Публікація у науковому часописі «Кременецькі компаративні студії»

Філологічний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 5-му випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії».

Науковий часопис «Кременецькі компаративні студії» зареєстровано у Centre International de l'ISSN (Франція) (Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-262X). Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах CiteFactor і Research Bible.

Мета збірника наукових праць – об’єднати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:

1. Теоретико-методологічні проблеми сучасно-го порівняльного літературознавства.
2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
4. Компаративна поетика та генологія.
5. Інтердисциплінарність у порівняльному лі-тературознавстві.
6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

З усіх питань, пов’язаних з публікацією, звертатися до наукового редактора Чика Дениса Чабовича (dennys@meta.ua / контакт. тел. +38-067-279-10-97) або до випускового редактора Пасіч-ник Олени Василівни (контакт. тел. +38-067-745-22-57).

Передбачуваний термін виходу збірника нау-кових праць – листопад 2015 р.

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:
01.06.2015 р.– останній термін надання редакції статей і відомостей про авторів.
15.07.2015 р.– останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
30.07.2015 р. – останній термін оплати друку статей.
01-30.12.2015 р. – розсилка збірника авторам і бібліотекам.

Детальніше про оформлення публікації та участь у студіях читайте у прикріпленому файлі.

Сайт часопису
www.kremenets-comparative-studies.webnode.com.ua