Конференція "Нове у філології сучасного світу" у Львові

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«НОВЕ У ФІЛОЛОГІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ»
м. Львів
27-28 червня 2014 р.

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану філологічних наук в Україні та світі з залученням зусиль викладачів, перекладачів, науковців, аспірантів та студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав.

Місце проведення: м. Львів, вул. Матейко, 6, Готель «Дністер».

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук.

Форма участі: очна та заочна.

В рамках конференції планується робота таких секцій:

1. Засоби масової комунікації
2. Теорія літератури, порівняльне літературознавство
3. Література зарубіжних країн
4. Загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
5. Літературне джерелознавство та текстологія
6. Теорія і практика перекладу
7. Міжкультурна комунікація
8. Риторика
9. Українська мова та література
10. Російська мова та література
11. Романські, германські та інші мови і література

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 24 червня 2014 року (включно) мають виконати обов’язково наступні три дії:

1. Заповнити форму заявки на участь у конференції в режимі online, на яку можна перейти за посиланням, яке міститься в інформації про конференцію в розділі «Заходи» на офіційному сайті Наукової філологічної організації «Логос», (www.logos.lviv.ua).

2. Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Рахунок одержувача: 26252007284814
ОКПО: 3355510569
МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Бокша Вікторія Олегівна
Призначення платежу: поповнення рахунку Бокша В.О. від ПІБ____
Щодо реквізитів та розміру внеску для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: events@logos.lviv.ua.
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.
При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.
Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

3. Надіслати до оргкомітету до 24 червня 2014 р. (включно) на електронну скриньку events@logos.lviv.ua наступні документи:
А) тези доповіді;
Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій часті слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Шевченко_О.М._Квитанція).

Вимоги до тез доповіді:

• Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
• Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний.

• Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14.

Наприклад:
9. Українська мова та література
Мова публіцистики Михайла Грушевського

Стеценко Павло Романович, канд. філол. наук, доцент
Херсонський державний університет

• Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

• Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [9, с. 92].

• Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

Заочна участь у конференції

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

Координати організаційного комітету

Наукова філологічна організація «ЛОГОС»
Адреса для поштової кореспонденції:
79000, м. Львів, а/с 6153
@: events@logos.lviv.ua
W: www.logos.lviv.ua
T: +38 050 824 76 91