анонс

 • Студентська конференція Адамаського університету Калькути (Індія)

  Шановні студенти!

  Запрошуємо вас взяти участь у міжнародній студентській конференції "Education: Creating Future Today, Going Beyond the Pandemic", організованій Адамаським університетом Калькути (Індія), яка відбудеться 5 грудня 2020 року в режимі онлайн. Для реєстрації, а також для ознайомлення з програмою конференції перейдіть на сайт: http://adamasuniversity.ac.in/isc-adamas-2020/

 • Програма Всеукраїнської наукової конференції "Творча спадщина корифеїв українського театру"

  26-27 листопада у форматі онлайн відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Творча спадщина корифеїв українського театру", приурочена до 180-річчя від дня народження М.Кропивницького та до 175-річчя від дня народження І.Карпенка-Карого. Організатор конференції - кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології. Нижче пропонуємо ознайомитися з програмою конференції та покликаннями на секційні засідання.

  Категорії: 
  Додані файли: 
 • ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  Традиційне зібрання студійців відбудеться 10 листопада 2020 р. На порядку денному – два питання:

  1. Читання й обговорення нових творів студентів 2-го курсу спеціальності "літературна творчість" та всіх інших спеціальностей, у кого виявляється дар до письменницької праці.

  2. "Вільний мікрофон". Свої нові твори читають усі бажаючі – студенти-магістранти Київського та всіх інших університетів.

  Карантинні умови, на жаль, змушують робити все це дистанційно. Другокурсників та всіх "вільно-мікрофонних" бажаючих просимо надсилати свої нові твори на електронну адресу старшого лаборанта Центру літературної творчості Марини Єщенко: poltava.proza@gmail.com

  Обговорення надісланих творів відбудеться тут – на сторінці Літературної студії імені Максима Рильського у фейсбуці: https://www.facebook.com/mr.litstudio. Надіслані тексти (та їхнє обговорення) будуть опубліковані в студентському альманасі "Сві-й-танок". Випуск 13, 2021 р.
  Натхнення всім і творчої наснаги!

 • Круглий стіл до 90-річчя від дня народження В.Короткевича

  Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «БЫЎ. ЁСЦЬ. БУДУ. – БУВ. Є. БУДУ.» - ДО 90-РІЧЧЯ від ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА КОРОТКЕВИЧА.

  Захід відбудеться 25 листопада 2020 року (початок о 10 год.) у рамках проведення щорічних «Короткевичівських читань» в Інституті філології Київського національного університету  імені Тараса Шевченка в онлайн-форматі у зв’язку з обмеженнями на проведення масових заходів в Україні.

  Тематика для обговорення:

  1. Володимир Короткевич і Україна;
  2. Твори Володимира Короткевича мовами народів світу;
  3. Володимир Короткевич і сучасна східнослов’янська історична проза;
  4. Творча спадщина Володимира Короткевича у критичній проекції ХХІ ст.;
  5. Мова творів Володимира Короткевича;
  6. Володимир Короткевич – поет;
  7. В. Короткевич і розвиток масової літератури у СРСР 80 – 90 років ХХ ст.;
  8. Проблема історичної пам'яті та національної ідентичності у творчості Володимира Короткевича та інших письменників слов’янського зарубіжжя;
  9. Володимир Короткевич і становлення нових жанрів у білоруській літературі ХХ ст.;
  10. Популяризація спадщини В.С. Короткевича в Білорусі та за її межами.

  Робочі мови - всі слов’янські

  Для участі просимо до 23 листопада 2020 року надіслати заповнену анкету учасника на електронну адресу оргкомітету bel_centr@ukr.net із зазначенням теми листа «Круглий стіл «Быў. Ёсць. Буду – Був. Є. Буду».

  Учасники матимуть змогу опублікувати статті, оформлені згідно редакційних вимог, у Збірнику матеріалів Круглого столу за кошти спонсорів.

  Адреса оргкомітету: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центр білоруської мови і культури імені Володимира Короткевича: бульвар Тараса Шевченка, 14, к. 111, м. Київ.

  Координатор круглого столу: директор Центру білоруської мови і культури імені Володимира Короткевича Стеблина Леся Миколаївна

  Відповідальний секретар: Скворцова Тетяна Олександрівна
  Телефон: +38 044 239 33 73
  Е-mail: bel_centr@ukr.net

  Більше інформації про оформлення публікації - нижче у прикріпленому файлі.

 • МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ФІЛОЛОГІЧНІ Й ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ XXI СТОРІЧЧЯ"

  КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ІСТОРИЧНОГО ТА ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТІВ
  КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ МАТЕМАТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ФАКУЛЬТЕТІВ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ
  Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  запрошують до участі в роботі
  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ "ФІЛОЛОГІЧНІ Й ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ XXI СТОРІЧЧЯ",
  яка відбудеться 17 листопада 2020 року

  Попередньо заплановано участь у секціях:
  Секція 1: ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДИНИЦЬ МОВИ У СУЧАСНИХ ЖАНРАХ ДИСКУРСУ (координатор: Тетяна Андріївна Мірончук +380954181815)
  Секція 2: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (координатор: Ірина Вікторівна Летуновська +380633594104)
  Секція 3: ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (координатор: Анна Леонідівна Горбаченко +380502073347)
  Секція 4: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ (координатор: Ганна Леонідівна Андросюк +380963646832)

  Учасники науково-практичної конференції отримають Сертифікат про підвищення кваліфікації з зазначенням кількості годин (диференційовано до заявленої форми участі).

  Робочі мови науково-практичної конференції: англійська, українська.

  Матеріали виступів будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

  До участі у конференції запрошуються дослідники та вчені з загального, германського, романського мовознавства, слов’янських мов, порівняльного мовознавства, загального та порівняльного літературознавства, міжкультурної комунікації, перекладознавства, термінознавства, текстової та дискурс лінгвістики, когнітивної лінгвістики та концептології, фахівці з методики викладання мов, педагогіки вищої і середньої школи, педагогіки професійної освіти. Допускається участь магістрів та аспірантів з науковими повідомленнями.

  Для опублікування статті потрібна рецензія наукового керівника, або співавторство з керівником.

  Форма участі: онлайн (Zoom/Skype-включення, презентація, доповідь, повідомлення тез, участь у дискусії) та заочна (надсилання матеріалів для опублікування у збірнику: тези (1-3 сторінки).

  Організаційний внесок – 200 грн. Прохання здійснити оплату участі та публікації до 14 листопада 2020 року. Відскановану копію чека про оплату надсилати Бабчук Юлії Йосипівні +380675263207 (Viber)

  Матеріали конференції (тези) надсилати на адресу: http://ppstudies.kyiv.ua/index.php/conf2020/conf2020november/schedConf/cfp або serge.v.petrenko@gmail.com

  Більше інформації у прикріпленому файлі нижче.

 • 22-й ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР (з міжнародним статусом)

  Заснований у Київському університеті Св. Володимира професором В. М. Перетцом у 1904 р.; після радянсько-кадеб'ятного розгрому в 20-30-х роках ХХ ст. відроджений у 1996 р. з ініціативи декана філологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка проф. М. К. Наєнка.
  Загальна тема семінару: "Теоретичні і методологіні проблеми літературознавства". Нині виходить 21-й випуск збірника матеріалів "Філологічні семінари".

  25 грудня 2020 р. (дистанційно) відбудеться 22-й семінар. Підтема його: "УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖЕМ – ІСТОРІЯ І ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС".

  Збірник матеріалів семінару буде опублікований в університетському видавництві ВЦ "Київський університет" (видавничий план 2021 р.).

  Робочі мови семінару: українська та всі іноземні, якими публікувалися переклади творів українських письменників.

  Вимоги до оформлення доповідей загальноприйняті: анотації українською та англійською мовами до 2000 знаків. Обсяг доповідей 0,5-0,7 друкованого аркуша. Доповіді іноземними мовами публікуватимуться в авторській редакції.

  Електронний варіант доповідей надсилати на адресу наукового керівника семінару проф. Наєнка М. К. (list2111@gmail.com), відповідального редактора збірника проф. Бернадської Н. І. (nbernadska@gmail.com) або старшого лаборанта Центру літературної творчості канд. філол. нук Марини Єщенко (poltava.proza@gmail.com).

  Термін подачі доповідей (у зв'язку з карантинними умовами) може бути подовжений до кінця січня 2021 року.

  На знімках, що нижче, плакат ювілейного відзначення семінару у 2019 р. та робочі моменти 21-го семінару.

  Д. філол. н., проф. М. К. Наєнко

 • Програма Всеукраїнської конференції «МОВА. ЛІТЕРАТУРА. РЕАЛЬНІСТЬ»

  Програма Всеукраїнської конференції «МОВА. ЛІТЕРАТУРА. РЕАЛЬНІСТЬ», яка відбудеться 29-30 жовтня 2020 року в онлайн-форматі. Програма конференції передбачає 14 секцій. Ознайомитися з cекціями та назвами доповідей можна у файлі нижче.

  Категорії: 
 • МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  Запрошуємо взяти участь у ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбудеться 4 листопада о 14.00 год. в онлайн-режимі.

  Організатор відбіркового етапу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – Інститут філології. До складу журі І етапу конкурсу входять представники кафедри української мови та прикладної лінгвістики; кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості; кафедри стилістики та мовної комунікації.

  Усіх охочих узяти участь просимо обов’язково до 1 листопада 2020 року заповнити онлайн форму
  https://forms.gle/n91dXX7trA5rKqhz9

  Наголосимо, Конкурс організовує Міністерство освіти і науки України з метою вшанування творчості Тараса Григоровича Шевченка, виявлення талановитої учнівської та студентської молоді, виховання шанобливого ставлення до мови і традицій українського народу та підвищення рівня мовленнєвої культури. Студенти, які здобувають перемогу, беруть участь у міському турі Шевченківського конкурсу, а переможці фінального етапу отримують стипендію Президента України.

  Учасникам конкурсу буде запропоновано написати роботу на літературну або мовну теми. Потрібно буде продемонструвати здатність до критичного мислення, фахового аналізу мовно-літературного та культурно-історичного матеріалу, творчі здібності, належне володіння художнім словом та грамотність.

  Роботи всіх учасників конкурсу будуть зашифровані, щоб забезпечити об’єктивність та неупередженість визначення переможців членами журі.

  Бажаємо всім учасникам конкурсу творчого натхнення, естетики в художньому слові та креативності!

  Організаційний комітет Інституту філології

 • Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науковій конференції «ТВОРЧА СПАДЩИНА КОРИФЕЇВ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ»

  Конференція відбудеться 26–27 листопада 2020 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14) в online-форматі

  У програмі планується пленарне та секційні засідання.

  Основні тематичні напрями конференції:
  - джерела й традиції українського театрального мистецтва;
  - роль корифеїв у становленні українського професійного театру;
  - М. Кропивницький у літературно-культурному процесі другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст.;
  - жанрова й стильова специфіка репертуару першого українського професійного театру;
  - особливості творчості представників театру корифеїв (І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Садовський, П. Саксаганський);
  - значення першого професійного театру в розвитку української драматургії кінця ХІХ – ХХ ст.;
  - український професійний театр та європейський театральний досвід.

  Заявки приймаються до 10 листопада 2020 р. (вказати: ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, місто, тему доповіді, номер телефону, ел. пошту) на адресу: litstudii.ukrainian@gmail.com

  За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць (категорія Б) «Літературознавчі студії».
  Статті надсилати до 30 грудня 2020 р. на адресу: litstudii.ukrainian@gmail.com
  Координатор конференції: к. філол. н., проф. Гаєвська Надія Марківна (контактні тел.: 067-239-86-20; (044)239-33-68).

  Додаткова інформація - у прикріпленому файлі

 • Жовтневе засідання Літературної студії імені Максима Рильського

  У зв'язку з пандемією засідання Літстудії проходитимуть у форматі онлайн. Найближче відбудеться за графіком 13-го жовтня 2020 р. з розглядом таких питань:

  І. Звіт про роботу Літературної студії імені Максима Рильського і Центру літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка в 2019-2020 навчальному році (текст ЗВІТУ додається нижче для обговорення).

  2. Читання й обговорення творів першокурсників.
  3. Вільний мікрофон: твори читають усі бажаючі літстудійці

  З питаннями звертатися до старшого лаборанта Центру Літературної творчості, к. ф. н. Марини Єщенко - poltava.proza@gmail.com

  Додані файли: 

Сторінки

Subscribe to анонс