анонс

 • Літературний конкурс імені Олеся Гончара

  Німецько-українська літературна премія ім. Олеся Гончара святкує своє 20-ти ліття! Планується вихід Альманаху з цьогорічними лауреатами і лауреатами минулих років.
  Щовесни молоді письменники України виборюють право стати лауреатами престижної міжнародної німецько-української премії, заснованої 1996 року німецькими меценатами письменницею Тетяною Куштєвською, підприємцем Дітером Карренбергом та Національною Спілкою Письменників України.
  3 квітня, в день народження Олеся Гончара, будуть названі переможці, їм вручать дипломи та фінансове заохочення в умовних одиницях. Переможців конкурсу журі визначить у 5-ти номінаціях:
  Проза – роман або повість.
  Цикл оповідань, новел.
  Поезія.
  Літературознавча праця, присвячена творчості Олеся Гончара.
  Публіцистика.

  Термін подання книжок та рукописів до 10 березня 2017 року. Вік учасників конкурсу – до 30-ти років. Книжки та рукописи надсилати за адресою: 03084 Київ, вул. Конча-Озерна 14-б, Найда Руслан Анатолійович,оргкомітет премії Олеся Гончара
  тел. 259-1814, 050-353-3723 або електронно –RuslanNaida/facebook

  Категорії: 
 • Конференція «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад» (анонс)

  Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад», яка відбудеться 11-12 травня 2017 року на базі кафедри германської філології та перекладуІнституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Запланована робота таких секцій:

  1. Лінгвістика фахових мов, термінотворення
  2. Проблеми науково-технічного перекладу
  3. Перекладознавчі студії та методика викладання перекладу
  4. Культурологічні аспекти викладання германських мов

  До роботи конференції планується залучити провідних науковців України, Німеччини, Австрії.

  Робочі мови конференції: українська, німецька, англійська.

  Для участі у конференції просимо подати заявку (див. Додаток 1) та статтю до 22лютого 2017 року Білик Катерині Аркадіївні за електронною адресою: Е-mail: bilykkatya@gmail.com

  Оргкомітет розглядає отримані статті та надсилає запрошення на конференцію. За результатами конференції та за умови особистої участі планується публікація статей у фаховому збірнику наукових праць. Вартість однієї друкованої сторінки за наведеними нижче параметрами орієнтовно 30 гривень. Публікації для докторів наук безкоштовні. Проїзд та проживання за власний рахунок. Оргвнесок 150 грн.

  Вимоги до оформлення статті:

  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;
  2. Відомості про авторів:
  - Прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
  - вчене звання, вчений ступінь;
  - місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
  - назва країни (для іноземних авторів);
  3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний курсив;
  4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у виданнях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт;
  5. Ключові слова – 12 шрифт;
  6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля:
  2,5
  3 – – 1,5
  ___
  2,5
  7. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80) подається в алфавітному порядку;
  8. Бібліографічні покликання в тексті беруться в квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки відділяються двокрапкою; номера джерел –відділяються крапкою з комою. Напр.: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127-131], [5; 7; 9; 10; 12-24], багатотомне видання – [5 (1: 160)].
  9. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії;
  10. Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова – двома іншими мовами.
  11. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від TimesNewRoman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
  12. Для аспірантів, викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.

  Статті, які не відповідають вимогам та оформлені неналежним чином, до розгляду не приймаються.
  Оргкомітет

  Додаток 1
  ЗАЯВКА
  на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
  «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад»,
  11-12 травня 2017 року, Інститут філології Національного університету імені Тараса Шевченка
  Кафедра германської філології та перекладу

  Прізвище, ім’я та по батькові:
  Назва доповіді:
  Секція:
  Місце роботи: (назву вищого навчального закладу та кафедри вказувати без скорочень)
  Посада:
  Вчене звання, науковий ступінь:
  Поштова адреса:
  E-mail:
  Телефон:
  Потреба у застосуванні технічних засобів під час виступу
  Потреба у поселенні
  Дата та час Вашого прибуття для організації зустрічі та розміщення

  У разі будь-яких змін просимо завчасно повідомити оргкомітет!

 • Іспити з новогрецької мови як іноземної (анонс)

  Πιστοποίηση Ελληνομάθειας в Києві

  Центр елліністичних студій та грецької культури імені Андрія Білецького Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує до складання іспитів з новогрецької мови як іноземної для отримання сертифікату про рівень володіння новогрецькою мовою.

  Для тих, хто бажає навчатися в грецьких коледжах та вищих навчальних закладах, а також брати участь у європейських програмах підвищення кваліфікації, чи працювати в грецьких установах та компаніях в Україні, Греції чи інших країнах світу, наявність сертифікату є обов’язковою передумовою та перевагою.

  З 1999 року Центр Грецької Мови (КЕГ) (Греція) надає громадянам інших країн можливість отримати державний сертифікат про рівень володіння новогрецькою мовою у країні свого постійного проживання.

  Цього року іспити проходитимуть 16, 17 та 18 травня.

  !!!!!Реєстрація з 1 лютого до 19 березня 2017 року он-лайн:
  http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

  Ви також можете подати письмові заяви на складання іспитів в Києві за адресою: Інститут філології, бул. Т. Шевченка, 14, кімн. 49−50.

  Телефон для довідок (044) 239-33-48, 097-449-89-26.

  Адреса для листування: ellinedra@ukr.net, fotyny79@gmail.com.

  Відповідальна за проведення іспитів – доц. Перепльотчикова С.Є.
  Детальна інформація щодо сертифікату та іспитів на сайті Центру Грецької Мови http://www.greeklanguage.gr/certification/.

  Категорії: 
 • Академічна мобільність для молодих науковців: презентації фондів і грантових програм

  21 лютого о 14:00 в аудиторії 204 Головного навчального корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60) відбудеться освітній семінар для аспірантів і докторантів «Академічна мобільність для молодих науковців: презентації фондів і грантових програм»

  Програма семінару:
  13:30 – 14:00 – реєстрація учасників.
  14:00 – 14:10 – вітальне слово.
  14:10 – 14:40 – презентація Фонду Марії Склодовської-Кюрі(всі спеціальності), спікер – Ушаков Микола.
  14:40 – 15:00 – презентація наукових стипендій DAAD(всі спеціальності),спікер – Данні Клаппер.
  15.00 – 15.30 – презентація наукових стажувань у Франції від CampusFrance(всі спеціальності),спікер – Оксана Ландо.
  15.30 –16.00 – презентація можливостей Фонду Олександра фон Гумбольдта(для чиннихPhD за наявності сертифікату з англійської мови B2,C1 та публікації іноземною мовою), спікер – Світлана Баннікова.
  16.00 –16.20 – презентація Фонду ім. Фрідріха Еберта (політологія, міжнародні відносини).
  16.20 – 16.40 – презентація Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Презентація Фонду Конрада Аденауера.
  16.40 – 17.20 – презентація наукових стипендій та стажувань від Відділу академічної мобільності, спікер – Валерія Овденко.

  Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1KX2F5HXZzIJsQmtle53o0ztJWuc5k_4AiaeWUyn...

  Організатори заходу: Відділ академічної мобільності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Контакти:
  +38 (044) 239-32-85 – Данильченко Оксана Юріївна, організатор, модератор заходу,
  e-mail:danylchenko@univ.net.ua;
  +38 044 239-32-85Овденко Валерія Миколаївна, valeryovdenko@gmail.com, організатор.

  Категорії: 
 • Академічні гранти Програми Ковальських 2017

  Програма імені Ковальських запрошує науковців та викладачів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на дослідженнях Сходу України в історичній ретроспективі, подавати заявки на малі академічні гранти розміром до 25 тис. грн.

  Метою діяльності Програми є сприяння науковим дослідженням історії (включаючи сучасну) Сходу України на основі міждисциплінарного підходу, а також інтеграція цих досліджень у глобальний історичний контекст та представлення на міжнародних академічних форумах. Програма підтримує дослідження, регіональним фокусом яких є Схід України.

  Тематичні пріоритети Програми імені Ковальських на 2017–2018 рр.
  • Українсько-російське пограниччя в історичній ретроспективі.
  • Колективні ідентичності, політика пам’яті на Сході України.
  • Соціокультурні основи модернізації.
  • Регіоналістика.
  • Соціальні ландшафти та природне середовище.

  Хто може подавати заявки на участь у грантовій програмі?
  Подати заявку на отримання гранту може будь-яка особа віком понад 18 років. Перевага під час відбору для надання підтримки в рамках грантової програми надаватиметься науковцям та викладачам, які працюють у навчальних і наукових установах та досліджують історію, політичний та соціокультурний розвиток Сходу України.

  Яким видам заходів надається підтримка?
  • Публікація наукових монографій, збірників наукових праць, збірників документів, навчальних посібників.
  • Заходи з організації конференцій, семінарів, публічних лекцій.
  • Виставки (в тому числі цифрові), інші заходи, спрямовані на популяризацію та розвиток досліджень Східної України.
  Проектам із перспективами опублікування результатів у міжнародних англомовних журналах надаватиметься особливий пріоритет. Програма заохочує i запрошує всіх нагороджених дотаціями науковців звертатись дo редактора електрoннoгo журналу Схiд/Захiд — Журнал українських студій для опублікування наукoвoï статтi, або блогу на Форумі українських студій.

  Яким видам заходів не надається підтримка?
  У рамках програми малих грантів не можна фінансувати: поїздки на конференції, закупівлю обладнання та сплату заробітної плати (за винятком оплати роботи коректорів або перекладачів).
  Одержувачі грантів повинні планувати завершення всієї роботи до лютого 2018 р.

  Як подавати заявки на участь у грантовій програмі?
  Заявку, написану українською мовою (не більше 1500 слів) та резюме проекту англійською мовою (100–150 слів) просимо надсилати в електронному вигляді на адресу: kowalskyprogram@gmail.com із заголовком «Kowalsky Grants Program 2017».

  До заявки рекомендуємо включити такі складові: мета та завдання проекту; академічне та практичне значення проекту; як пропонований проект співвідноситься із тематичними пріоритетами Програми імені Ковальських та яким чином дослідження планується вписати в глобальний історичний контекст; план роботи над проектом та його результати; попередні напрацювання за проектом; потенційний вплив на поточні знання та уявлення у певній академічній галузі та темі; бюджет проекту; інформація про заявника.

  Заявки розглядатимуться Науковою радою Програми імені Ковальських. Остаточне рішення про надання фінансування певним проектам буде прийнято Канадським інститутом українських студій у березні 2017 р. Про результати розгляду заявок аплікантам буде повідомлено у квітні 2017 р. Організатори конкурсу залишають за собою право не давати пояснення причин відхилення заявок.

  Умови отримання гранту
  Отримавши грант, дослідники зобов’язані дотримуватися умов гранту. Програма залишає за собою право скасувати грант після відповідного повідомлення, якщо дослідник не дотримується цих умов або якщо проект виявився безперспективним. Звіт про дослідження та детальний опис фінансових витрат включно з оригіналами та відсканованими копіями квитанцій потрібно надіслати до Програми до закінчення терміну гранту. Наукові гранти не можуть використовуватися для покриття витрат, здійснених до отримання грантів.
  Кінцева дата подання заявок — 5 лютого 2017 року.
  Детальнішу інформацію можна отримати у Володимира Кулікова за електронною поштою kowalskyprogram@gmail.com або в Андрія Домановського за телефоном +38 (097) 455-9133.

 • Інтенсивний курс навчання японської мови: 15 днів у Японії в липні 2017

  15 днів у ЯПОНІЇ в липні 2017 року:

  Інтенсивний курс навчання японської мови
  з отриманням відповідного сертифікату, проживання в гуртожитку
  університету Тенрі з усіма зручностями (татамі, кондиціонер, душ, пральні
  машини тощо), 2-разове харчування, цікаві екскурсії в Осаку, Нару, Кіото та
  на узбережжя Тихого океану, трансфер з/в аеропорт «Кансай»

  Літні курси японської мови при Університеті Тенрі (Японія, преф. Нара, м. Тенрі), який є давнім університетом-партнером КНУ, та Центр японської мови Інституту філологі КНУ імені Тараса Шевченека оголошує набір усіх бажаючих студентів, викладачів та співробітників КНУ у групи вивчення японської мови на літні курси університету Тенрі (Японія)

  Групи формуються відповідно до рівнів: початковий / середній /просунутий

  ВАРТІСТЬ: 1000 USD – авіапереліт Київ-Осака-Київ (оплата в лютому 2017 р.)
  1000 USD – навчання, проживання, 2-разове харчування, екскурсії,
  трансфер з/в аеропорт (оплата після прибуття до ун-ту Тенрі)

  За довідками звертатися за тел: 239-33-86 чи 239-31-17 (Японський центр)
  (063) 640 29 69 (Волох Анна Миколаївна), (095) 545 58 91 (Егава Хіроюкі)
  або за адресою: бульвар Тараса Шевченка 14, каб. 22

  За бажанням вивчення японської мови можна продовжити
  з вересня 2017 р. на мовних курсах у Центрі японської мови
  Інституту філології КНУ. Навчання безкоштовне (грант «Міцубіші-корпорейшн»); заняття – двічі на тиждень (з 13-00 до 14 20)

  Категорії: 
 • Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених в ІФ

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство», які відбудуться 5-6 квітня 2017 року.

  Заявки просимо подавати до 1 березня 2017 року на адресу: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет (кімн. 86) або на відповідні кафедри Інституту філології. Е-mail: mk_kartynysvitu@ukr.net.Тел. (044) 234-14-12.

  Оголошено також набір статей до фахових збірників наукових праць – «Літературознавчі студії» і «Мовні та концептуальні картини світу».Вартість сторінки – 30 грн.

  Студентів запрошуємо опублікувати тези доповідей (до 1 стор. згідно з вимогами – див. нижче, анотації не потрібні) у Збірнику праць молодих учених. Публікація безкоштовна

  Редакційні колегії збірників залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника. Праці авторів, у чиїх статтях було виявлено плагіат, не прийматимуться до розгляду.

  Вимоги до оформлення статей:
  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – у лівому верхньому кутку.
  2. Відомості про авторів у правому кутку:
  - прізвище, ініціали автора – жирним курсивом, у тому ж рядку звичайним шрифтом вчене звання, вчений ступінь;
  - у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місце знаходження), назва країни (для іноземних авторів).
  3. Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів та здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний,прописні літери.
  4. Через рядок – анотація мовою публікації від 3-х рядків – 12 курсив; ключові слова – з нового рядка після слів Ключові слова,– курсивом (для Збірника праць молодих учених непотрібно).
  5. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, 14 шрифт,TimesNewRoman, МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ 1,5; абзацний відступ – 1,25, поля:
  2,5
  3 – – 1,5
  ___
  2,5
  6. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80: http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf) – через рядок, без абзаців, кегль – 12, в алфавітному порядку).
  7. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії.
  8. Анотації іншими, відмінними від мови публікації, мовами,включно з перекладеними відомостями про автора (справа)та назвою статті (по центру), – через рядок, 12 шрифт, курсив; усі три анотації мають бути ідентичні за змістом.
  9. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються відTimesNewRoman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
  10. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.
  11. Статті надсилати електронною поштою на адресуmk_kartynysvitu@ukr.net.Роздруківки подавати до кімнати 86.


  ЗРАЗОК
  УДК 81’27

  Савченко Ф.Н., к. філол. н., доц.
  Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

  ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В ОФІЦІЙНІЙ ПРЕСІ

  Текст анотації українською мовою……………………………………………………………………………………………
  Ключові слова:оцінка, мова ЗМІ, офіційна преса.
  Текст статті …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Космеда Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Т.А. Космеда ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2001. – 32 с. 2.Українськийорфографічний словник / за ред. В.М. Русанівського. – К. :Довіра, 2006. – 960 с. 2. 3. Широков В. А. Наукові засади лінгвістичноїекспертизиполітичних та правовихдокументів. Постановка проблеми / В.А. Широков, О.О. Сидоренко // Мовознавство. – 2005. – №2. – С. 18-31. 6. Maynard D.W. Language, Interaction and Social Problem [Електроннийресурс] // Social Problems. – 1988. – V.35, №.4. – Режимдоступувід 12.07.2012: http://www.ssc.wisc.edu/soc/faculty/pages/DWM_page/PDF%20files/1988aDWM_....
  ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
  1.Урядовий кур’єр. – К. :ПресаУкраїни, 2008. – 25 листоп., № 221 (3881).
  Стаття надійшла до редакції 27.10.13 р.
  Савченко Ф.Н., к. филол. н., доц.,
  Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко, Киев
  ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ
  Текст аннотации на русcком языке………………………………………………
  Ключевые слова: …
  Savchenko F.N., PhD., Associate Professor
  Taras Shevchenko National University of Kyiv
  SPECIFICS OF ASSESSMENT EXPRESSION IN THE OFFICIAL PRESS
  Text of abstract in English…………………………………………………………………………
  Keywords: …

 • Відбудеться конференція “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”

  Кафедра мовознавства Хмельницького університету управління та права запрошує Вас взяти участь у роботі VIV Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”, яка відбудеться 5 квітня 2017 року в Хмельницькому університеті управління та права.

  Деталі - у доданому файлі

 • Запрошення до друку статей із проблем української термінології

  Редколегія Вісника Національного університету «Львівська політехніка» (cерія «Проблеми української термінології») приймає статті на 2017 ріr із таких проблем української термінології:
  - теоретичні засади термінознавства й лексикографії;
  - лексикографія та міжмовні зв’язки; нормування та стандартизація термінології;
  - термінологія природничих знань (науково-технічна, хеміко-біологічна, охорона здоров’я, сільськогосподарська тощо);
  - термінологія гумані-тарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військова, спортова, філософсько-богословська тощо).

  Деталі - у доданому файлі

  Додані файли: 
 • Презентація програми "Стипендії Туреччини"

  23 січня в 63 аудиторії Інституту філології відбудеться презентація програми "Стипендії Туреччини".

  Категорії: 

Сторінки

Subscribe to анонс