Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених (до 10-річчя відкриття спеціальності «Прикладна лінгвістика»)

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Херсонський державний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених
(до 10-річчя відкриття спеціальності «Прикладна лінгвістика»)
«ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ ЛІНГВІСТИКИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ЧИННИКИ»

26-27 березня 2015 року

>

Кафедра прикладної лінгвістики, кафедра української літератури та методики навчання, української мови та лінгводидактики, слов’янської філології запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ ЛІНГВІСТИКИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ЧИННИКИ», що відбудеться 26-27 березня 2015 року на філологічному факультеті Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Планується робота за такими напрямками:

1. Сучасна прикладна лінгвістика: орієнтири, напрямки, перспективи розвитку.
2. Сугестивні технології сучасних ЗМІ.
3. Переклад як засіб міжкультурної комунікації.
4. Лінгвопоетика художнього тексту.
5. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя.

У програмі конференції планується проведення пленарного засідання, робота секцій, презентація авторських монографій, посібників.

Для участі у конференції потрібно до 1 березня 2015 року подати заявку та статтю. Матеріали подаються в електронному вигляді. Текст виконується в текстовому редакторі Microsoft Word, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, 14 пт. Обсяг статті – 6 повних сторінок. Таблиці, малюнки, фотографії подаються на окремих сторінках з відповідними підписами і поясненнями. Мова видання – українська, російська. Рукописи статей повинні бути оформлені належним чином та відповідати визначеним в інформаційному листі вимогам. Під час оформлення статті слід дотримуватися такої послідовності:

1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю.
2. Назва статті, посередині великими буквами, напівжирним шрифтом, вирівняна посередині.
3. Ім’я та прізвище автора, назва вищого навчального закладу, курс, спеціальність.
4. Ім’я та прізвище наукового керівника, вчений ступінь, звання.
5. Анотація мовою статті (без слова анотація, з абзацним відступом, вирівняно по ширині тексту).
6. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:», з абзацним відступом, вирівняно по ширині тексту).
Наукова стаття повинна складатися з таких розділів:
• постановка проблеми;
• актуальність дослідження;
• мета (завдання) дослідження;
• аналіз останніх досліджень та публікацій;
• викладення основного матеріалу;
• висновки;
• перспективи використання результатів дослідження.

Основний текст статті друкується через півтора інтервали з абзацним відступом 1,25 см. Текст вирівнюється по ширині.

Витрати на харчування, проживання, транспорт учасники конференції несуть самостійно. Організаційний внесок – 150 грн. (для молодих науковців); 100 грн. (для студентів).

Адреса: 54000, кафедра прикладної лінгвістики, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв.

Текст статті, заявку на участь у конференції та копію квитанції про оплату просимо висилати на поштову адресу: prlingv2014@yandex.ru ; тема: Участь у конференції.

Контактні телефони:
Рускуліс Лілія Володимирівна: (050) 606-18-75, (093) 080-48-41
Адреса для переказів: 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду 93 А., кв. 33, Рускуліс Лілії Володимирівні з поміткою “внесок від (ПІБ учасника)”

Зразок оформлення наукової статті форма заповнення заявки на участь в конфернції нижче у прикріпленому файлі.

Категорії: 
Додані файли: