Всеукраїнській науково–теоретичній конференції у Вінниці

Інститут іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково–теоретичній конференції "Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі", яка відбудеться 9 квітня 2015 року.

Запрошуємо викладачів і студентів взяти участь у роботі таких секцій:

1. Новітні тенденції у сучасній лінгвістичній парадигмі.
2. Лінгвістичні студії у контексті глобалізації.
3. Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов.
4. Інноваційні технології у теорії та практиці викладання мови й літератури
5. Проблеми моніторингу якості знань у ВНЗ та середніх загальноосвітніх закладах.

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, російська.

Для участі в конференції просимо надіслати до 20.02.2015 р.:

1) заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, телефон, e- mail).
2) електронний носій та 2 примірники роздрукованого тексту доповіді обсягом 1–3 сторінки.
3) доповіді, підготовлені студентами, мають бути підписані науковими керівниками.
Редакційні вимоги до оформлення тез доповідей:
- Ім’я та прізвище автора (жирним курсивом, вирівнювання по правому краю); назва міста в дужках (курсивом).
- через рядок – назва теми доповіді (відцентрована, великими літерами жирним шрифтом).
- через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів, без переносів, інтервал 1.5, відступи зліва - 30 мм, зверху, знизу – 20 мм, справа – 15 мм, абзацний відступ 12.5 мм.
- ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Вчасно надіслані матеріали, що відповідають редакційним вимогам, будуть опубліковані до початку конференції.

Внесок для участі в конференції складає 50 грн. для студентів, 100 грн. для викладачів сплачується до 20.02.2015 р. Внесок покриває витрати на підготовку та публікацію збірки матеріалів конференції (1 примірник) та програми конференції. Кава/чай та обід - за рахунок організаторів конференції.

Проїзд та проживання - за рахунок учасників конференції. Інформацію про необхідність замовлення готелю просимо вказати в заявці на участь.

Матеріали на конференцію просимо надсилати за адресою:
Інститут іноземних мов,
Вінницький державний педагогічний університет
ім. М.Коцю¬бинсь¬кого,
вул. Острозького, 32
21100, м. Вінниця,
Стаднік Іванна Ігорівна
тел. (0432) 27-63-75,
е-mail: kam.vdpu@mail.ru
е-mail: kam.vdpu@gmail.com

ЗАЯВКА на участь у конференції у прикріпленому файлі.

Категорії: 
Додані файли: