Лекція посла Греції в Україні п. Василіса Пападопулоса

Лекція «Глобалізація та її вплив на розвиток культурних спільнот»
посла Греції в Україні п. Василіса Пападопулоса

8 грудня Інститут філології відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол Греції в Україні п. Василіс Пападопулос, що зустрівся зі студентами, які вивчають новогрецьку мову. Темою зустрічі був аналіз явища глобалізації, його позитивних та негативних аспектів, перспектив та альтернативних векторів розвитку світової спільноти. Попри декларований формат лекції, зустріч з перших хвилин набула форми сократівського діалогу, коли доповідач розповідав не менше, ніж слухав, та запитував не менше, ніж відповідав. Учасники діалогу обговорювали базові позиції, представлені доповідачем, ділилися своїм власним досвідом перебування в іншомовному та іншокультурному середовищі, своїми поглядами на спільне та відмінне людської природи, на особливості формування та функціонування мультикультурної особистості, на деякі сучасні реалії, що є наслідком глобалізаційних процесів. Атмосферу глобалізованої комунікації також відтворювало те, що лекція відбувалася з паралельним використанням новогрецької, англійської та української мов.

Розмова розпочалася з визначення загальних ознак глобалізованого суспільства: стрімкий розвиток технології та їхня доступність, нові форми комунікації, створення нових форм ринкових відношень та взаємозалежностей, культурна асиміляція. Серед позитивних аспектів глобалізації було відзначено можливості постійного розвитку людиною своєї особистості через вільний доступ до максимальної кількості інформації. Важливим елементом вільного розвитку людини є емпатія, здатність уявляти себе на місці Іншого, результатом чого є визнання та повага до фактів інакшості та відмінності. Сприяє цьому можливість комунікації на відстані, відкритість кордонів тощо. Однак позитивні аспекти глобалізації одночасно створюють загрозливі явища деіндивідуалізації та втрати сучасною людиною тожсамості, перетворення її на продукт масової культури, розчинення в неохопному морі споживання.

Василіс Пападопулос поділився своїми враженнями від життя в цілком відмінному культурному середовищі країн Далекого Сходу, проблемами, що виникають від зіткнення традиційних світоглядних моделей з неомондіалістським світоглядом. Окремо учасники зустрічі обговорили проблеми збереження національної ідентичності меншинами в полікультурному середовищі, до яких, зокрема, належать греки України, чия унікальна культура та мова знаходяться під загрозою зникнення.

Бажання існувати в світі, що втрачає кордони, штовхає сучасну людину до стандартизованої системи цінностей, парадигм поведінки та мовної комунікації (міжнародні мови), але відсутність достатніх знань, умінь та участі в різноманітних практиках глобального співіснування веде до розвитку опору глобалізації, що часто набуває форм нетерпимості та терору. Можливо, частково виною цьому є проблеми, що супроводжують глобалізацію, насамперед, економічні проблеми: безробіття, міграція, зростання нерівності між частинами світу, що замислювався як єдине ціле, але також і втрата національно-культурної самобутності у нескінченній гонитві за примарним духом часу.

На завершення доповідач висловив упевненість, що ідейний вміст поняття «глобалізація» буде постійно змінюватись, і якість цих змін залежатиме від того, наскільки людству вдасться помістити в центр всіх процесів людину та її потяг до вдосконалення, незалежності та саморозвитку.

А.Савенко

Категорії: