Конференція у Житомирі

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Навчально-науковий інститут іноземної філології
Кафедра англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003),"Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу"

Конференція відбудеться 15 травня 2015 р. у Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Передбачається робота наступних секцій:

 Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.
 Проблеми граматики та словотвору.
 Лексична семантика і фразеологія, актуальні проблеми лексикографії.
 Когнітивне і прагматичне вивчення мовних одиниць.
 Порівняльне і типологічне дослідження мовних одиниць.
 Стилістика, лінгвокультурна комунікація.
 Сучасне літературознавство: проблеми та перспективи.

Форми участі у конференції

1. Виступ на конференції з публікацією тез доповіді. Видання тез доповідей планується до початку роботи конференції.

2. Виступ на конференції з публікацією статті у періодичному науковому виданні "Вісник Житомирського державного університету", затвердженому ВАК України як спеціалізоване видання.

Робочі мови конференції –українська, російська, англійська, німецька.

Фінансові умови:

 організаційний внесок 100 грн.;
 оплата за публікацію тез із розрахунку 25 грн. за 1 сторінку;
 оплата за публікацію статті із розрахунку 45 грн. за 1 сторінку;
 розсилка матеріалів здійснюється за кошти учасників;
 дорога і проживання – за рахунок учасників конференції;
 публікація статей докторів філологічних наук без співавторства
безкоштовна.

Про оформлення тез доповідей та статей читайте нижче у прикріпленому файлі.

Додані файли: