анонс

 • МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОВОЗНАВЧА НАУКА У XXI СТОЛІТТІ»

  Інститут філології
  Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики,
  присвячена 90-річному ювілею ПРОФЕСОРА ФІОНІЛЛИ ОЛЕКСІЇВНИ НІКІТІНОЇ, відбудеться 16-17 квітня 2020 року

  Плануються такі напрямки роботи Конференції: 1. Класичні мови в культурологічному вимірі. 2. Медієвістика та неолатиністика в Україні: вектори розвитку. 3. Неоелліністичні студії в Україні. 4. Порівняльно-історичні та типологічні дослідження. 5. Теоретико-методологічні проблеми української лінгвоісторіографії. 6. Актуальні питання когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології та лінгвоаксіології. 7. Актуальні проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології, політичної та сугестивної лінгвістики. 8. Корпусні дослідження в Україні: стан і перспективи. 9. Проблеми лінгвістичної експертизи текстів. 10. Мова і соціум: інформаційні війни в медіапросторі. 11. Українсько-грецькі, українсько-румунські, українсько-чеські, українсько-польські та українсько-литовські мовно-культурні зв’язки: традиції і сучасність. 12. Методика навчання давніх і новітніх мов у контексті інформатизації вищої освіти. Більше інформації - у файлі нижче

 • «ІХ Довженківські читання: «ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ»

  Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «ІХ Довженківські читання: «ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Й УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ», що відбудеться 17–18 жовтня 2019 року на базі Глухівського НПУ ім. О. Довженка та Сосницького літературно-меморіального музею О. П. Довженка.

  Для обговорення і дискусій виносяться такі питання:
   Основні тематичні напрями та концепти літературної творчості О. Довженка;
   Рецепція О. Довженка в сучасному літературознавстві;
   О. Довженко: історико-біографічний аспект;
   Творчість О. Довженка у контексті світової культури;
   Мемуарно-біографічна, кінематографічна і публіцистична спадщина О. Довженка;
   О. Довженко і Сіверщина;
   Актуальні питання української і зарубіжної літератур: літературознавчий, лінгвістичний, методичний аспекти.

  До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, магістранти, викладачі та студенти ЗВО різних рівнів, учителі, працівники науково-дослідних установ України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних та педагогічних наук.

  Форми участі у конференції: очна, заочна.

  У разі заочної участі програма конференції буде надіслана учасникам на поштову адресу, вказану в заявці за рахунок замовника.

  Під час роботи конференції буде організовано презентацію наукових і навчально-методичних видань із філології. Про бажання взяти участь у презентації просимо авторів повідомити завчасно.

  Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «ІХ Довженківські читання».

  Більше інформації у файлі нижче.

 • Круглий стіл "Інноваційна парадигма сучасної лінгвістики"

  Кафедра стилістики та мовної комунікації запрошує на круглий стіл "Інноваційна парадигма сучасної лінгвістики", який відбудеться 25 жовтня. Більше інформації на фото або ж за телефоном.

  Категорії: 
 • Про видавничий проект із Яриною Цимбал

  Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості запрошує на зустріч із Яриною Цимбал, автором видавничого проекту "Наші двадцяті". Вона розповість про задум і реалізацію проекту.

  Організатор і модератор заходу - Тетяна Белімова. Зустріч відбудеться у понеділок, 9 вересня, о 10:00 у 63 ауд. (Мистецька зала).

  Категорії: 
 • Засідання лінгвістичного клубу "ЗМовники": «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

  12 вересня у 63 аудиторії о 13.00 у Лінгвістичному клубі "ЗМовники" обговорюватиметься Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Говоритимуть про таке:

  - Про історію боротьби і перемоги.
  - Про мови національних меншин.
  - Про те, чому треба захищати українську мову в Україні.
  - І про те, яким чином Закон забезпечить роботу українським філологам.

  Приходьте! Буде цікаво!

  Категорії: 
 • 4th International Conference on Transformations in Education Science

  The 4th International Conference on Transformations in Education Science „Education Policy in Cultural Contexts: Transmission and/or Transformation“ organised by the Institute of Education Science at Vilnius University. The conference shall take place in Vilnius, Lithuania, November 7-9, 2019.

  The main topics of the conference are the following:
  · Formation and implementation of educational policy;
  · The problem of effectiveness and efficiency of educational systems;
  · Curriculum change and transformation;
  · Scenarios for a future school;
  · The role of social sciences and humanities in the world of technology;
  · Learning cultural literacy: text and context;
  · The mission of educating the natural scientist in the posthuman era.

  Abstracts (up to 500 words) you can sent no later than 20 September, 2019.

  You can find the full call for papers as well as all the other necessary information on the conference website: https://fsfeducation.wordpress.com/call-for-papers/ If you have any questions, please do not hesitate to contact the organizers at: educonference@fsf.vu.lt.

 • Літературна студія імені Максима Рильського запрошує на вересневу зустріч

  Директор Центру літературної творчості професор Михайло Наєнко нагадав, що в Інституті філології діє постійна літстудія. Збираємося кожного другого вівторка місяця. Отже, 10 вересня о 13:00 в 63 ауд. (мистецька зала) відбудеться перша в новому навчальному році зустріч. На порядку денному:

  1. Річний звіт літстудії та вибори студійного старости.
  2. Знайомство з новобранцями літератури.. Свої твори читають студенти 1-го курсу спеціальності "Літературна творчість" та інших (за бажанням) спеціальностей.
  3. ВІльний мікрофон.

  Також Центр літтворчості (ауд. 37) запрошує всіх охочих на літературні консультації за таким розкладом:

  Бакалаврат:
  1-й курс - понеділок;
  2-й курс - вівторок;
  3-й курс - середа;
  4-й курс - четвер;

  Магістратура:
  1-й і 2-й курси - п'ятниця.

  Час проведення консультацій щоденно: 14.30 - 17.00.

  Чекємо на талановиту молодь!

 • Х Конгрес Асоціації іспаністів України

  20-21 вересня 2019 року відбудеться ювілейний Х Конгрес Асоціації іспаністів України, організований за сприяння Посольства Королівства Іспанії в Україні та Асоціації іспаністів України. У рамках проведення Конгресу планується участь представників університетів-партнерів КНУ імені Тараса Шевченка, зокрема Кадіського та Гранадського університетів (Іспанія). У роботі конгресу візьмуть участь більше 50 дослідників-іспаністів з України та із зарубіжних країн, зокрема Іспанії, Польщі, Угорщини, Мексики, Німеччини та Сполучених Штатів. Початок роботи і відкриття відбудеться в Актовій залі Жовтого корпусу університету о 10.00 (бульвар Тараса Шевченка, 14). Привітати учасників і гостей прийдуть посли та представники посольств іспаномовних країн. З програмою роботи Конгресу можна ознайомитися на сторінці Асоціації іспаністів України.

 • Щорічні Міжнародні Кронебергівські читання на честь Івана Яковича (Йогана Христіана) Кронеберга

  Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського університету проводить щорічні Міжнародні Кронебергівські читання на честь Івана Яковича (Йогана Христіана) Кронеберга (1788-1838), видатного філолога-класика, спеціаліста з античної культури і світової літератури, який свого часу був деканом словесного факультету і ректором Харківського університету

  Наукові вектори:
  ● Класична філологія у Харківському університеті: історія і сучасність.
  ● Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури.
  ● Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту.
  ● Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту.
  ● Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних, аксіологічних, психологічних і тілесних сфер «художнього буття» персонажу.
  ● Автор – текст – читач і рецептивний потенціал художнього дискурсу.
  ● Інтертекстуальність як спосіб моделювання художньої реальності тексту.
  ● Мультикультуралізм: соціокультурні аргументи модернізації класичного канону.
  ● Інтермедіальні виміри художнього дискурсу.
  ● Сучасна художня проза у дзеркалі наративних стратегій.
  ● Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору.
  ● Лексична й граматична системи класичних мов та методи їх дослідження.
  ● Класичні мови в діалозі культур: проблеми розвитку й функціонування в поліетнічному просторі.
  ● Класичні тексти у вимірі сучасних теорій перекладознавства.
  ● Лінгвокультурна спадщина античності в русі культур і дискурсів: образи, символи, архетипи.
  Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

  Форми участі у Міжнародних читаннях:
  І. Очна:
  1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв.).
  2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 15 хв.).
  3. Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».

  ІІ. Заочна:

  1. Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».
  Для заочної участі у Міжнародних читаннях просимо надіслати до 15 вересня 2019 р. на електронну адресу (krnbrg@ukr.net) оргкомітету: а) заявку учасника (бланк додається); б) електронний варіант статті; в) аргументований відгук наукового керівника (для аспірантів і здобувачів); г) квитанцію про сплату оргвнеску та витрат, пов’язаних із виданням статті.

  Оплату просимо здійснювати на картку Приватбанка
  Курило Вікторія Анатоліївна 5168 7556 2516 6448
  з указівкою призначення платежу: «оплата участі у конференції»

  Для очної участі у Міжнародних читаннях просимо надіслати до 15 вересня 2019 р. на електронну адресу (krnbrg@ukr.net) оргкомітету: заявку учасника (бланк додається). Подання матеріалів для публікації, оплата оргвнеску та витрат на видання статті здійснюється під час реєстрації 3 жовтня 2019 р.

  Матеріали Міжнародних читань будуть опубліковані після завершення конференції у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія», затвердженому ВАК України як фахове видання. Статті публікуються в авторській редакції. Вартість публікації однієї сторінки – 45 грн.

  Для докторів наук одноосібна публікація безкоштовна. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей до публікації.
  Участь у Міжнародних читаннях та необхідні витрати – за рахунок направляючої сторони.
  Організаційний внесок – 150 гривень (передбачає часткове покриття організаційних витрат, кава-брейків, сертифіката учасника, публікації програми, розсилки матеріалів).

  Адреса та телефон для контактів:
  Чекарева Євгенія Сергіївна (+380577075106)
  Курило Вікторія Анатоліївна (+38063 389 04 66)
  Проскуріна Наталія Юріївна (+380500692272)
  Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології, філологічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Свободи, 4, м. Харків, 61022. Tел. (057) 707-51-06

  Більше інформації у файлі нижче.

  Додані файли: 
 • V Міжнародна наукова конференція «СВІТ МОВИ – СВІТ У МОВІ»

  Запрошуємо вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції
  «СВІТ МОВИ – СВІТ У МОВІ», яка відбудеться 24–25 жовтня 2019 р. у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, факультет іноземної філології)

  Планується робота секцій за такими напрямами:
  Мова в історичному вимірі.
  Мова у когнітивному висвітленні.
  Мова як соціокультурний феномен.
  Мови в міжкультурній комунікації.
  Мовна семантика як відображення етнокультури.
  Інноваційні процеси в мові.
  Мовна особистість і способи її реалізації.
  Прикладні аспекти вивчення мови.

  Робочі мови конференції – слов’янські, англійська.

  Заявку, тези доповіді, статтю просимо надсилати окремими файлами із зазначенням у назві прізвища автора (напр., ivanenko_zayavka.doc, ivanenko_tezy.doc, ivanenko_stattya.doc) на електронну адресу оргкомітету конференції: mir.jazyka@gmail.com.

  Регламент роботи конференції:
  24.10.2019 – реєстрація, відкриття конференції, пленарне засідання, секційні засідання;
  25.10.2019 – секційні засідання, заключне пленарне засідання, культурна програма.

  Порядок і терміни оформлення участі в конференції:
  прийом заявок і тез доповідей – до 1.10.2019;
  здійснення оплати організаційного внеску – до 1.10.2019;
  розсилання запрошень на конференцію – до 10.10.2019;
  підтвердження прибуття на конференцію – до 20.10.2019;
  прийом статей – до 1.11.2019;
  підтвердження включення статті до збірника наукових праць – до 10.11.2019;
  оплата публікації статті – до 20.11.2019.

  Видання збірника тез доповідей планується до початку конференції.

  Публікація статей (за бажанням учасників конференції) залежно від наукової тематики та  мови статті (слов’янські, германські, романські, східні) планується у фахових наукових виданнях «Слов’янські мови», «Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development» або «Мова і культура» після конференції (назва статті має відрізнятися від назви тез доповіді). Детальну інформацію про вимоги до оформлення статей розташовано на сайтах:
  – http://www.iif.npu.edu.ua/naukova-robota-vykladachiv#наукові-видання – збірник наукових праць «Слов’янські мови» (ISSN 2524-0013);
  – https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/issue/archive – збірник наукових праць «Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development» (ISSN 2414-4797);
  – https://burago.com.ua/oformlenie-materialov/ – науковий журнал «Мова і культура» (ISSN 2522-4948).

  Категорії: 

Сторінки

Subscribe to анонс