анонс

 • Відбудеться конференція "Одинадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській»

  18 травня 2018 року в Інституті філологїі відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Одинадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській». Тема конференції: «Національний фольклор – стратегічний ресурс державної безпеки».

  Конференція проводиться з метою здійснення аналітики сучасного стану української гуманітаристики та апробації дослідницьких інноваційних технологій і практик, актуальних для вивчення та реконструкції фольклорного феномену. Форма проведення: очна або заочна. Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська.

  До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері гуманітаристики.

  Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 18 квітня 2018 року (включно) такі документи: заповнену за зразком заявку; тези доповіді; скрін (у разі сплати через «Приват 24») чи відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску. Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Коваленко_Заявка, Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок
  Електрона адреса: folkconference@gmail.com.

  Вимоги до тез доповіді: назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч); назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, bold. Наприклад: Українські паремії у словꞌянському фольклорі. Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по батькові автора, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman №14. Наприклад: Коваленко Софія Вікторівна , к.філол.н., доцент кафедри культурології Ужгородського національного університету

  Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16]. Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

  Авторам доповідей редакційною колегією наукового збірника «Література. Фольклор. Проблеми поетики» (Затверджено Міністерством юстиції України Свідоцтво КВ №16158-4630Р від 11.12.2009; Наказом МОН України від 13.07.2015 № 747) буде запропоновано опублікувати наукові статті у черговому випуску збірника (на платній основі).

 • Оголошено набір у наступний номер збірника “STUDIA LINGUISTICA”

  Вимоги до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць “STUDIA LINGUISTICA” (2018 рік) ISSN 2411-1562 (кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; м. Київ, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;
  e-mail: zagmoclasphil@gmail.com)

  Збірник наукових праць “Studia Linguistica” є фаховим виданням із дисциплін філологічного (мовознавство) профілю. Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р.

  Редакція фахового збірника наукових праць “Studia Linguistica” розглядає подані до друку матеріали (статті, рецензії, хроніки тощо) від спеціалістів у галузі лінгвістики за умови, що подані рукописи не публікувалися раніше, відповідають проблематиці збірника та оформлені відповідно до вимог.

  Детальніше у файлі нижче

  Додані файли: 
 • Про презентацію книги спогадів Юрія Шевельова

  12 квітня 2018 року о 19.00 в Києво-Могилянській Бізнес-Школі відбудеться презентація книги спогадів видатного українського філолога Юрія Шевельова «Я – мене – мені… (і довкруги). Т. 1. В Україні». Не дивлячись на локальність та суб’єктивність, спогади стали дзеркалом соціально-політичних процесів в Україні в 1910-1940-х роках минулого століття.

  У презентації візьмуть участь: Лариса Масенко, Елеонора Соловей, Надія Баштова, Леонід Фінберг, Оля Гнатюк, Ігор Гирич.

  Юрій Шевельов.
  Я — мене — мені... (і довкруги) : Спогади. 1. В Україні / Ю. Шевельов (Юрій Шерех) ; передм. С. Вакуленко ; прим. С. Вакуленко, К. Каруник, Ю. Полякова, В. Романовський ; упоряд. С. Вакуленко, О. Савчук ; художн. оформ. О. Чекаль. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 728 с., 248 іл.

  Києво-Могилянська Бізнес-Школа (м. Контрактова площа, вул. Волоська, 8/5, 4-й поверх).

  Участь у заході за реєстрацією.

  Категорії: 
 • ІІІ Міжнародний науковий конгрес молодих вчених Європи та Азії запрошує на конференцію

  Центр наукових досліджень «Solution» (м.Київ, Україна) та Видавництво Premier Publishing s.r.o. (м.Відень, Австрія) запрошують на ІІІ Міжнародний науковий конгрес
  молодих вчених Європи та Азії, що відбудеться у місті Відні 19-20 квітня 2018 року.
  До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, викладачі й інші представники наукової спільноти, котрі мають бажання висловити свою думку про проблеми сучасної науки та практики.
  За результатами конференції буде сформовано збірник наукових
  ISBN 978-3-903197-91-6.
  Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:
  1. Технічні науки
  2. Педагогічні науки
  3. Біологічні науки
  4. Медичні науки
  5. Хімічні науки
  6. Історичні науки
  7. Економічні науки
  8. Психологічні науки
  9. Філологічні науки
  10. Географічні науки
  11. Юридичні науки
  12. Філософські науки
  13. Політичні науки
  14. Соціологічні науки
  15. Фармацевтичні науки
  16. Мистецтвознавство
  17. Сільськогосподарські науки
  18. Військові науки
  19. Науки про Землю
  20. Геолого-мінералогічні науки
  21. Архітектура
  22. Ветеринарні науки
  23. Культурологія
  24. Фізико-математичні науки
  Умови участі:
  Оргкомітет конференції до 13 квітня 2018 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом до 10 сторінок (українською, російською або англійською мовами) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см); використана література оформлюється в кінці тексту під заголовком «Використана література», посилання по тексту оформлюються у квадратних дужках за зразком [3]).
  Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).
  Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресу: forum200418@ukr.net
  Форма участі у конференції – дистанційна.

 • ШУКАЄМО СВІДКІВ!

  Сталася біда. Студентку кафедри германської філології та перекладу Марину Арустамову (2 курс магістратури, переклад) збила машина. Це трапилося у понеділок, 2.04. ввечері, близько 23.00, недалеко від Нової пошти на Васильківській 55. Можливо, хтось був поблизу і бачив. Тоді просимо зателефонувати за 0978995304.

  Дівчина у ТЯЖКОМУ СТАНІ, перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні 17.

  Категорії: 
 • Прем'єра документального фільму "Стежками Олеся Гончара"

  Запрошуємо на прем'єру документального фільму, присвяченого сторіччю видатного словотворця, непохитного патріота і вірного сина України Олеся Гончара, яка відбудеться, за сприяння Національної спілки письменників України, 12 квітня 2018 року о 17:00 у приміщенні Київського міського Палацу ветеранів за адресою: м. Київ, вулиця Бастіонна,11. За запрошеннями звертатися за номером 0952810560 (Степанян-Григоренко Валерій Арсенович).

  Категорії: 
 • ЗМовники запрошують

  Дорогі друзі! Лінгвістичний клуб «ЗМовники»! 4 квітня о 13.00 у 63 аудиторії ІФ зустрічаємося, щоб поговорити на тему, яка актуальна для нас усіх без винятку - «Українська мова в інтернеті. Як досягти успіху?». Про це достовірно знає студент другого курсу магістратури спеціальності «Українські філологічні студії та іноземна мова» Микола Панченко. Адже він пише магістерську роботу «Мовні особливості політичного блогу» (керівник - Оксана Мацько), цікавиться мовною експресією, технологіями впливу, маніпуляцій і прихованих смислів. Для Миколи це не лише теоретичний інтерес, але і повсякденна ефективна практика. Микола Панченко є громадським активістом, засновником і керівником успішного проекту «Освітня асамблея». Микола стверджує, що любить розумних людей і процес їх становлення як розумних людей, а також шанує здатність на самопожертву в ім‘я Величного.

  Категорії: 
 • Конференція "Шевченківська весна 2018:національні мови та літератури в інформаційному просторі ХХІ століття"

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у Міжнародній міждисциплінарній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна 2018: національні мови та літератури в інформаційному просторі XXI століття», яка відбудеться 27 квітня 2018 року.

  Авторів заявок просимо вказувати ПІБ, назву університету та факультету, номер телефону та електронну адресу. Кінцевий термін подачі заявок – 20 квітня 2018 року.

  За матеріалами конференції буде опубліковано збірник тез.

  Заявки та тези просимо надсилати на електронну адресу shchelkunova2017@ukr.net.

  Щодо організації та проведення конференції звертайтеся за телефоном +3 8(063) 591 97 69 (Ольга Щелкунова, голова НТСА КНУ ІФ).

  Детальніше у прикріпленому файлі.

 • Дні шведської культури

  З 3 по 6 квітня в Інституті філології відбудуться заходи, присвячені шведській культурі. Шведський літературо- та мистецтвознавець Ларш Елофссон проведе цикл лекцій та семінарів, присвячених шведській літературі, мистецтву та риториці. Заходи відбуваються за підтримки Шведського інституту та Посольства Швеції в Україні.

  Детальна програма у прикріпленому файлі.

  Додані файли: 
 • Квітневе засідання Літературної студії

  Центр літературної творчості разом із Творчим об'єднанням літературних критиків КО НСПУ 10 квітня о 13:00 (ауд.64) запрошують усіх небайдужих до молодої літератури та до мудрого слова Максима Рильського на Літературну студію.
  На вас чекає читання та обговорення нових творів студентів 1-го й 2-го курсів магістратури, а також майстер-клас Максима Рильського (внука) та презентація книги "Мудрості від Максима Рильського".

  Категорії: 

Сторінки

Subscribe to анонс