен української перекладацької традиції в епоху модернізму
  • Лінгвістичні теорії та практики у контексті минувшини й сучасності

  Запрошуємо усіх охочих долучитися до наукових дискусій.
  Конференція буде проведена у форматі, який буде відповідати епідеміологічній ситуації, про що буде повідомлено додатково.

  Робочі мови конференції: українська, англійська та інші (за погодженням з організаторами).

  За підсумками роботи конференції учасники можуть опублікувати статті у наукових виданнях Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Мовні та концептуальні картини світу» (сайт видання: http://mova.knu.ua/), «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» (сайт видання: https://philology-journal.com/index.php/journal), «Літературознавчі студії».

  Статті будуть прийматися до 20 березня 2020 року відповідно до вимог видань (див. вимоги на сайтах видань).

  Для участі у конференції просимо до 15 лютого 2021 року заповнити реєстраційну форму учасника конференції:
  https://docs.google.com/forms/d/1Rk_T2vd4LHwIaLr9RflT7Nl65JLA6Xxvdv57npj...

  Координатори конференції:
  Рябченко Марина. Павлова Ольга
  тел.: (044) 239-33-68
  Адреса оргкомітету: 01601, бульвар. Т. Шевченка, 14, кім. 115, м. Київ

 • До ювілею Лесі Українки

  Центр літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка взяв участь у виданні монографічної праці про модерну творчість геніальної Лесі Українки. У лютому 2021 року їй виповнюється 150 років. Загребський університет (Хорватія), зокрема університетська кафедра української мови і культури, підготували про поетесу колективне монографічне дослідження «Lesja Ukrajinka i kultura ukrajinske moderne» (Загреб, 2020, 516 стор.). У ньому йдеться про життя і творчість великої поетеси, про її фольклорно-етнографічні зацікавлення, про громадську діяльність та участь у загальноєвропейському становленні модерну як нового стильового явища рубежу ХІХ-ХХ століть. Директору Центру літературної творчості професору М. К. Наєнку належить у монографії наукова студія про суто поетичну спадщину Великої Українки (Myhajlo Najenko: Lesja Ukrajinka Neoromantizam, Lirika, Lirsko-epska djela, Dramski opus). Переклад українського тексту хорватською мовою здійснила Pavao Jergović.
  Автори проекту видання професори Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Монографія щедро ілюстрована світлинами, а також живописними та скульптурними зображеннями поетеси і репродукціями з українського культурного ареалу її епохи.

 • Студентська конференція Адамаського університету Калькути (Індія)

  Шановні студенти!

  Запрошуємо вас взяти участь у міжнародній студентській конференції "Education: Creating Future Today, Going Beyond the Pandemic", організованій Адамаським університетом Калькути (Індія), яка відбудеться 5 грудня 2020 року в режимі онлайн. Для реєстрації, а також для ознайомлення з програмою конференції перейдіть на сайт: http://adamasuniversity.ac.in/isc-adamas-2020/

 • Центр літературної творчості ІФ взяв участь у Міжнародному вебінарі «Одинадцяті короленківські читання»

  Центр літературної творчості Інституту філології взяв участь у Міжнародному вебінарі «Одинадцяті короленківські читання», який дистанційно відбувся 11-12 листопада 2020 р. в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка. Ректор університету професор Микола Степаненко, відкриваючи вебінар, наголосив на гуманістичній спрямованості творчості письменника, значна частина життя і творчості якого пов’язана з Україною, зокрема – з Полтавою. Модератор вебінару – професор, завідувачка кафедрою світової літератури університету Ольга Ніколенко говорила про ідейно-тематичні зв’язки творчості М. Гоголя і В. Короленка. Доповідь директора Центру літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка, почесного професора Полтавського Педінституту професора Михайла Наєнка присвячувалась стильовій характеристиці прози В. Короленка в контексті неоромантичної літературної традиції, яка розвинулась у вітчизняній літературі на рубежі ХІХ-ХХ століть. В. Короленко одним із перших помітив відродження романтичного стилю в літературі цього періоду. Він говорив, що «цей Лазар» (тобто, романтизм) живий, але зі своїми особливостями. Ця його думка корелювалася з роздумами і творчістю І. Франка («Зів’яле листя», «Старе й нове…»), Лесі Українки («Володимир Винниченко») та ін.

  Різні аспекти творчості В. Короленка і літературного процесу його часу висвітлили в своїх доповідях доцент Університету Хоккайдо (Японія) Дайсуке Адаті, професор Т. Матвєєва (Харків), професор О. Ємець (Хмельницький), аспірант Уемура Масаюкі (Японія), магістрантка Катерина Ніколенко (Полтава), наукові співробітники Полтавського літературно-меморіального музею В. Короленка Л. Ольховська й О. Головко, доценти й асистенти кафедри світової літератури ПНПУ імені В. Короленка та ін. Модератор вебінару Ольга Ніколенко «ілюструвала» виступи доповідачів виданнями наукових досліджень про творчість В. Короленка та експонатами університетської аудиторії українсько-японської дружби «Sakura».

  Після завершення вебінару його учасники відвідали Музей В. Короленка. Захід відбувався онлайн на платформах e-Tutorium і Google Meet. Ці платформи дали змогу «глядачам» вебінару не тільки слухати, а й залишити на його чаті свої відгуки про виступи доповідачів. Зокрема – про доповідь директора Центру літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка, Почесного професора ПНПУ імені В. Короленка Михайла Наєнка: «Щиро раді бачити нашого дорогого і шанованого Михайла Кузьмовича! Кожна його доповідь – це безцінний урок Майстра» (Дмитро Лебідь, режисер трансляції вебінару). «Щиро дякуємо Вам за прекрасну і корисну доповідь, за можливість отримати нові знання» (Олена Пітерська, вчителька Білоцерківської школи, аспірантка-заочниця ПНПУ імені В. Короленка).

  За матеріалами сайту ПНПУ імені В. Короленка

 • МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ФІЛОЛОГІЧНІ Й ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ XXI СТОРІЧЧЯ"

  КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ІСТОРИЧНОГО ТА ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТІВ
  КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ МАТЕМАТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ФАКУЛЬТЕТІВ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ
  Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  запрошують до участі в роботі
  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ "ФІЛОЛОГІЧНІ Й ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ XXI СТОРІЧЧЯ",
  яка відбудеться 17 листопада 2020 року

  Попередньо заплановано участь у секціях:
  Секція 1: ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДИНИЦЬ МОВИ У СУЧАСНИХ ЖАНРАХ ДИСКУРСУ (координатор: Тетяна Андріївна Мірончук +380954181815)
  Секція 2: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (координатор: Ірина Вікторівна Летуновська +380633594104)
  Секція 3: ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (координатор: Анна Леонідівна Горбаченко +380502073347)
  Секція 4: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ (координатор: Ганна Леонідівна Андросюк +380963646832)

  Учасники науково-практичної конференції отримають Сертифікат про підвищення кваліфікації з зазначенням кількості годин (диференційовано до заявленої форми участі).

  Робочі мови науково-практичної конференції: англійська, українська.

  Матеріали виступів будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

  До участі у конференції запрошуються дослідники та вчені з загального, германського, романського мовознавства, слов’янських мов, порівняльного мовознавства, загального та порівняльного літературознавства, міжкультурної комунікації, перекладознавства, термінознавства, текстової та дискурс лінгвістики, когнітивної лінгвістики та концептології, фахівці з методики викладання мов, педагогіки вищої і середньої школи, педагогіки професійної освіти. Допускається участь магістрів та аспірантів з науковими повідомленнями.

  Для опублікування статті потрібна рецензія наукового керівника, або співавторство з керівником.

  Форма участі: онлайн (Zoom/Skype-включення, презентація, доповідь, повідомлення тез, участь у дискусії) та заочна (надсилання матеріалів для опублікування у збірнику: тези (1-3 сторінки).

  Організаційний внесок – 200 грн. Прохання здійснити оплату участі та публікації до 14 листопада 2020 року. Відскановану копію чека про оплату надсилати Бабчук Юлії Йосипівні +380675263207 (Viber)

  Матеріали конференції (тези) надсилати на адресу: http://ppstudies.kyiv.ua/index.php/conf2020/conf2020november/schedConf/cfp або serge.v.petrenko@gmail.com

  Більше інформації у прикріпленому файлі нижче.

 • Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науковій конференції «ТВОРЧА СПАДЩИНА КОРИФЕЇВ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ»

  Конференція відбудеться 26–27 листопада 2020 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14) в online-форматі

  У програмі планується пленарне та секційні засідання.

  Основні тематичні напрями конференції:
  - джерела й традиції українського театрального мистецтва;
  - роль корифеїв у становленні українського професійного театру;
  - М. Кропивницький у літературно-культурному процесі другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст.;
  - жанрова й стильова специфіка репертуару першого українського професійного театру;
  - особливості творчості представників театру корифеїв (І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Садовський, П. Саксаганський);
  - значення першого професійного театру в розвитку української драматургії кінця ХІХ – ХХ ст.;
  - український професійний театр та європейський театральний досвід.

  Заявки приймаються до 10 листопада 2020 р. (вказати: ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, місто, тему доповіді, номер телефону, ел. пошту) на адресу: litstudii.ukrainian@gmail.com

  За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць (категорія Б) «Літературознавчі студії».
  Статті надсилати до 30 грудня 2020 р. на адресу: litstudii.ukrainian@gmail.com
  Координатор конференції: к. філол. н., проф. Гаєвська Надія Марківна (контактні тел.: 067-239-86-20; (044)239-33-68).

  Додаткова інформація - у прикріпленому файлі

 • Науково-практичний семінар, присвячений вшануванню пам'яті перського поета Джалаледдіна Румі

  29 вересня 2020 року о 10-00 кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу та Центр іраністики Інституту філології за участю Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні проведуть науково-практичний семінар, присвячений Дню вшанування видатного перського суфійського поета Джалаледдіна Румі.

  Форма проведення: онлайн, платформа ZOOM

  Ідентифікатор конференції: 820 836 3327

  Код доступу: 290920

  Додані файли: 

Сторінки

Subscribe to конференція