Ювілейний номер періодичного збірника наукових праць "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика" (випуск № 30)

Кафедра історії та стилістики української мови
Інституту філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
планує публікацію періодичного збірника наукових праць
"Актуальні проблеми української лінгвістики:
теорія і практика" (випуск № 30)

Ознайомитися з вимогами до збірника "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія та практика" можна у прикріпленому файлі. Зауважимо, що цей номер буде ювілейний. Наукове видання входить до науковометричних баз України та світу, має сертифікацію ISSN.