анонс

 • Віденська програма стипендій для молодих вчених

  Оголошено програму стипендій для молодих українських дослідників у рамках програми «Україна в європейському діалозі» при Інституті Гуманітарних Наук у Відні.

  Термін подання заявки: 18 березня 2018 року

  ​Знання англійської мови обов’язкове​

  ​Стипендіальна програма Інституту Гуманітарних Наук у Відні ​спрямована на підтримку досліджень ​молодих ​українських учених,​ які завершують або нещодавно закінчили докторантуру в українському вищому навчальному закладі.

  Програма підтримує молодих дослідників з України, які продемонстрували винятковий талант​, дозволяє їм працювати над дослідницькими проектами за власним вибором, і дає їм доступ до всіх ресурсів Інституту.

  Стипендії відкриті для всіх навчальних дисциплін у галузі суспільних наук (у тому числі історії). Дослідницькі пропозиції, пов'язані з одним з основних напрямків досліджень Інституту, настійно рекомендуються (детальніше див. Www.iwm.at/research).

  Стипендіати можуть провести шість місяців в IWM з липня 2018 року по червень 2019 року та отримати стипендію у розмірі 1800 євро на місяць для покриття всіх витрат, пов'язаних з їх перебуванням у Відні. Крім того, IWM надає офісні приміщення, доступ до Інтернету, дослідницькі та адміністративні послуги, а також інші послуги безкоштовно.

  Подробиці та заявки на участь за посиланням: www.iwm.at/fellowships/ukraine-in-european-dialogue

  Категорії: 
 • Запрошуємо на Шевченкознавчу конференцію

  13 березня 2018 року відбудеться Міжнародна наукова конференція «РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНА ПАРАДИГМА»

  Проблематика конференції буде обговорюватися на пленарному засіданні та під час роботи круглих столів

  «Мовний усесвіт Тараса Шевченка»
  • «Творчість Тараса Шевченка як об’єкт наукової інтерпретації»
  • «Українська еміграційна шевченкініана: методологічні та методичні засади»

  Під час роботи конференції буде проведено презентацію наукового проекту член-кореспондента НАН України, професора Ростислава Радишевського «Шевченкіана Леоніда Білецького у 6 томах».

  Місце проведення конференції: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бульв. Т. Шевченка, 14, м. Київ.

  Для участі у конференції просимо до 20 лютого 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету shevchenko.center@gmail.com тему доповіді та стислу інформацію про учасника (ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) За результатами роботи конференції буде відібрано матеріали для публікації у фаховому виданні.

  Координатор конференції – Валентина Іскорко-Гнатенко.

  УВАГА!

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають тематиці конференції і не містять наукової новизни. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

 • “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”

  Кафедра мовознавства Хмельницького університету управління та права запрошує Вас взяти участь у роботі X Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”, яка відбудеться 11 квітня 2018 року в Хмельницькому університеті управління та права. На цьому науковому заході планується присутність кращих студентів – представників провідних вищих навчальних закладів України.

  Основні тематичні напрямки конференції:

  1. Правовий аспект.

  2. Економіка, менеджмент та державне управління.

  3. Мовний аспект.

  4. Країнознавчий аспект.

  Робочі мови: англійська, німецька.

  Більше інформації у файлі нижче

  Додані файли: 
 • Конференція "Германські мови в міжкультурному контексті"

  Запрошуємо до участі у Першій міжнародній науковій конференції “Германські мови в міжкультурному контексті (лінгвістика, переклад, лінгводидактика)” в межах інституційного партнерства германістів (GIP) між кафедрою германістичної лінгвістики та лінгводидактики (Рурський університет у Бохумі, Німеччина) і кафедрою германської філології та перекладу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна), що проходить за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Конференція відбудеться 17-18 травня 2018 року на кафедрі германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Передбачена робота таких секцій:

  1. Дослідження германських мов у міжкультурному контексті: на шляху до нових перспектив.
  2. Перекладознавство, усний та письмовий переклад у міжнародному зіставленні.
  3. Дослідження мов у галузі германістики та лінгводидактика.

  Робочі мови конференції: німецька та українська.

  Для участі в конференції необхідно надіслати до 20 березня 2018 року
  1) Заявку (див. Додаток)
  2) Анотацію доповіді (обсягом не більше 1500 символів; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – одинарний; всі поля – по 2,5 см; абзацний відступ – 1 см)
  на адресу oleksandr-stasiuk@ukr.net

  Після цього організаційний комітет надсилає запрошення на конференцію. Крім того, передбачено публікацію доповідей після закінчення роботи конференції у фаховому виданні університету.
  Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції. Організаційний внесок становить 200 гривень та може бути сплачений під час реєстрації.

  Заявка у файлі нижче

 • "Мультикультуралізм. Поліглосія. Взаєморозуміння": в ІФ відбудеться семінар iз арабістики

  27 квітня в Інституті філології відбудеться міжнародний семінар з методики викладання арабської мови. Темою обрано: "Мультикультуралізм, багатомовність, взаєморозуміння: плюралістичні підходи у викладанні арабської мови".

  Робочі мови: арабська, англійська.

  Заявки на участь необхідно надіслати до 1 березня асистенту кафедри мов і літератур Близького і Середнього Сходу Бoгдану Горвату: horvat.bohdan@gmail.com

 • Стаття у фаховому журналі

  Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» оголошує набір наукових статей до № 31/2017.

  Набір статей триває до 23 лютого 2018 року.

  Редакція приймає статті в наступні рубрики:
  • Українська мова та література;
  • Російська мова та література;
  • Слов’янські мови та література;
  • Література зарубіжних країн;
  • Романські, германські та інші мови;
  • Теорія літератури;
  • Порівняльне літературознавство;
  • Загальне мовознавство;
  • Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
  • Перекладознавство;
  • Мова і засоби масової комунікації;
  • Міжкультурна комунікація.

  Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття на офіційному сайті Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» http://vestnik-philology.mgu.od.ua/

 • Конференція «Перетин мов і літератур у загальноєвропейському контексті»

  Запрошуємо до участі в Міжнародній науковій конференції «Перетин мов і літератур у загальноєвропейському контексті», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року на базі кафедри слов'янської філології та світової літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Конференція присвячена 90-річчю від дня народження письменника, публіциста Фелікса Кривіна.

  Напрямки роботи конференції охоплюють мовознавчі та літературознавчі проблеми:
  1. Історія мови. Компаративістика. Текстологія.
  2. Зіставна лінгвістика та переклад.
  3. Мова художніх творів.
  4. Російська мова як іноземна.
  5. Когнітивна лінгвістика.
  6. Методика викладання лінгвістичних та літературознавчих дисциплін у школі та вищому навчальному закладі.
  7. Компаративні виміри в літературі: теорія та практика дослідження.
  8. Література, міфологія, фольклор.
  9. Поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів.

  У рамках конференції відбудеться засідання Круглого столу, присвячене дослідженню творчості Ф. Кривіна:
   Жанрове та стильове розмаїття творчості Ф. Кривіна.
   Філософія, історія, фольклор, міфологія, гра в художньому світі письменника.
   Ф. Кривін як гуморист і сатирик.
   Розважай і навчай, – естетика дитячої творчості письменника.

  Учасники конференції можуть представити дослідження архівної, письменницької, публіцистичної спадщини Ф. Кривіна за іншими науковими спрямуваннями.

  Робочі мови конференції: українська, російська, польська, словацька., чеська.

  Статті учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія”, включеному до Переліку наукових фахових видань України за № 896 (наказ МОН України № 515 від 16.05. 2016 р.).

 • КРАКІВСЬКИЙ ЕТАП EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
  СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ (Україна-Франція)
  ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
  ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (Польща)
  ЯГЕЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)
  БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОСВІТА: МАЙБУТНЄ»
  за участі та підтримки
  ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ у ПОЛЬЩІ
  МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА АГЕНЦІЯ „КОНСАЛТИНГ І ТРЕНІНГ”
  ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ І СІМ’Ї «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» (Україна-Франція)
  ЖУРНАЛ „ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ»

  З А П Р О Ш У Є М О В А С
  взяти участь у КРАКІВСЬКОМУ ЕТАПІ
  EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018

  26-28 лютого 2018 року

  м. Краків, Польща

  - відкритій Академічній Асамблеї-2018 та її заходах:
  І –
  26-28. 02. 2018
  м. Краків, Польща
  Х Міжнародна науково-практична конференція

  ”ПРОБЛЕМИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІЦІ та ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ”
  (до 545-річчя від дня народження Міколая Коперніка)
  Краківський етап,
  яка відбудеться у рамках EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018
  Місце проведення: Конгрес-центр, Тинецьке Бенедиктинське абатство (Тинець, Краків, Польща)

  Напрями роботи та публікацій (умови участі – в інформаційному листі):
  1. Міколай Коперник та його внесок у розвиток системи наук
  2. Філософські, дослідницько-емпіричні та культурологічні аспекти творчості Міколая Коперника
  3. Гуманітарні науки у ХХІ столітті: проблеми емпіричних досліджень
  4. Проблема методу в психології, педагогіці та гуманітарних науках: теоретичний та історичний аспекти
  5. Емпіричний фундамент психодіагностики: проблема ефективності тестів
  6. Соціально-психологічний експеримент: антиномії емпіричності та етичності
  7. Перспективи тренінгового методу в психології та соціальній роботі
  8. Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій
  9. Проблеми освіти у сучасному світі: інтеграція, ідентифікація, синтез

  У рамках Конференції буде проведена ТВОРЧО-ПРИКЛАДНА МАЙСТЕРНЯ
  „Новітні методи досліджень та практичної роботи в гуманітарних науках” та
  Open-Space-Session «Інтер-культуральність 3.0»

  У Конференції візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії, Білорусі, Словаччини, Ізраїлю.

  ІІ –
  28. 02. 2018
  м. Краків, Польща
  Всесвітня Академічна Крос-Культурна Лабораторія
  «ГУМАНІЗМ – КУЛЬТУРА – СЬОГОДЕННЯ»
  Місце проведення: Музей сучасного мистецтва MOCAK (Краків)

  Напрями та форми роботи (умови участі – в інформаційному листі):
  § Презентаційні та ДИСКУСІЙНІ сесії
  § ДЕМОНСТРАЦІЙНІ сесії «Новітні ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ практики»
  § OPEN-SPACE-Session: розробка СПІЛЬНИХ дослідницьких і прикладних проектів

  У Лабораторії візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії, Білорусі, Словаччини, Швеції, Британії, Німеччини, Ізраїлю.

  За матеріалами заходів Асамблеї планується підготовка та видання 2-х збірників. Більше інформції у прикріпленому файлі.

 • Іспити з новогрецької мови як іноземної

  Πιστοποίηση Ελληνομάθειας в Києві

  Центр елліністичних студій та грецької культури імені Андрія Білецького Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує до складання іспитів з новогрецької мови як іноземної для отримання сертифікату про рівень володіння новогрецькою мовою у Києві.

  Для тих, хто бажає навчатися в грецьких коледжах та вищих навчальних закладах, а також брати участь у європейських програмах підвищення кваліфікації, чи працювати в грецьких установах та компаніях в Україні, Греції або інших країнах світу, наявність сертифікату є обов’язковою передумовою та перевагою.

  З 1999 року Центр Грецької Мови (КЕГ) (Греція) надає громадянам інших країн можливість отримати офіційний сертифікат про рівень володіння новогрецькою мовою у країні свого постійного проживання.

  Цього року іспити проходитимуть 15, 16 та 17 травня.

  !!!!!Реєстрація з 1 лютого до 18 березня 2018 року он-лайн:

  http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

  У разі виникнення запитань просимо звертатися за телефоном - +38-097-449-89-26

  або за адресою s.pereplotchykova@knu.ua, fotyny79@gmail.com.

  Відповідальна за проведення іспитів – доц. Перепльотчикова С.Є.

  Детальна інформація щодо сертифікату та іспитів на сайті Центру Грецької Мови http://www.greeklanguage.gr/certification/.

  Категорії: 
 • Міжнародна конференція "КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОВ"

  Київський національний університет
  імені Тараса Шевченка
  Інститут філології
  Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур,

  Центр з вивчення та оцінювання англійської мови
  (CRELLA), Бедфордширський університет
  Українська асоціація з мовного тестування та оцінювання

  КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ
  ЯК ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОВ

  25-27 квітня 2018 р.
  Місце проведення: Київський національний університет імені
  Тараса Шевченка
  бул. Тараса Шевченка 14, вул. Володимирська, 60, м. Київ

  Мови конференції – Англійська, Українська: Робоча мова пленарних виступів та семінарів - англійська; Робочі мови практичних семінарів – англійська, українська.

  ПЛЕНАРНІ ВИСТУПИ:

  Ентоні Грін, CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія
  Фуміо Накацухара, CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія
  Нахал Хабазбаші, CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія
  Ольга Квасова, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

  Інформація про конференцію

  Науково-методичний захід присвячений організації конференції та інтенсивного триденного тренінгу з мовного тестування й оцінювання для практиків, які прагнуть удосконалити свої вміння у застосуванні тестового контролю під керівництвом міжнародних експертів з мовного тестування. Основна мета конференції полягає в обміні досвідом та знаннями, сприянні інформуванню викладачів-мовників, експертів та науковців у галузі мовного оцінювання.

  Більше інформації у прикріпленому файлі

  Додані файли: 

Сторінки

Subscribe to анонс