вчена рада

 • Відбулася конференція трудового колективу

  29 листопада відбулася конференція трудового колективу Інституту філології, на якій директор Григорій Семенюк звітував про роботу за період з вересня 2017 року по листопад 2018 року, а також окреслив перспективи розвитку на новий навчальний рік. На зборах був присутній перший проректор нашого університету Олег Закусило. Після конференції відбулася Вчена рада Інституту філології. На Вченій раді було заслухано звіт керівників бюджетних тем, обговорено теми дисертацій.

 • Жовтневе засідання Вченої ради Інституту філології

  30 жовтня відбулася Вчена рада Інституту філології. Під час жовтневого засідання було розглянуто такі питання: 1. Новий правопис української мови (д.філол.н., проф. Л.Гнанюк); 2. Затвердження плану роботи засідань Вченої ради на 2018/2019 н.р. (заступник директора Г.А.Черненко); 3. Поселення студентів у гуртожитки (заступник директора С.М.Шевель); 4. Різне (про уточнення тем дисертацій, рекомендації до друку, присвоєння вченого звання).

  Перед початком засідання директор Інституту філології проф. Григорій Семенюк зазначив, що у жовтні кафедра стилістики та мовної комунікації нашого інституту провела загальноуніверситетський конкурс «З українською мовою в серці». Серед переможців є й філологи, зокрема Анна Ляшенко, Діна Душа, Валерія Мозгова, Анна Чоп. Названим студентам Григорій Фокович вручив грамоти.

  Д.філол.н., проф. Лідія Гнатюк, яка є членом Української національної комісії з питань правопису, розповіла присутнім про нову редакцію українського правопису, яка була оприлюднена у серпні і наразі винесена на всенародне обговорення. Роботу над нею було розпочато у 2015 році. Девізом нового проєкту стали слова: "Єдиний правопис для єдиної України". До цього часу існувало чимало редакцій правопису. Та й у цілому історія українського правопису терниста. Але, Лідія Павлівна Гнатюк зауважила, що Україна не єдина держава, де досі триває робота над правописом. Так, у Німеччині упродовж 10 років (1996-2006 рр.) співіснували два варіанти правопису. Виступаючи, Лідія Павлівна зупинилася на найобговорюваніших змінах, які викликали чималий резонанс у суспільстві.

  Про поселення у гуртожитки доповів на Вченій раді заступник директора Святослав Шевель. Святослав Миколайович зауважив, що 33% із загальної кількості студентів-філологів проживає у гуртожитках. Заступник директора підкреслив, що переважна більшість охочих нині вже розселена по гуртожитках Університету.

  Наступною виступила заступник директора Ганна Черненко, яка представила план роботи засідань Вченої ради на цей навчальний рік.

  Про поїздку до Швеції на Саміт вчителів Нобелівської премії 2018 та отриманий досвід від цього розповіла присутнім к.пед.н., доц. кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Наталія Білоножко. Наталія Білоножко у своєму слові відзначила, що її присутність на заході такого рівня стала можливою завдяки студентам Шевченкового університету й задля них. Варто зауважити, що представника з України було запрошено на Саміт вчителів Нобелівської премії вперше, тому досвід викладачки є особливо цінним.

  Насамкінець засідання відбулося обговорення про уточнення тем дисертацій, рекомендацій до друку, присвоєння вченого звання.

  Категорії: 
 • Викладач має надихати

  Нині сучасність вимагає від закладів вищої освіти готувати не просто фахівця, а всебічнорозвинену особистість - активну, мобільну, творчу, конкурентоспроможну. Зважаючи на це, у процесі підготовки фахівців висуваються нові вимоги до організації виховної роботи в університетах. Однією з необхідних складових у цьому питанні виступає інститут кураторства. Хто такий куратор? Яка його роль? Кура́тор (лат. curator від curare — піклуватися) організує систему відносин через різноманітні види виховної діяльності академічної групи, створює умови для розвитку кожної особистості, для самовираження студента. У сучасному розумінні куратор – це менеджер, котрий скеровує студента у правильному напрямку, сприяє його розвиткові. У житті кожної молодої людини є ключова особистість, на яку вона орієнтується, прислухається, довіряє. Недарма куратор перекладається як піклування, це своєрідне піклування про студентські душі. Виходячи із цього, 27 вересня на засіданні Постійної комісії Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка з гуманітарних питань було розпочато роботу над нормативними документами щодо куратоської роботи в Шевченковому університеті. Члени комісії на чолі із директором Інституту філології Григорієм Семенюком, обговорюючи питання кураторства і розроблюючи положення, взяли за основу твердження: "Викладач має надихати". Адже від цього залежить не лише розвиток студента, а й загалом діяльність ЗВО.

  Категорії: 
 • Відбулося засідання Вченої ради

  19 квітня в Інституті філології відбулася Вчена рада. На порядку денному було три питання, серед них: стан та перспективи розвитку української філології, літературної творчості, слов'янської філології, фольклористики, загального мовознавства та класичної філології, прикладної лінгвістики; атестація аспірантів 3-4 року навчання; звіт про виконання виробничих і навчальних практик в Інституті філології.

  Перед початком розгляду першого питання директор Інституту філології Григорій Семенюк представив склад комісії, яка перевіряла кафедри закладу, де викладається українська мова та література або де вона є профільною. Голова комісії завідувач кафедри російської філології Олена Снитко розповіла про роботу комісії, за результатами якої були підготовлені довідки про перевірені кафедри. Вона наголосила, що при підготовці освітніх програм кафедри мають враховувати ті зміни, які відбуваються в Україні, адже сьогодні відбувається перехід від авторитарних методик до методик партнерства, який було започатковано у 2015 році.

  Взяла участь в обговоренні роботи комісії, а також розповіла про наукову роботу аспірантів 3-го - 4-го року навчання заступник директора Ганна Черненко. Ганна Анатоліївна окреслила коло наукових інтересів молодих вчених, наголосивши на тому, що ефективність аспірантури - це ефективність розподілу коштів.

  Далі звітувала заступник директора Наталія Любарець, котра розповіла про виконання виробничих і навчальних практик в Інституті філології. Наталія Олексіївна у своєму виступі закцентувала увагу на розширенні бази проходження практик, а також на трансформації в системі вищої освіти, яка вимагає нових підходів до проходження практик.

  Категорії: 
 • Березневе засідання Вченої ради

  27 березня відбулося березневе засідання Вченої ради Інституту філології. На порядок денний було винесено п'ять питань: звіт про відзначення 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, ефективність аспірантури і докторантури в ІФ, затвердження програм вступних іспитів до аспірантури, інноваційна перспектива студентських наукових досліджень, кадрова політика в ІФ.

  Перед початком розгляду питань директор Інституту філології привітав березневих ювілярів і вручив їм грамоти. Наступною виступила завідувач кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Людмила Грицик. Людмила Василівна розповіла про урочистості, які були заплановані у рамках святкування Шевченківських днів, відзначивши активну роботу секційних засідань конференції, цікаві презентації книг про Шевченка, зустрічі з лауреатами Шевченківської премії на інших факультетах. Про наукову роботу студентів, аспірантів, докторантів та питання, пов'язані із організацією їхньої діяльності, доповіла заступник директора Ганна Черненко. Ганна Анатоліївна окреслила коло наукових інтересів молодих вчених, а також запропонувала нові інтерпретації деяких наукових тем. Про кадрову політику Інституту філології доповів заступник директора Сергій Скрильник. Виступаючи, Сергій Вікторович продемонстрував динаміку кадрових змін, відсоткове відношення якісного та кількісного складу викладачів Інституту філології.

  Категорії: 
 • Грудневе засідання Вченої ради Інституту філології

  26 грудня відбулося засідання Вченої ради Інституту філології. На порядку денному були розглянуті такі питання: звіт про наукову роботу за 2017 рік, кадрові питання, про реалізацію Концепції викладання іноземних мов у межах неспеціальних освітніх програм КНУ, про результати зимової сесії на денній та заочній формах, про закордонні стажування викладачів та студентів, про призначення іменних стипендій.

  Перед початком запланової програми директор Григорій Семенюк зачитав висунуту подяку ректора Ігорю Корольову.

  На грудневому зібранні заступник директора Ганна Черненко прозвітувала. Ганна Анатоліївна розповіла про вступну кампанію в аспірантуру та у докторантуру, про успішність аспірантів, про тематику досліджень аспірантів та докторантів, про науково-дослідні теми, про конференції, які проводять філологи, про гранти, про публікаційну активність, про отримані нагороди та премії, про студентів та їх наукові звершення.

  Наступним виступив заступник директора Сергій Скрильник. Сергій Вікторович проаналізував Концепцію викладання ІМ на неспеціальних спеціальностях, окресливши її принципи та цілі, а також запропонував внести зміни у цю Концепцію. З коментарями до доповіді Сергія Скрильника виступили завідувач кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Валентин Давидов і завідувач кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації Алла Бєлова.

  Про результати зимової сесії прозвітували заступники директора Надія Янкова та Сергій Скрильник, який також доповів про закордонні стажування філологів.
  Наприкінці Вченої ради директор Інституту філології привітав всіх з прийдешніми святами.

  Категорії: 
 • Річний звіт директора Інституту філології на зборах трудового колективу

  28 листопада відбулася конференція трудового колективу Інституту філології, на якій був присутній ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка акад. Леонід Губерський. Головним питанням на порядку денному зборів трудового колективу був звіт директора Інституту проф. Григорія Семенюка про роботу за період з вересня 2016 року до листопада 2017 р.

  «На початку звітного періоду, у листопаді, Інституту філології виповнилося 15 років від часу створення. Підбиваючи підсумки трьох п’ятирічок, ми зробили висновок, що Інститут відбувся, живе, розвивається»,

  – наголосив директор Інституту філології проф. Григорій Семенюк.

  Звітуючи перед колективом та ректором, Григорій Фокович зупинився на основних напрямках діяльності Інституту – навчально-методичній, профорієнтаційній, науковій, міжнародній співпраці, виховній, роботі в гуртожитках, господарській, матеріально-технічній.

  Задовільно оцінили річний звіт директора колеги – доц. Сергій Різник, проф. Олена Івановська, проф.Ірина Голубовська, проф.Ірина Покровська, доц.Тетяна Пастушенко.

  Заключне слово на засіданні трудового колективу виголосив ректор Леонід Губерський. Леонід Васильович оцінив звіт директора та роботу Інституту філології загалом позитивно, акцентуючи увагу на тому, що потрібно й наділі розвиватися, працювати над престижем та якістю філологічної підготовки.

  Категорії: 
 • Жовтнева Вчена рада в Інституті філології

  24 жовтня відбулося чергове засідання Вченої Ради Інституту філології. Було обговорено ряд питань, зокрема про результати наукової теми "Шевченко у світовому контексті", яка виконувалася під науковим керуванням проф. Оксани Сліпушко; звіт про роботу кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії та її навчально-методичний і науковий потенціал. Окрему увагу було приділено увагу навчальним і виробничим практикам в Інституті філології. Доц. Галина Усатенко, яка курує це питання, зауважила, що у студентів спостерігається підвищений інтерес до, практик за умови якісної та ефективної організації, адже це важливий складник навчального процесу та основа для присвоєння професійної кваліфікації.

  Категорії: 
 • Міхаель Мозер - Почесний доктор КНУ

  За клопотанням кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології та Вченої ради Інституту на засіданні Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка було присвоєно звання Почесного доктора університету Міхаелю Мозеру.

  Пан Міхаель є австрійським україністом, професором Інституту славістики Віденського університету та інших університетів: Українського Вільного Університету в Мюнхені й Католицького університету імені Петра Пазманя в Будапешті та Пілішчабі, а відтепер і професором Шевченкового університету.

  Щиро вітаємо з високою нагородою, бажаємо міцного здоров’я та нових творчих успіхів.

  Фото - Тетяна Воротняк

  Категорії: 
 • Відбулося засідання Вченої ради Інституту філології

  26 вересня відбулися збори трудового колективу та засідання Вченої ради Інституту філології. Основним питанням на порядку денному було голосування і затвердження претендентів на посади завідувачів кафедр. Одноголосним рішенням було затверджено: завідувача кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу доц. Олену Мазепову, кафедри полоністики - проф. Ростислава Радишевського, а кафедри української мови та прикладної лінгвістики - проф. Анатолія Мойсієнка. Їхні кандидатури підтримали колеги на засіданнях відповідних кафедр та присутні викладачі на зборах.

  Чимало важливих питань було розглянуто на порядку денному Вченої ради. Обговорюючи Положення про Вступ до Університету на 2018-2019 н.р., члени ініціювали звернення до Вченої ради університету щодо повернення у перелік конкурсних предметів історії України замість пропонованого нині сертифікату з географії. Також на Вченій раді було розглянуто пропозицію подати кандидатуру поетеси Емми Андієвської на здобуття Шевченківської премії.

  Категорії: 

Сторінки

Subscribe to вчена рада