Міжнароднa науковa конференція «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Центр українознавства філософського факультету
23 жовтня 2014 року проводить Міжнародну наукову конференцію
«Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства»,
присвячену 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60 Головний корпус університету

Робота відбуватиметься за наступними напрямами:
- освіта українців в європейському контексті в минулому і сьогоденні;
- інтеграція української науки у світову;
- форми культурної взаємодії українства зі світом: запозичення і внесення;
- національна культура українців і виклики глобалізації;
- духовна та релігійна культура українства в європейському контексті: форми інтеграції та дезінтеграції;
- діяльність української діаспори як форма національно-культурного збереження й культурного несення українськості поза межами України;
- рецепція України та українства як суб’єкта політичних і соціокультурних процесів у європейському просторі;
- правова культура України як передумова європейської інтеграції;
- У рамках конференції відбудеться круглий стіл, присвячений 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка: «Київський університет в європейському інтелектуальному поступі».
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді просимо надіслати
до 30 вересня 2014 року на вказані адреси:
E-mail: uaznav-conference@ukr.net
E-mail: uaznavstvo@bigmir.net
Формуляр заявки учасника додається
Вимоги до оформлення статей див. наприкінці інформаційного листа.

Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.

Організаційний внесок для участі в конференції (витрати на оргзаходи та друк матеріалів) складає 200 гривень. Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок не сплачують. Кошти слід перерахувати на рахунок Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.
р/р 31252277221544 в ГУ ДКСУ м. Києва
Код банку 820019
Код ЄДРПОУ 02070944
Призначення платежу: «П.І.Б. учасника, назва конференції»

Прохання здійснювати оплату лише після підтвердження оргкомітетом включення заявки до програми конференції.

Публікація статей планується після проведення конференції у збірнику наукових праць «Українознавчий альманах», затвердженому ДАК України як фахове видання з 4-х напрямків: філософія, політологія, історія, філологія.
Проїзд і перебування в Києві – за рахунок учасників конференції. За необхідності оргкомітет конференції може забезпечити проживання за кошти учасників.
Контактна інформація Центру українознавства філософського факультету:
Адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 105.
Контактні телефони: (044) 239 – 34 – 96 ; (044) 239 – 34 – 10, 0679683612 (Сорочук Людмила Василівна)

Вимоги до оформлення текстів доповідей: мова українська, обсяг до 20 тис. знаків з пробілами, шрифт Times New Roman, формат RTF або Word 2003 (.doc), кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Текст має включати: 1. шифр УДК; 2. Прізвище автора та назву статті; анотацію та ключові слова українською мовою; 3. Прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова англійською мовою. (Обсяг анотації – 4-6 речень).

Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ВАК України (див. сайт Центру українознавства: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua, рубрика «Стандарти подачі інформації»). Посилання – в тексті в квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа. Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або [17, арк. 31зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку. Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т.2, с. 725].

Рисунки та фотографії слід подавати кожен окремим файлом у форматі jpg або tiff. Діаграми слід подавати окремим файлом у форматі xls програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені у текст статті.

Додані файли: