Шості всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській

Шановні колеги!
2012 рік є ювілейним для кафедри фольклористики Інституту філології, яка була створена 1992 року з ініціативи професора Лідії Дунаєвської.
6 грудня 2011 року в Центрі Української Культури та Мистецтва науково-мистецькою імпрезою «Жили-були...» розпочалися ювілейні заходи презентації фольклористики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, черговим етапом якої стане науково-мистецький захід 12 травня 2012 року,наріжною складовою якого є традиційні фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській – засновникові кафедри, фольклористу, літературознавцю, поетесі, педагогу, та фольк-фестиваль «Жили-були...», куди запрошуються творчі колективи багатьох народностей України.
Передбачувані напрями наукової дискусії Шостих всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській.
• Казкознавство в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку
• Фольклористика в Україні: здобутки, проблеми методології, перспективи розвитку
• Фольклор України як націєтвірний чинник
• Місце і значення автохтонної традиції в історії та сучасності
• Фольклорний процес у сучасному інформаційному просторі
• Етномозаїка традиційних культур населення України
• Фольклор та фольклористика етнографічних регіонів України
• На перехресті двох культур: взаємодія народнопоетичної та художньої творчості
• Етномузикознавство: історія дослідження та нові методологічні підходи
• Україна і світ: полілог культур
Для виступів у Шостих всеукраїнських наукових фольклористичних читаннях організаційний комітет запрошує фольклористів, етнологів, етнографів, антропологів, музеєзнавців наукового світу.
Тему виступу та його коротке резюме (до 1800 знаків) просимо надсилати до 12 квітня 2012 року на електронну адресу організаційного комітету.
Регламент виступу: 20 хвилин у пленарному засіданні, 10 хвилин – у секційному засіданні, 5 хвилин – обговорення доповіді.
Робочі мови Читань: українська, всі слов’янські, англійська.
Матеріали Читань будуть опубліковані у черговому випуску наукового збірника «Література. Фольклор. Проблеми поетики» (зареєстрованого Постановою президії ВАК України, протокол № 1-05/7 від 09.06.99). Вартість публікації становитиме 20 грн. за сторінку.