Відкриття сайту наукової теми «Художня індивідуальність Т.Шевченка і світовий літературний контекст»

1 травня 2015 року відбулося відкриття сайту наукової теми «Художня індивідуальність Т.Шевченка і світовий літературний контекст» на сервері офіційного сайту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мета створення сайту — популяризація наукової діяльності університету в Україні та світі, інформування аспірантів, викладачів, а також широкого кола користувачів мережі Інтернет про інноваційні пошуки і здобутки колективу наукових співробітників теми «Художня індивідуальність Т.Шевченка і світовий літературний контекст».

Наукові напрямки теми охоплюють дослідження поетичної та прозової творчості Т.Шевченка спільно з його мистецькою спадщиною та епістолярним доробком. Крім того, залучаються до новітнього аналізу Біблійні тексти, твори світової літератури (античної доби, епохи романтизму. В першу чергу англійської, німецької, французької, польської та російської літератур переважно кінця XVIII-XIX ст. найвизначніших їх представників). Науково-дослідна робота пов'язана з проблематикою НАН України та інших навчальних закладів України і зарубіжжя.

Наукові здобутки теми за період від 01.03.2014 р. до 16.12.2014 p . відображено в таких публікаціях: Програма курсу «Тарас Шевченко і Київський університет» (для студентів усіх структурних підрозділів) (укладачі О.Сліпушко, А.Шаповалова), «Нескорений Тарас Шевченко : мистецька спадщина 1847-1861 рр.» (Передмова до видання : Ходімо дальше, дальше слава... Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років. Рисунок, акварель, сепія, гравюра) (2014), низка статей у фахових виданнях України і світу, ювілейний випуск збірника «Шевченкознавчі студії».

У 2015 p. заплановано видати монографію «Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст» українською та англійською мовами, посібник «Тарас Шевченко і Київський університет» для студентів усіх структурних підрозділів Університету (автори: д.філол.н., проф. О.М.Сліпушко, к.ф.н., А.О. Шповалова).

Науковий керівник теми,
д.філол.н., проф.,
завідувач кафедри історії української літератури і шевченкознавства
Інституту філолгії
О.М.Сліпушко

http://www.temats.knu.ua/

Категорії: