КРУГЛИЙ СТІЛ ІЗ МЕДІАЛІНГВІСТИКИ

У рамках Всеукраїнських наукових читань за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту», що проводилися в Інституті філології 7-9 квітня 2015 року, відбувся круглий стіл із медіалінгвістики. Організатором та модератором круглого столу на тему «Знаки культури в сучасних українських медіа» виступила Шевченко Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та стилістики української мови.

У науковому заході взяли участь викладачі кафедри, аспіранти та студенти спеціалізації «Медіалінгвістика». Основними тематичними напрямами круглого столу стали актуальні проблеми медіалінгвістики, зокрема теорія масової комунікації, медійна жанрологія, функціональний ресурс мови ЗМІ.

Проф. Шевченко Л.І. виступила з вітальним словом і доповіддю про сучасний стан і тенденції розвитку світової медіалінгвістики, перспективи розробки медіалінгвістичної проблематики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Цьогорічний науковий захід порушив багато сучасних аспектів дослідження мови ЗМІ: екстра- й інтралінгвістичне в природі медійного жанру (доц. Дергач Д.В.), роль та особливі функції фразеологізмів у масовій комунікації (доц. Сизонов Д.Ю.), лінгвальні засоби сугестії у ЗМІ (доц. Шулінова Л.В.) та ін.

У колі наукових зацікавлень та розробок студентства – функції перифразів та метафор у мас-медіа (асп. Булах М.Б., студ. Слюсарчик А.Б., студ. Дудар В.І., студ. Плясун О.М.), аналіз мовного ресурсу медійного тексту (студ. Приходнюк Г.В., студ. Автушенко О.О., студ. Степанисько С.В., студ. Драпак О.З.), вербалізація маніпулятивної функції в рекламі та політичній комунікації (студ. Козик Є.А., студ. Фещук О.О., студ. Филь К.С.) та ін.

Нагадаємо, що спеціалізація «Медіалінгвістика» була відкрита в Інституті філології 2013 року. Ця спеціалізація є інноваційною в Україні, а Київський університет став першим вищим навчальним закладом, в якому ця спеціалізація успішно розвивається. Підготовка фахівців із медіалінгвістики проводиться кафедрою історії та стилістики української мови. 2013 р. за редакцією проф. Шевченко Л.І. був виданий навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика», а 2014 року проф. Шевченко Л.І., доц. Дергачем Д.В. та доц. Сизоновим Д.Ю. був виданий перший в Україні та слов’янському світі словник термінів і понять із медіалінгвістики. Ця подія стала резонансною в сучасному медійному просторі та була висвітлена національними та закордонними ЗМІ, дістала високу оцінку в рецензіях фахових видань, що входять до європейських науковометричних баз.

І викладачі, і студенти кафедри історії та стилістики української мови відзначили, що аналогічні наукові заходи стимулюють науковий пошук студентства, підвищують рівень фахової обізнаності, розвивають особливий інтерес до дослідження мови медійних ресурсів, а також дають відповіді на проблемні питання, що виникають в медіалінгвістиці на сучасному етапі розвитку. В подальшому круглі столи з медіалінгвістики кафедра планує зробити щорічними.

Дмитро Сизонов