Всеукраїнська наукова конференція "Літературний процес: традиції Михайла Коцюбинського в українській літературі ХХ – ХХІ ст."

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науковій конференції «Літературний процес: традиції михайла коцюбинського в українській літературі хх – ххі ст. до 150-річчя від дня народження письменника», яка відбудеться 27 – 28 листопада 2014 року на базі кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Основні питання, що пропонуються для обговорення:
1. Традиції Михайла Коцюбинського в українській літературі ХХ – ХХІ ст.
2. Особливості поетики прози Михайла Коцюбинського.
3. Стильовий синкретизм художньої творчості Михайла Коцюбинського.
4. Жанрово-стильові особливості епістолярію Михайла Коцюбинського.
5. Художня рецепція біографії Михайла Коцюбинського.
6. Лінгвопоетика художніх творів Михайла Коцюбинського.
7. Вивчення творчості Михайла Коцюбинського в загальноосвітній і вищій школах.

Під час конференції буде організовано презентацію найновіших наукових і навчально-методичних видань.************

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, болгарська, білоруська, польська.Для участі в конференції необхідно до 17 листопада 2014 року подати заявку (e-mail) за зразком (додаток 1). Тексти доповідей будуть опубліковані у збірниках наукових праць, які мають статус фахових (орієнтовна вартість публікації – 20 грн. за одну сторінку).

Публікацію текстів доповідей і статей буде здійснено тільки за умови безпосередньої участі автора в роботі конференції. Редакційні колегії збірників залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника. (Вимоги див. у додатку 2).

Для участі в конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 100 грн. (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням, культурної програми)******.

Запрошення та додаткову інформацію буде розіслано електронною поштою в першій декаді листопада.

Проїзд, харчування і проживання за рахунок учасників конференції або установ, у яких вони працюють.

Координатори конференції:
Гуляк Анатолій Борисович, доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри новітньої української літератури Інститут філології Київського національного університету мені Тараса Шевченка.
Гаєвська Надія Марківна, кандидат філологічних наук, професор кафедри новітньої української літератури Інститут філології Київського національного університету мені Тараса Шевченка.

Контактні особи:
Гаращенко Людмила Дмитрівна, старший лаборант кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (моб. тел. (067) 719 61-69). Заявки про участь у конференції просимо надсилати на електронну адресу: novitnya@ukr.net

Приклад оформлення заявки на участь у конференції та вимоги до статей - у прикріпленому файлі.

Додані файли: