Конференція у Луцьку

Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Інститут філології та журналістики
Кафедра української літератури

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
І Всеукраїнської заочної Інтернет-конференції
«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН»

Конференція відбудеться 26 червня.

Тематичні напрямки:
1. Леся Українка і сучасність.
2. Українська усна література: шлях від едиції до обсервації.
3. Актуальні проблеми сучасної літературної медієвістики.
4. Тенденції художніх пошуків в українській літературі ХІХ ст.
5. Ідейно-художня парадигма української літератури кінця ХІХ–ХХ ст.
6. Література української діаспори: основні тенденції розвитку, ідейно-естетичні орієнтири.
7. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності.

Форми участі у конференції:
1. Розміщення тез доповіді у збірнику матеріалів конференції (сайт Інституту філології та журналістики).
2. Публікація статті у збірнику «Волинь філологічна: текст і контекст», що належить до списку фахових видань в галузі філологічних наук, затверджене постановою президії ВАК України від 27. 05. 2009 р. № 1–05/2.

Приїзд та особиста участь у конференції не передбачається!

Детальніше про рублікацію та конференцію дивися у прикріпленому файлі.