Агатангел Кримський і українське сходознавство: презентація нових видань

29 лютого в приміщенні Національного музею літератури України відбувся Літературно-мистецький вечір «Агатангел Кримський і українське сходознавство: презентація нових видань», організований Національним музеєм літератури, кафедрою Близького Сходу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за участі Інституту сходознавства імені А.Кримського.

Агатангел Кримський – фундатор українського сходознавства. Його сходознавчі материки – арабістика, іраністика, тюркологія, ісламознавство. А. Кримський дебютував у російському сходознавстві в кінці 90-х років XIX ст., коли російське сходознавство наздоганяло Англію, Францію та Німеччину. Методика сходознавства XIX ст. – доскіпливий, широкий аналіз джерел, включаючи їх критику. Звідси – бібліографічна пристрасть А. Кримського.

У XIX ст. в європейській орієнталістиці Схід означав насамперед Близький Схід (арабістика, іраністика, тюркологія, семітологія). Пізніше його межі розширились до Індії, Китаю, Японії. Європейськими сходознавчими авторитетами для А. Кримського були С. де Сассі, Гаммер, Гете, Малькольм, Дюга, Дозі, Ньодеке та інші фундатори європейського сходознавтва. А. Кримський часто вступав у полеміку у своїх працях з європейськими авторитетами, залучаючи багато східних джерел. Сторінки рукописів А. Кримського рясніють записами багатьма європейськими та східними мовами, перекладами віршів і власними поезіями. Ніщо так не наближує до творчої лабораторії науковця, письменника як безсмертні сторінки рукописів. Видання архівних матеріалів і малодуступних видань А. Кримського було проектом Інституту сходознавства ще наприкінці 90-х, але реалізоване тільки зараз завдяки зусиллям Інституту сходознавства та ЮНЕСКО, зокрема к.філ.н. Ю.М. Кочубею і втілилося у виданні «Агатангел Кримський. Вибрані сходознавчі праці в п'яти томах» (2007-2010).

На вечорі виступив д.філ.н, завідував кафедри японської, китайської, корейської мов, заступник директора Інституту філології, лауреат премії ім.М. Лукаша Бондаренко І.П., який презентував «Мовні та літературні зв'язки України зі Сходом» (Історія українського сходознавства) – науковий проект, створений І. Бондаренком (редагування і передмова) у співавторстві з В. Рибалкіним, Я. Полотнюком, Ю. Кочубеєм, Л. Матвєєвою, Т. Маленкою та ін.

Від інституту сходознавства була презентована праця д.іст.н. Л.В. Матвєєвої з історії українського сходознавства та візантології «Бібліографічний словник «Схід та Візантія в Україні».

Свої монографії представили к.ф.н., доц. І. Прушковська – «Кпаса і любов шейха Галіба», к.філ.н. Ю.М. Кочубей «Дубровський як сходознавець». Аспірант кафедри Близького Сходу Ю.Ю. Кочержинський презентував українсько-арабський словник.

На завершення к.філ.н., доц., завідуюча кафедрою Близького Сходу Т. Маленька висловила побажання запровадити традицію тематичних сходознавчих вечорів, приурочених до дня народження А. Кримського.

Кафедра Близького Сходу