П'єси Шекспіра в Кулішевих перекладах та інтерпретаціях

17 грудня 2014 року учасники семінару Науково-дослідної частини Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка слухали й обговорювали доповідь к.ф.н. Ольги Борисівни Тетеріної "Шекспір у Кулішевій концепції поступу національного письменства (літературно-критичний контекст)".

О.Б. Тетеріна представила глибокий аналіз та осмислення значення шекспіріани у концепції національного літературного розвитку Пантелеймона Куліша. Він вважав, що творчість великого англійця повинна стати джерелом ідейного, тематичного, жанрового та стильового збагачення української літератури й послужити її входженню до світового контексту. Доповідачка розглянула Кулішеві міркування про роль Шекспірових текстів та їхніх перекладів у поступі українського письменства у контексті вітчизняної (М.Драгоманов, М.Костомаров, І.Франко) та зарубіжної (І.- Ґ.Гердер, Ґ.- Ґ. Ґервінус, Й.-В. Ґете) літературно-критичної думки ХІХ століття. Було зроблено висновок, що саме в системі поглядів Пантелеймона Куліша на творчість Шекспіра варто шукати витоки сучасної української шекспірознавчої думки.

Пантелеймон Куліш був справжнім "піонером" у справі перекладу українською творів великого Шекспіра. Однак, попри це, п'єси Шекспіра у його перекладах, на жаль, не йдуть на сценах театрів України. Причина, на думку О.Б.Тетеріної, полягає у складності його поетичної мови. Можливо, через це, хоча перекладацький доробок письменника став вагомим внеском у вітчизняну літературну спадщину,учасники семінару зійшлися на тому, що в цьому випадку поспішно було би говорити про конгеніальність.Постало питання також про те, чи правильно називати переклади драм великого англійця переспівами? Підставою так вважати є той факт, що ритм перекладів Пантелеймона Куліша часто не збігається з ритмом оригіналу, оскільки англійська мова лаконічніша за українську.

На тлі історичної перспективи учасники семінару обговорили також проблеми перекладу української літератури. Активна діяльність у цьому напрямку сприяла би розвитку української культури та її поширенню за межі держави.

Марина Юревич

Категорії: