Премія імені професора Лідії Дунаєвської

Молода наукова громадо!

Кафедра фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка започаткувала щорічну премію імені професора Лідії Дунаєвської для переможців наукового конкурсу на кращу розвідку у галузі фольклористики серед студентів та аспірантів-фольклористів України. Ця ініціатива була підтримана Центром Української Культури та Мистецтва. Умовами конкурсу передбачаються наукові дослідження з проблем фольклористики – від історіографії до теорії фольклору.
До конкурсу допускаються наукові студії з усної традиції і методів її дослідження та мистецького використання обсягом до 3 друкованих аркушів (120 000 знаків із пробілами). Конкурсні праці повинні мати суспільне значення, а висунуті в них ідеї – передбачати можливість подальшого теоретичного розвитку у науковій продукції автора та практичного втілення для популяризації етнічної традиції в сучасних умовах глобалізації культурного простору.
Запрошуються автори, які не мають кандидатського ступеня або вченого звання.

Роботи подавати, прикріплюючи до листа-заявки, на електронну адресу fest.folk2012@gmail.com.

Форма: Тimes New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, формати: rtf., doc., docx.

В заявці обов’язково слід повідомити про себе:
1. Прізвище ім’я та по батькові.
2. Рік народження.
3. Місце навчання (навчальний заклад, курс) або роботи.
4. Інформацію про наукового керівника або консультанта.
5. Поштову адресу.
6. Електронну адресу.
7. Телефон.

Преміальний фонд – 5000 гривень:
Перша премія – 3000 гривень,
Друга – 1500 гривень,
Третя – 500 гривень.

Запрошуємо до співпраці благодійні фонди.

Наукові розвідки просимо надсилати до 23 квітня 2012 р.
Нагородження учасників – на науково-мистецькій акції «Жили-були...», яка відбудеться 12 травня 2012 року в Центрі народознавства «Козак Мамай» («Мамаєва слобода») за адресою: м. Київ, вул. М. Донця, 2.

Довідки за телефоном: 067-465-63-46 (Наумовська Олеся Владиславівна)

Бажаємо успіхів!

Оргкомітет:
Кафедра фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Центр Української Культури та Мистецтва