Х Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі"

15-16 листопада 2014 року відбудеться Х Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі"

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12
телефон кафедри (0362) 63-42-62
контактний телефон: 067 803.23.98, 096.541.71.35

Робота конференції відбуватиметься у секціях:
1. Освіта і культура в контексті Болонської декларації: здобутки і проблеми.
2. Т.Шевченко і сьогодення української культури.
3. Самореалізація та самоорганізація молодого покоління в культурному процесі ХХІ століття.
4. Мистецьке життя України в історико-культурній ретроспективі.
5. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
6. Регіональна культурно-мистецька практика: стан, тенденції, перспективи.
7. Методологічні і методичні проблеми організації навчального процесу в сучасній вищій школі.

Заявки на участь у роботі конференції подавати на кафедру культурології РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2014 року. Деталі – за вказаними телефонами.

У заявці повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта (факультет, спеціальність), секцію і тему доповіді, прізвище наукового керівника.

Тексти статей (в електронному варіантах), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій (див. Бюлетень ВАК України, 2003. - №1), передати оргкомітету до 1.11.2014 р. Матеріали конференції будуть опубліковані у випуску №14 Альманаху «Актуальні питання культурології» та фахових наукових збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки РДГУ вип..20 («Культурологія» і «Мистецтвознавство»).

Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології (каб. 46). Відповідальні за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович.т. 0362-63.42.62 або вказаний вище мобільний. E-mail: sergiy_vsv@ukr.net. Орг внесок на друк програми становить 30 грн.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

До Збірника приймаються статті українською мовою, обсягом 10-12 сторінок.

Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х2х3х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал: 1,5

Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті і ключові слова - російською, українською, англійською, (література в алфавітному порядку).