Відбулася звітно-виборча конференція в Інституті філології

20 червня 2014 року в Інституті філології відбулися збори трудового колективу, на яких було заслухано та ухвалено звіт директора Інституту проф. Григорія Семенюка про роботу за період з червня 2007 року до червня 2014 року. В обговоренні звіту директора взяли участь: проректор Володимир Бугров, голова профкому Університету Володимир Цвих, голова студентського парламенту Інституту Світлана Сукач, к.філол.н., доц. Галина Усатенко, директор Інституту Конфуція Олександр Гончаренко, завідувачі кафедр, зокрема завідувач кафедри історії літератури та шевченкознавства проф. Оксана Сліпушко, завідувач кафедри французької філології проф. Георгій Крючков, завідувач кафедри германської філології доц. Ростислав Пилипенко. Рішенням зборів було рекомендовано вченій раді Інституту філології на посаду директора підтримати кандидатуру проф. Григорія Семенюка.

24 червня 2014 року під головуванням ректора Шевченкового університету акад. Леоніда Губерського відбулося засідання вченої ради Інституту філології, на якому було заслухано звіт директора Інституту проф. Григорія Семенюка про роботу за 7 років. В обговоренні звіту директора взяли участь: завідувач кафедри французької філології проф. Георгій Крючков, завідувач кафедри германської філології доц. Ростислав Пилипенко, голова студентського парламенту Інституту Світлана Сукач, доц. Людмила Пастушенко, завідувач кафедри загального мовознавства проф. Ірина Голубовська, завідувач кафедри тюркології доц. Володимир Підвойний, завідувач кафедри теорії літератури, компаративістики та літературної творчості проф. Людмила Грицик, завідувач кафедри ТТП з німецької мови проф. Тарас Кияк, завідувач кафедри фольклористики проф. Олена Івановська. Таємними голосування на посаду директора Інституту філології обрано Григорія Семенюка. Заключне слово на вченій раді виголосив ректор акад. Леонід Губерський, який окреслив конструктивну роботу філологічного осередку Університету, закликав активніше працювати з абітурієнтами та подякував за організацію заходів, присвячених ювілею Тараса Шевченка.

Олександра Касьянова,
фото - Валерій Попов