Міжнародна наукова конференція, присвячена 60-річному ювілею КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА ТА КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
Кафедра загального мовознавства та класичної філології

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 12 по 14 листопада 2015 року проводить
МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ «ПРІОРИТЕТИ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»,
присвячену 60-річному ювілею КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА ТА КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Плануються такі напрямки роботи Конференції:
1. Класичні мови та антропологізм у мовознавстві.
2. Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство: підсумки та перспективи.
3. Теоретико-методологічні проблеми сучасного мовознавства.
4. Актуальні питання етнолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвокомунікативістики та дискурсології
5. Мова і соціум: інформаційні війни в медіапросторі.
6. Українсько-румунські, українсько-польські та українсько-литовські мовно-культурні зв’язки: традиції і сучасність.
7. Методика навчання іноземних мов у контексті інформатизації вищої освіти.

Планується проведення круглого столу «Гра у мові і культурі».

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, французька, італійська, румунська.

Для участі у Конференції необхідно подати електронну заявку із зазначенням відомостей про учасника (шаблон заявки додається) до 14 вересня 2015 року за адресою:
01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет наукових читань (кімн. 141 – кафедра загального мовознавства та класичної філології).
Е-mail: zagmoclasphil@gmail.com, тел : +38 (044) 239-34-15.
Відповідальні: к.філол.н., асист Руда Н.В., асист. Штиченко І.Ю.

Тексти доповідей будуть опубліковані у збірнику наукових праць STUDIA LINGUISTICA (вип. ІХ) після завершення роботи Конференції. Вартість публікації – 50 грн за сторінку. Публікація для докторів наук безкоштовна.

Оргкомітет