Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»

Вельмишановні колеги!
2–3 квітня 2015 року в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться Міжнародна наукова конференція
«Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»
Метою конференції є осмислення актуальності кожної літературної доби у мистецькій практиці та їх інтерпретація у літературознавстві та лінгвістиці на початку ХХІ ст.
Організатор конференції – факультет іноземних мов, кафедра романської філології і перекладу, секція китайської філології і перекладу кафедри німецької філології і перекладу – запрошує взяти участь у її роботі.

Основні тематичні напрями:

1. Типи дискурсів: інституційний, неінституційний та художній.
2. Жанрова специфіка мовлення і художніх творів, переосмислення напрямів і течій як систем творчих принципів.
3. Сучасні методичні засади викладання іноземних мов та історії літератури.
Круглий стіл:
«Роль сучасного академічного літературознавства та його вплив на розвиток свідомості спільноти»

Робочі мови конференції: українська, французька, іспанська, китайська, німецька, англійська, російська.

Для участі у роботі конференції просимо надсилати заявки і тези доповідей до 5 лютого 2015 року на Інтернет-адресу кафедри (phil.romane@karazin.ua) або за вказаною поштовою адресою (61022, м. Харків, пл. Свободи,4):

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
2. Тема доповіді.
3. Анотація доповіді (1 сторінка).
4. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.
5. Контактні адреси, телефони та E-mail.

Статті за матеріалами конференції (оформлені відповідно до визначених вимог) прийматимуться при реєстрації учасників і будуть розглянуті редколегією наукового збірника «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» (фахове видання, затверджене ДАК).