анонс

 • Міжнародна науково-практична конференція до ювілею Лесі Українки та Агатангела Кримського «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ І НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ»

  25 лютого 2021 року відбудеться онлайн-конференція до ювілею Лесі Українки та Агатангела Кримського «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ І НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ».

  Організатори: КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ, КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ І ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ, ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНЕ ДЖАВАХІШВІЛІ, ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТРАРНИХ НАУК, НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНІСТИКИ.

  Порядок роботи конференції

  25 лютого 2021 року
  Пленарне засідання і секційні відбуваються в онлайн-форматі
  Регламент – 15 хв.

  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
  25 лютого, 10.00
  Модератор – д. філол. н., проф. Романенко О.В.

  Посилання у https://meet.google.com/ywq-mage-poo

  Вітальне слово директора Інституту філології д.філол.н., проф. СеменюкаГ.Ф.

  Ковалів Ю.І., д.філол.н., проф., Лауреат національної премії України імені Т.Г. Шевченка, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  "Парадокси" раннього українського модернізму

  Скупейко Л.І., д.філол.н., проф., ст.наук.спів., Відділ теорії літератури й компаративістики, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України

  Мотив «чистої любові» у творчості Лесі Українки у контексті християнської тематики

  Гримич М.В., д.істор.н., письменниця, посольство України в Бейруті

  Антропологічний вимір "Бейрутських оповідань" Агатангела Кримського

  Мчеделадзе Іване, д.філології, факультет гуманітарних наук, Тбіліський університет, Науково-навчальний Центр україністики

  Картвелологія як дискурсивна конструкція в українській орієнталістиці: невідоме листування грузинських учених із А. Кримським

  Чілачава Рауль, д.філол.н., проф., дипломат, Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії імнені Лесі Українки (Німеччина)

  Леся Українка і Грузія

  Радишевський Р.П., чл.-кор. НАН України, д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Сучасна рецепція творчості Лесі Українки у Польщі

  Агєєва В.П., д.філол.н., проф., Києво-Могилянська академія, Лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка

  Поетеса зламу століть: творчість Лесі України в постмодерній інтерпретації

  Романенко О.В., д.філол.н., проф. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Образ Лесі Українки в українській масовій культурі

  Секція 1. Новий тип художнього мислення в літературі

  межі ХІХ - початку ХХ століть

  25 лютого, 13.00

  Модератор – к. філол. н., доц. Жуковська Г.М.

  Посилання у https://meet.google.com/rmi-frmg-krv

  Сліпушко О.М., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Синтез християнської та античної традиції у драматичних творах Лесі Українки

  Дяченко С.І., к.філолн., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Поетика малої прози Лесі Українки в контексті літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст.

  Гаєвська Н.М., к.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Неоромантизм Лесі Українки в оцінці Д.Чижевського

  Гнатюк М.М., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Модерний дискурс наукової методології Освальда Бурґгардта

  Мчеделадзе Іване, д.філології, факультет гуманітарних наук, Тбіліський університет, Науково-навчальний Центр україністики

  Культурна і соціальна пам'ять у плюралістичній парадигмі міжлітературних досліджень: Леся Українка у полі української культури

  Ткаченко А.О., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Неримовані вірші Лесі Українки: особливості версифікації

  Диба А.Г., к.філол.н., ст. наук. спів., Інститут літератури НАН України, наук.спів. Відділу рукописних фондів і текстології

  Дві чайки, голота, чумогон, брати та інші кна-кни з плеядівського гурту

  Жуковська Г.М., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Поетика міфу в драматичній поемі Лесі Українки «Кассандра»

  Лісовська О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Парадигма ренесансної особистості у творчості Лесі Українки

  Литвинська С.В., к. філол. н., доц., Національний авіаційний університет

  Неоромантичні традиції Лесі Українки в драматургії ХХ ст.

  Тетеріна О.Б., докторант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  ТСО в концепції Ю. Бойка-Блохина-компаративіста: український "Дон Жуан"

  Секція 2. Леся Українка і Польща
  25 лютого, 13.00

  Модератор – д. філол. н. Брацка М.

  Посилання у https://meet.google.com/vvm-bmma-kqh

  Радишевський Р.П., чл.-кор. НАН України, д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Еволюція сприйняття творчості Лесі Українки у Польщі

  Хороб С., д.філол.н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, директор Інституту філології

  Леся Українка і Юліуш Словацький

  Дем'яненко Н.Б., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Особливості вживання полонізмів у творчості Лесі Українки

  Гончаренко Б.Б., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Леся Українка дослідниця польських позитивістів

  Кравченко І., магістрантка 2 р.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Трагедія "Касандра" у полоністичних студіях

  Ковальова Д., магістрантка 2 н.р., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  "Оргія" Лесі Українки у дослідженнях польських літературознавців

  Месхіа Д., магістрантка 2 н.р., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Лесезнавчі студії на сторінках люблінського видання "Рочніки гуманістичні"

  Калініна А., магістрантка 2 р.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  "Лісова пісня" Лесі Українки: проблеми рецепції

  Добровольська А., студ., 4 курс, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Тадеуш Хрущелєвський перекладач і критик творчості Лесі Українки

  Сліпчук Д., студ. 4 курс, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Сільвія Войтович дослідниця драматургії Лесі Українки

  Міщук І., магістрантка 1 р.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Волинь Лесі Українки у польських дослідженнях

  Іванова А., магістрантка 1 р.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Леся Українка в оцінці та перекладах Юзефа Лободовського

  Секція 3. Орієнтальний дискурс української літератури

  кінця ХІХ - початку ХХІ ст.

  25 лютого, 13.00

  Модератор – к.філол.н., доц. Бандура Ю.О.

  Посилання у https://us04web.zoom.us/j/79531326011?pwd=Y2Z4eE5QM2V4MnNiVmpNQ2NUUWkyQT09

  Идентификатор конференции: 795 3132 6011

  Код доступа: 3TiEyP

  Бернадська Н.І., д.філол.н, проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Жанрова природа роману А. Кримського "Андрій Лаговський"

  Мужук Л.П., проф., Лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, народний артист України, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

  Леся Українка та А. Кримський

  Алієва З., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Нізамі Гянджаві в наукових студіях А. Кримського

  Грицик Л.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Орієнталістика А. Кримського: компаративний дискурс

  Гаєвська О.В., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Жанрово-стильові особливості малої прози Лесі України та японської письменниці Хігучі Ічійо

  Cекція 4. Проблеми сучасного перекладознавства

  25 лютого, 13.00

  Модератор – к.філол.н., асист. Рябченко М.М.

  Посилання у https://meet.google.com/miu-swxm-pyu

  Маленька Т.Ф., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Гафізіана А. Кримського

  Чхатарашвілі С., д.філології, факультет гуманітарних наук, Тбіліський університет, Науково-навчаний центр україністики

  Поетична лексика у творах Лесі України та її відображення грузинською мовою

  Наскідашвілі Н., д.філології, факультет гуманітарних наук, Тбіліський університет, Науково-навчаний центр україністики

  Грузинські переклади поезій Лесі Українки: типологія трансформаційних операцій

  Ботвінкін Ю.В., к.іст.н., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  "Невмируща душа в гармонії" з Природою: індійська співзвучність "Лісової пісні" Лесі Українки

  Презентація гіндімовного перекладу "Лісової пісні", виконаного Ю. Ботвінкіним

  Паламарчук О.Л., проф., Антоненко О.В., доц., Шелест Б.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Леся Українка в чеських перекладах

  Хоміцька О.Г., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

  Творча спадщина А. Кримського та Лесі Українки в перекладах арабською мовою

  Єгипетська презентація арабомовних перекладів творів Лесі Українки, виконаних О. Хоміцькою

 • Вебінари: підвищення професійного рівня викладачів ЗВО

  Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології спільно з Всеукраїнською асоціацією з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО) розробили цикл вебінарів «Якісний контроль та оцінювання для ефективного вивчення іноземних мов в умовах сьогодення». Програма курсу передбачає 8 вебінарів, спрямованих на підвищення професійного рівня викладачів ЗВО. Вебінари проводитимуть викладачі кафедри із залученням експертів у галузі мовного тестування мов з освітніх закладів Європи. Курс буде проведено за кошти учасників; по завершенню учасники отримують сертифікат про підвищення кваліфікації (90 годин).

  Щоб узяти участь у вебінарах, потрібно:
  1. Попередньо зареєструватися https://forms.gle/uXshZf9NFeJLtURi8 (до 23 лютого 2021 року).

  2. Сплатити організаційний внесок та надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску окремим файлом під назвою ‘petrenko_fee’ на адресу ualtaINSETT@ukr.net.

  Ознайомитися з програмою - нижче у прикріпленому файлі. Остаточна версія програми курсу та посилання на вебінари (платформа ZOOM) будуть розіслані учасникам на електронні скриньки.

  *Організаційний внесок для членів ВУАМТО складає 100 UAH.

  **Для вступу в ВУАМТО потрібно заповнити анкету та додати копію квитанції про сплату внеску (150 грн.) на вебсайті ВУАМТО http://ualta.in.ua/en/
  ***Організаційний внесок для охочих (не членів ВУАМТО) складає 300 UAH

  Реквізити для сплати організаційних внесків:
  ГО «ВУАМТО»
  Код ЄДРПОУ 26169794 (Ідентифікаційний номер 26169794)
  IBAN UA393003460000026003020980602 у AТ «Альфа-Банк»
  Код банку 300346
  Код ЄДРПОУ 23494714
  Призначення платежу: благодійний внесок до ВУАМТО

  Категорії: 
 • VI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

  7-8 квітня 2021 року в Інституті філології відбудуться VI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

  Ми плануємо обговорити актуальні тенденції розвитку у філологічній науці, новаторські підходи у вивченні історії літератури, лінгвістики, перекладознавства, фольклористики, теорії літератури, методики викладання мов і літератур у закладах освіти. У полі нашої уваги – актуальні тенденції та концептуальні ідеї вітчизняної та зарубіжної філології.

  Формат наукових читань – відповідно до епідеміологічної ситуації на момент проведення.

  Для участі у наукових читаннях просимо до 22 березня 2021 року надіслати матеріали конференції (тези) та заповнити реєстраційну форму учасника. Тема електронного листа повинна містити примітку – наукові_читання_2021_тези. Оприлюднення тез заплановане до початку наукових читань. Обсяг тез – до 3000 знаків.

  Реєстраційна форма:
  https://docs.google.com/forms/d/18LWtD0ZKzAIFbjaszpvy3OO-nUIv6SNkYCIHm8H...

  Тези надіслати за такою адресою: philolog_kogalo@ukr.net

  Оформлюються тези відповідно до таких вимог:
  1. Прізвище, імʼя, освітній ступінь (бакалавр / магістр).
  2. Прізвище та імʼя, науковий ступінь та вчене звання – наукового керівника.
  3. Назва доповіді.
  4. Основний текст наукових тез (у тому числі актуальність, стислий огляд наукової літератури з теми, мета дослідження та виклад основного матеріалу).
  5. Список використаних джерел (наводиться в алфавітному порядку, посилання у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад [2, 35] – одне цитування; [1; 4; 9] – кілька праць.

  ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

  Іваненко О.І., магістр, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка Іваненко О. М., д.філол.н., проф., науковий керівник

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ
  ДРАМАТУРГІЇ

  ТЕКСТ ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

  ЛІТЕРАТУРА
  1. Іваненко О. Теорія і практика перекладу. К.: «Дніпро», 2016. 385 с.
  2. Компаративістика: курс лекцій / Упоряд. Іваненко О. М., К.: Дніпро, 2014. 536 с. …
  3. Іваненко О. М. Принципи перекладу поетичних творів. Слово і час. 2014. №8. С. 45-56.

  За підсумками наукових читань і рішенням редакційних колегій матеріали виступів можуть бути опубліковані у наукових виданнях Інституту філології: «Мовні та концептуальні картини світу», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика».

  Адреса оргкомітету: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, каб. 86. Телефон для довідок: (044) 239-34-69.

 • Лютневе онлайн-засідання ЛІТЕРАТУРНОЇ СТУДІЇ ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

  8 лютого (другого вівторка кожного місяця) традиційно збираємося в онлайн-форматі, аби зробити ще один крок уперед:

  1. Послухати й обговорити нові твори літстудійців 4-го курсу. Насамперед - студентів спеціальності "літературна творчість", але й й усіх інших четвертокурсників, у яких прокинувся літературний талант. "А талант - це те місце, куди поцілував Бог" (Є. Маланюк).

  2. Біля "вільного мікрофона" також послухаємо та обговоримо нові твори всіх, у кого вони з'являлися попри несприятливі умови нашої карантинної епохи. Справжня творчість ще ніколи не зважала на епохи. "Бо не було епохи для поетів, але були поети для епох" (Ліна Костенко).

  3. Лесі Українці - 150! Пропонуйте свої відгуки про її поезію або твори, їй присвячені.

  Запрошуємо до участі в онлайн-студії не тільки студентів Шевченкового університету, а й студентів усіх університетів України та ближчого і дальшого зарубіжжя. Аби тільки були вони четвертокурсниками чи було в них із чим постати перед "вільним мікрофоном".

  Свої твори всіх літературних жанрів просимо протягом 9-20 лютого ц. р. надсилати в Центр літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка на електронну адресу старшого лаборанта Центру Марини Єщенко poltava.proza@gmail.com

  Надіслані твори будуть опубліковані для обговорення у ФБ на сторінці "Літературна студія імені Максима Рильського", а потім вони увійдуть до студентського альманаху "Сві-й-танок" № 13 (2021).

  Ласкаво просимо!

  Центр літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка

 • Відкрито набір рукописів до міжнародного періодичного видання «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика»

  До відома наукової спільноти!

  У 2021 р. буде надруковано 42 та 43 номери міжнародного періодичного видання «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» / «Current issues of Ukrainian linguistics : theory and practice». Збірник входить до категорії «Б» фахових видань України, індексується у світових наукометричних базах.

  Надіслати рукопис на рецензування можна за адресою: apultp@univ.net.ua
  (головний редактор - чл.-кор. НАН України Л. Шевченко; відповідальний секретар - доц. Д. Сизонов).

  Ознайомитися із проблематикою видання можна на сайті:
  https://apultp.knu.ua/

 • Міжнародна наукова конференція "Лінгвістика ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку"

  Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 18 ТРАВНЯ 2021 РОКУ проводить МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЮ «ЛІНГВІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», присвячену 90-річному ювілею професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999).

  Плануються такі напрямки роботи Конференції: Класичні мови та літератури у дзеркалі сучасності. Мова і соціум: мовні контакти в контексті глобалізаційних процесів. Переклад та міжкультурна комунікація. Актуальні проблеми румунської філології. Слов’яно-румунські мовно-культурні контакти. Актуальні питання когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та лінгвоаксіології. Актуальні проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології, політичної та сугестивної лінгвістики. Теоретико-методологічні проблеми української лінгвоісторіографії. Медієвістичні та неолатиністичні студії. Неоелліністичні студії.

  Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, французька, румунська.

  Для участі у Конференції необхідно до 17 БЕРЕЗНЯ 2020 року подати онлайн заявку із зазначенням відомостей про учасника за допомогою форми (перейдіть за посиланням https://forms.gle/Zm3qkRgz2UxC8sZx8 ). Відповідальні: доц. О. В. Лазер-Паньків, ст. лаб. О. Ю Галкіна, ст. лаб. Я. О. Василенко. Тексти доповідей будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць STUDIA LINGUISTICA (вип. XVІІІ-XІХ). Орієнтовна вартість публікації – 750 гривень за 12 сторінок. Публікація для докторів наук безоплатна.

  Оргкомітет

  Taras Shevchenko National University of Kyiv Institute of Philology Department of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenistics

  DEAR COLLEAGUES! Department of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenistics Institute of Philology is honored to inform about INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE "LINGUISTICS OF THE XXI CENTURY: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT", dedicated to the 90th anniversary of Dr. Stanislav Semchinsky (1931-1999) which is going to be held on MAY 18, 2021

  The following linguistic problems are planned for the discussion: Classical languages and literatures in the mirror of modernity. Language and society: language contacts in the context of globalization processes. Translation and intercultural communication. Current issues of Romanian philology. Slavic-Romanian lingual and cultural contacts. Current issues of cognitive linguistics and linguocultural studies. Current issues of linguocommunicative studies, discourse studies, political and suggestive linguistics. Theoretical and methodological problems of Ukrainian linguistic historiography. Medieval and neo-Latin studies. Neo-Hellenistic studies.

  Languages of the conference: Ukrainian, Russian, Polish, English, French, Romanian.

  In order to participate in the Conference, one has until MARCH 17, 2020 submit an online application containing information about the participant (follow the link https://forms.gle/Zm3qkRgz2UxC8sZx8 ). Responsible persons: O. Lazer-Pankiv, O. Galkina, Ya. Vasylenko.

  The materials of the Conference will be published in the collection of scientific works STUDIA LINGUISTICA (issues XVIII-XIX). The estimated cost of the publication is 750 ₴ for 12 pages.

  Organizing Committee

 • Анонс: Міжнародна науково-практична конференція «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ І НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ»

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Інститут філології

  Кафедра історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості

  ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНЕ ДЖАВАХІШВІЛІ

  Центр україністики

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  Шановні колеги!

  Запрошуємо вас узяти участь у міжнародній науково-практичній конференції
  «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ І НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ», яка відбудеться 25–26 лютого 2021 року
  в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Модернізм кінця ХІХ – початку ХХ століття – період епохального перевороту у культурі, літературі, мистецтві, історії. Із перспективи ХХІ століття ця доба бачиться такою, в якій розмаїття художніх практик, типів висловлювання, способів мислення та образності, сприяли формуванню унікального модерністського дискурсу. Під своїм крилом цей період об’єднав такі різні постаті, як Леся Українка, Агатангел Кримський, Василь Стефаник, чиї ювілеї вшановуємо в 2021 році. Цією конференцію пропонуємо об’єднати розмову про українців всесвітнього рівня, а також провадити наукову дискусію у межах такої проблематики:
  • Еволюція культурно-художніх парадигм межі ХІХ – ХХ століття
  • Експериментальні стратегії українського модернізму
  • Орієнталізм в українській літературі та наукових студіях
  • Феномен української перекладацької традиції в епоху модернізму
  • Лінгвістичні теорії та практики у контексті минувшини й сучасності

  Запрошуємо усіх охочих долучитися до наукових дискусій.
  Конференція буде проведена у форматі, який буде відповідати епідеміологічній ситуації, про що буде повідомлено додатково.

  Робочі мови конференції: українська, англійська та інші (за погодженням з організаторами).

  За підсумками роботи конференції учасники можуть опублікувати статті у наукових виданнях Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Мовні та концептуальні картини світу» (сайт видання: http://mova.knu.ua/), «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» (сайт видання: https://philology-journal.com/index.php/journal), «Літературознавчі студії».

  Статті будуть прийматися до 20 березня 2020 року відповідно до вимог видань (див. вимоги на сайтах видань).

  Для участі у конференції просимо до 15 лютого 2021 року заповнити реєстраційну форму учасника конференції:
  https://docs.google.com/forms/d/1Rk_T2vd4LHwIaLr9RflT7Nl65JLA6Xxvdv57npj...

  Координатори конференції:
  Рябченко Марина. Павлова Ольга
  тел.: (044) 239-33-68
  Адреса оргкомітету: 01601, бульвар. Т. Шевченка, 14, кім. 115, м. Київ

 • Анонс засідання Літературної студії імені Максима Рильського

  Традиційно, другого вівторка місяця, тобто 8 грудня 2020 р., сходимося на зібрання, щоб розглянути такі питання:

  І. Читання й обговорення нових творів студентів другого курсу спеціальності «літературна творчість» та другокурсників інших спеціальностей, які виявляють нахил до творення віршів, прози чи інших літературних жанрів.

  2. Вільний мікрофон. Свої нові твори можуть прочитати всі бажаючі, зокрема й першокурсники, які не подали своїх творів на попереднє засідання літературної студії. Запрошуємо також присилати свої нові твори всіх другокурсників з різних університетів України та зарубіжжя.

  Через карантинні обмеження, літстудія відбудеться в інтернетрежимі: тексти своїх нових творів і другокурсників, і вільномікрофонників просимо надсилати на електронну адресу старшого лаборанта Центру літературної творчості Марини Єщенко: poltava.proza@gmail.com. Їх буде розміщено на сторінці «Літературна студія імені Максима Рильського» у Фейсбуці для обговорення, а потім запропоновано для публікації у студентському альманасі «Сві-й-танок», випуск 13 (2021 р.)

  Центр літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

 • Студентська конференція Адамаського університету Калькути (Індія)

  Шановні студенти!

  Запрошуємо вас взяти участь у міжнародній студентській конференції "Education: Creating Future Today, Going Beyond the Pandemic", організованій Адамаським університетом Калькути (Індія), яка відбудеться 5 грудня 2020 року в режимі онлайн. Для реєстрації, а також для ознайомлення з програмою конференції перейдіть на сайт: http://adamasuniversity.ac.in/isc-adamas-2020/

 • Програма Всеукраїнської наукової конференції "Творча спадщина корифеїв українського театру"

  26-27 листопада у форматі онлайн відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Творча спадщина корифеїв українського театру", приурочена до 180-річчя від дня народження М.Кропивницького та до 175-річчя від дня народження І.Карпенка-Карого. Організатор конференції - кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології. Нижче пропонуємо ознайомитися з програмою конференції та покликаннями на секційні засідання.

  Категорії: 
  Додані файли: 

Сторінки

Subscribe to анонс