Представляємо документи видатної української письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської

У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» представляємо документи видатної української письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської (1863-1942) з фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України зберігається фонд №308 українського філолога, першого завідувача Чернівецького літературного музею Ольги Кобилянської–Ельпідефора Варталомійовича (Матвійовича) Панчука, чоловіка названої доньки письменниці Олени-Галини.

У 1970 році архів-музей придбав за 500 карбованців у Олени та Ельпідефора Панчуків фотографії рідних і друзів Ольги Кобилянської, роботи подруги, першої жінки-художниці Буковини Августи Кохановської (1866-1927). У 1972 році вони передали в дар архіву-музею щоденники, ескізи, листи Августи Кохановської( ЦДАМЛМ України, ф.309)

Цінні документи Ольги Кобилянської зберігаються у різних фондах ЦДАМЛМ України: особисте фото 1908 року з дарчим написом у фонді фольклориста Федора Івановича Лаврова (ф. 1039, оп. 1, од. зб. 361, арк. 1, 1 зв.), візитівка із словами співчуття до Наталії Юліанівни Гладилович, товаришки по Союзу українок Галичини у фонді її чоловіка, письменника Андрія Яковича Чайковського (ф.419, оп.1, од.зб., арк.10).

Цікава історія зберігання монографії «О.Кобилянська і Ф.Ніцше» 1928 року видання у бібліотеках різних установ: є штампи Українського Вільного Університету у Празі, ЦДІАК УРСР та спецфонду ЦДАМЛМ УРСР.
З 1990-х років видання доступне для ознайомлення у архіві-музеї.

Запрошуємо дослідників українського мистецтва ознайомитися з документами життя і творчості Ольги Кобилянської у читальному залі архіву-музею за адресою: вул.Володимирська, 22А.

Презентовані зображення документів:

1.Ольга Кобилянська 1908 р.
ЦДАМЛМ України ф. 1039, оп. 1, од. зб. 361, арк.1.

2. Родина Кобилянських. Чернівці, 1898 рік. Стоять (зліва направо): Олександр, Юліан, Степан, Володимир. Сидять (зліва направо): Максим, Євгенія, Марія Йосипівна (мати), Юліан Якович (батько), Ольга.
ЦДАМЛМ України ф. 308, оп. 1, од. зб. 11, арк.1.

3.Видання з фондів науково-довідкової бібліотеки ЦДАМЛМ України

4. Візитівка Ольги Кобилянської з автографом.
ЦДАМЛМ України ф.419, оп.1, од.зб.10, арк.1.

5. Августа Кохановська. Гірський краєвид.
ЦДАМЛМ України, ф.309, оп.1, од.зб.61.

.

Категорії: