анонс

 • Конференція "Нове у філології сучасного світу" у Львові

  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
  «НОВЕ У ФІЛОЛОГІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ»
  м. Львів
  27-28 червня 2014 р.

  Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану філологічних наук в Україні та світі з залученням зусиль викладачів, перекладачів, науковців, аспірантів та студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав.

  Місце проведення: м. Львів, вул. Матейко, 6, Готель «Дністер».

  До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук.

  Форма участі: очна та заочна.

  В рамках конференції планується робота таких секцій:

  1. Засоби масової комунікації
  2. Теорія літератури, порівняльне літературознавство
  3. Література зарубіжних країн
  4. Загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
  5. Літературне джерелознавство та текстологія
  6. Теорія і практика перекладу
  7. Міжкультурна комунікація
  8. Риторика
  9. Українська мова та література
  10. Російська мова та література
  11. Романські, германські та інші мови і література

  Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 24 червня 2014 року (включно) мають виконати обов’язково наступні три дії:

  1. Заповнити форму заявки на участь у конференції в режимі online, на яку можна перейти за посиланням, яке міститься в інформації про конференцію в розділі «Заходи» на офіційному сайті Наукової філологічної організації «Логос», (www.logos.lviv.ua).

  2. Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:
  Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
  Рахунок одержувача: 26252007284814
  ОКПО: 3355510569
  МФО банка одержувача: 351005

  П.І.Б.: Бокша Вікторія Олегівна
  Призначення платежу: поповнення рахунку Бокша В.О. від ПІБ____
  Щодо реквізитів та розміру внеску для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: events@logos.lviv.ua.
  Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.
  При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.
  Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

  3. Надіслати до оргкомітету до 24 червня 2014 р. (включно) на електронну скриньку events@logos.lviv.ua наступні документи:
  А) тези доповіді;
  Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

  Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій часті слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Шевченко_О.М._Квитанція).

  Вимоги до тез доповіді:

  • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
  • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний.

  • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14.

  Наприклад:
  9. Українська мова та література
  Мова публіцистики Михайла Грушевського

  Стеценко Павло Романович, канд. філол. наук, доцент
  Херсонський державний університет

  • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

  • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [9, с. 92].

  • Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

  Заочна участь у конференції

  У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

  Координати організаційного комітету

  Наукова філологічна організація «ЛОГОС»
  Адреса для поштової кореспонденції:
  79000, м. Львів, а/с 6153
  @: events@logos.lviv.ua
  W: www.logos.lviv.ua
  T: +38 050 824 76 91

 • 6 Міжнародна науково-практична конференція "Передові технології у галузі навчання японської мови"

  Шановні колеги!

  21-22 березня 2014 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка планується проведення Шостої міжнародної науково-практичної конференції "Передові технології у галузі навчання японської мови", а також Тринадцятого всеукраїнського семінару з проблем викладання японської мови. До участі у конференції та семінарі запрошуються викладачі та дослідники японської мови і літератури: науковці, аспіранти, магістранти та студенти старших курсів.

  Організатори конференції:
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Київський національний лінгвістичний університет;
  • Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України;
  • Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;
  • Товариство викладачів японської мови України;
  • Українсько-японський центр НТУУ «КПІ»;
  • Посольство Японії в Україні;
  • Японська фундація (фінансове сприяння).

  Основні напрями роботи конференції:
  • Японська мова та література;
  • Методика викладання японської мови та літератури;
  • Перекладознавство;
  • Історія та культура Японії;
  • Економіка Японії.

  Робочі мови конференції – українська, японська, англійська, російська.

  Місце та графік проведення заходів
  Місце проведення: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, бульвар Т. Шевченка, 14 (ст. метро «Університет», «Театральна» або «Площа Льва Толстого»). Доповіді учасників Конференції відбуватимуться у п’ятницю 21 березня. У суботу 22 березня – проведення Семінару з проблем викладання японської мови.

  Подання заявки на участь та публікація матеріалів
  Заявку на участь у конференції та семінарі (бланк додається) прохання надсилати на електронну адресу Оргкомітету japanconf@gmail.com до 28 лютого 2014 року, а якщо Ви плануєте виступити з доповіддю, то до 23 лютого 2014 року необхідно надіслати також анотацію українською, японською, російською або англійською мовою (загальним обсягом 200-500 друкованих знаків). Якщо протягом кількох днів Ви не отримаєте листа-підтвердження, прохання повідомити про це за телефонами, вказаними у кінці цього оголошення.
  Повні тексти доповідей у вигляді наукових статей планується надрукувати після проведення конференції у виданні «Мовні та концептуальні картини світу», включеному до відповідного списку ДАК України. Тексти (формат А4, Microsoft Word/.DOC або .RTF) прохання надсилати на адресу japanconf@gmail.com до 31 березня 2014 року. Вимоги до оформлення статей будуть надіслані пізніше. Оргкомітет залишає за собою право не приймати до друку статті, якщо вони надані після 31 березня, не відповідають вимогам до оформлення або не мають відношення до тематики конференції.

  Студентам необхідно додати рекомендацію наукового керівника.

  Транспортні витрати та проживання
  Учасникам, які прибудуть до Києва з інших міст України, будуть відшкодовані транспортні витрати (потрібно пред’явити проїзні документи) і надане безкоштовне житло за умови участі обидва дні роботи. Просимо звернути увагу на те, що студентам та аспірантам відшкодовуються транспортні витрати й надається житло тільки за умови виступу з доповіддю на конференції та/або семінарі.

  З усіх питань стосовно конференції та семінару просимо писати на електронну адресу Оргкомітету japanconf@gmail.com або звертатися за телефонами: (097) 872-7655, (093) 518-0046, (050) 783-5377 (Костянтин Комісаров).

  На наступній сторінці подано попередню програму роботи конференції та семінару.

  Запрошуємо Вас до участі!

  З

  повагою,

  Оргкомітет

 • Наукові читання "Античний світ і сучасність"

  Кафедра загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводитиме у межах Всеукраїнської наукової конференції «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» наукові читання «Античний світ і сучасність», присвячені 20-річчю відновлення спеціальності «Мова і література (класичні)» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

  Читання відбудуться у квітні 2014 року (дату буде уточнено).
  Мета Читань – осмислення нових напрямків розвитку класичної філології та загального мовознавства у контексті становлення та розвитку антропологічної парадигми у гуманітарних науках.

  Наукові читання відбудуться за такими напрямами:

  1. Мікенологічні студії.
  2. Діахронні виміри класичних мов.
  3. Функціонально-граматичні, етимологічні та дериваційні
  аспекти класичних мов.
  4. Лінгвокультурологія і класичні мови.
  5. Лінгвокомунікативістика і класичні мови.
  6. Античнні, візантійські та середньовічні джерела: проблеми коментування та перекладу.
  7. Порівняльно-історичні та загальномовознавчі студії.

  Для участі в Наукових читаннях необхідно подати письмову заявку із зазначенням відомостей про учасника (звичайний формат) до 1 лютого 2014 року за адресою:
  01033, Україна
  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет наукових читань (кімн. 141 – кафедра загального мовознавства та класичної філології).
  Е-mail: zagmoclasphil@gmail.com, тел : +38 (044) 239-34-15.

  Тексти доповідей будуть опубліковані у збірнику наукових праць STUDIA LINGUISTICA (вип. VIII) після проведення Наукових читань (орієнтовна вартість публікації – 30 грн. за одну сторінку). Публікація для докторів наук безкоштовна.
  Робочі мови: українська, російська, англійська, французька, новогрецька.

  З вимогами до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць “STUDIA LINGUISTICA” (2014 рік) можна ознайомитися у прикріпленому нижче файлі pdf.

  ОРГКОМІТЕТ

  Додані файли: 
 • Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених "Філологічна наука в інформаційному суспільстві"

  Шановні колеги!

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Всеукраїнську наукову конференцію за участю молодих учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві».

  Конференція відбудеться 10 квітня 2014 року.

  До роботи конференції планується залучити авторитетних науковців України, професорів, викладачів провідних університетів, наукових співробітників науково-дослідних установ, а також – широке коло молодих учених.

  Охочі взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції мають подати заявку до 25 березня 2014 року за адресою:
  01033, Україна
  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет конференції (кімн. 86).
  Е-mail: philolog_kogalo@ukr.net: факс (044) 234-14-12

  Тексти доповідей будуть опубліковані у збірниках наукових праць, які мають статус фахових (орієнтовна вартість публікації – 20 грн. за одну сторінку). Публікацію текстів доповідей і статей буде здійснено тільки за умови безпосередньої участі автора в роботі конференції. Редакційні колегії збірників залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

  За матеріалами наукової конференції буде видано також збірник праць молодих учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві».. Публікація статей у цьому збірнику для студентів КНУ імені Тараса Шевченка безкоштовна.

  Вимоги до оформлення статті:
  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;
  2. Відомості про авторів:
  - Прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
  - вчене звання, вчений ступінь;
  - місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
  - назва країни (для іноземних авторів);
  3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний курсив;
  4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у виданнях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт;
  5. Ключові слова – 12 шрифт;
  6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля:
  2,5
  3 – – 1,5
  ___
  2,5
  7. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80);
  8. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії;
  9. Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова – двома іншими мовами.
  10. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
  11. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.
  12. Стаття подається у 2 примірниках (перший примірник у роздрукованому вигляді, другий примірник на електронному носії (Flash Drive USB або СD-RW).

  Оргкомітет

Сторінки

Subscribe to анонс