VІ Студентська міжвузівська науково-практична конференція «Україна у світових війнах ХХ ст.»

Харківський національний університет радіоелектроніки
запрошує вас 13–15 травня 2015 р. взяти участь у VІ Студентській міжвузівській науково-практичній конференції «Україна у світових війнах ХХ ст.»,присвяченій Дню перемоги.

До участі в конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, магістранти, студенти та всі зацікавлені особи.

У рамках роботи конференції планується робота секцій за такими напрямами:

І. Лінгвістичні студії у ХХ ст.:
• відображення військових подій ХХ ст. у світовій літературі,
• військова термінологія,
• українська література та фольклор про діяльність ОУН-УПА,
• образ війни у творчості українських та зарубіжних митців,
• відображення військових подій ХХ ст. у пресі,
• розвиток фронтового фольклору у ХХ ст.

ІІ. Історія української культури:
• піднесення національної свідомості українського народу на тлі подій ХХ ст.,
• використання історичних подій ХХ ст. засобами радянської пропаганди як потужного руйнівного впливу на українську культуру,
• розвиток воєнного мистецтва (кіно, музика, театр... ) на етапі визволення України від німецько-нацистських загарбників,
• наслідки війн ХХ ст. для української культури,
• сучасний історико-культурний погляд на події в Україні та світі у ХХ ст.

ІІІ. Україна в огні світових війн ХХ ст.: історичні аспекти:
• І Світова війна: хід воєнних дій на території України,
• події ІІ Світової війни в Україні і світі,
• правда і міфи у подіях ІІ Світової війни в історичному дискурсі,
• історія розвитку озброєння та військової техніки в роки ІІ Світової війни,
• Україна та Харків у ІІ Світовій війні: окупаційний режим, битви за Харків, рух опору.

Форми участі в конференції:
 виступ із доповіддю на пленарному засіданні;
 виступ із доповіддю на секційному засіданні;
 публікація тез / статті без виступу.

Робочі мови конференції:
 українська,
 англійська.

Умови участі в роботі конференції

Для участі в конференції необхідно до 12.04.2015 подати в оргкомітет:
 заявку на участь у конференції (анкета учасника);
 роздруківка тексту доповіді, засвідчена підписом наукового керівника, та її електронна версія (диск /
E-mail), оформлені відповідно до вимог.

«Україна у світових війнах ХХ ст.»До відкриття конференції планується видання тез доповідей за власний рахунок учасників.
Вартість 1 сторінки – 30 грн.

Вимоги до тез/статті

1. Тези доповіді (2-4 стор) або стаття (до 7 стор.), а також заповнена анкета учасника надсилаються електронною поштою на адресу оргкомітету або надаються особисто.

2. Усі матеріали потрібно відправляти як вкладені файли, названі таким чином: прізвище та ініціали автора із вказаним типом файлу (тези, стаття, анкета), наприклад: Петров В.П. Тези.doc, Петров В.П. Анкета.doc. Роздруківка матеріалів (з підписом наукового керівника) надається особисто до оргкомітету або надсилається поштою.

3. Тексти мають бути набрані у редакторі Microsoft Word 03–07. Шрифт – Times New Roman – 14. Інтервал – 1. Розміри полів: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Абзац – 1,25 см.

4. Посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр.: [3, с. 45]). Симетрично до тексту курсивом – Література. Список літератури розміщується наприкінці матеріалу за алфавітом.

5. Матеріали друкуються за редакцією авторів. Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну грамотність текстів несе науковий керівник. Редакція залишає за собою право відхилити тези / статті, які не відповідають науковій проблематиці конференції або підготовлені без дотримання вимог щодо оформлення.

6. Зразок оформлення тез / статті:

ЕТИКЕТ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
Бірюков М.І.
Науковий керівник – ст. викл. Сергієва А.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
(61166, Харків, пр. Леніна, 14, каф. українознавства, тел.: (057) 702-14-98)
E-mail: bir92022@gmail.com

Анотація українською мовою від 2 до 5 речень.
Текст роботи
.......
Література

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті конференції:
61166, Харків, пр. Леніна, 14
ХНУРЕ, кафедра українознавства
корпус “І”, 6 поверх, кім. 600а.
тел.: 702-14-98
Е-mail: clio@kture.kharkov.ua, ukrainozn@ukr.net

Відповідальна за збірник: Сергієва Алла Володимирівна тел.: 066-44-590-73; 70-21-498 

Анкета учасника

Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи / навчання
Спеціальність, курс навчання для студентів, рік навчання для аспірантів
Науковий керівник (для студентів та аспірантів), вчений ступінь, звання, посада
Повна адреса наукового чи навчального закладу
Контактний телефон
Електронна пошта

Укажіть форму участі:
 виступ із доповіддю на пленарному засіданні;
 виступ із доповіддю на секційному засіданні;
 публікація тез / статті без виступу.

Тема доповіді
Секція

Категорії: