Міжнародна науково-практична конференція «Українсько-азербайджанські взаємини»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Українсько-азербайджанські взаємини», присвяченій 100-річчю з дня закінчення азербайджанським публіцистом Юсіфом Везіром Чеменземенлі Київського університету імені Святого Володимира.

Конференція відбудеться 20 травня 2015 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за підтримки Посольства Республіки Азербайджан в Україні.

До роботи конференції запрошуються науковці та молоді вчені України, Азербайджану, Туреччини, викладачі університетів, наукові співробітники.

Заявки для участі у Міжнародній науково-практичній конференції приймаються до 30 квітня 2015 р. за електронною адресою irem2003@ukr.net.

Тексти доповідей будуть опубліковані у збірці матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення статті:
1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;
2. Відомості про авторів:
 прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
 вчене звання, вчений ступінь;
 місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
 назва країни (для іноземних авторів).
3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний курсив.
4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у статтях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт.
5. Ключові слова – 12 шрифт.
6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля: 2,5.

Телефон для довідок: +38 (093) 5462835.