В Інституті філології відбулася Вчена рада

28 січня в Інституту філології відбулася Вчена рада. На порядку денному були такі питання: 1. Обговорення звіту ректора КНУ імені Тараса Шевченка акад. Леоніда Губерського на зборах трудового колективу університеті про роботу за минулий рік; 2. Інформація про хід виконання заходів до святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка; 3. Про результати перевірки робочої документації кафедр Інституту філології; 4. Результати зимової сесії на денній формі навчання; 5. Інше.

Перед початком роботи за порядком денним було проголосовано зміну вченого секретаря ради. Колектив Інституту філології одностайно схвалив призначення на цю посаду викладача кафедри фольклористики к.філол.н. Наталію Рудакову. Від імені ректора за багаторічну сумлінну працю було відзначено заступника директора з навчально-виховної роботи доц. Сергія Різника та колишніх співробітників підрозділу проф. Миколу Дубину та доц. Лідію Сергеєву. Також було проголосовано за продовження контрактних угод з доцентами Л.Костич, О.Бондаренком, І.Кулініч.

Обговорення звіту ректора розпочав директор Інституту філології проф. Григорій Семенюк, проаналізувавши у тезовій формі основні моменти доповіді з проекцією на Інститут. Зокрема, було відзначено успішну для університету в цілому й Інституту філології зокрема вступну кампанію, впровадження нових філологічних спеціальностей та спеціалізацій, звернено увагу на якість навчання, а саме – наголошено на важливості самостійної роботи студентів та індивідуальних консультацій викладачів з кожним студентом, відповідно до їхнього педагогічного навантаження. Григорій Фокович також проаналізував кадрову політику Інституту й зауважив, що на багатьох кафедрах працюють викладачі, які не мають наукових ступенів і звань. Директор закликав до скорочення цієї тенденції. Насамкінець голова Вченої ради висловив побажання, аби зростала кількість викладачів, які читають лекції іноземними мовами. Участь в обговоренні звіту ректора також взяв завідувач кафедри французької філології проф. Григорій Крючков, який розповів про хід виконання програми подвійних (українсько-французьких) дипломів. Заступник директора з наукової роботи проф. Олена Снитко відзначила, що за звітний рік працівники Інституту філології опублікували в закордонних виданнях понад 160 статей. Заступник директора з викладання іноземних мов на природничих, фізико-математичних, гуманітарних факультетах доц. Марина Денисенко доповіла про успішне впровадження експерименту з вивчення іноземних мов на неспеціальних факультетах. В обговоренні окремих аспектів життя Інституту висловилися також заступник директора з міжнародних зв’язків Ірина Волосенко та заступник директора з навчально-виховної роботи доц. Сергій Різник,

Про попередні результати зимової сесії звітував заступник директора з навчально-методичної роботи доц. Валерій Чемес (слов’янська та українська філологія, класичні мови, фольклористика). Заступники директора з навчально-методичної роботи доц. Сергій Саєнко та проф. Іван Бондаренко подали письмові звіти про результати сесії на спеціальностях західної та східної філології та перекладу.

Про хід виконання програми заходів до 200-річного ювілею Тараса Шевченка в Інституті філології доповідали проф. Олена Снитко та проф. Оксана Сліпушко. Олена Степанівна наголосила, що для наукової спільноти Інституту філології вкрай важливим є гідне проведення Світового шевченківського конгресу 10-11 березня 2014 року. Також професор розповіла про виконання видавничого плану, поставленого перед науковцями Інституту. Детальніше про підготовку і проведення святкових ювілейних заходів на рівні Університету доповіла проф. Оксана Сліпушко, повідомивши, що ювілейний вечір 10 березня відбудеться найімовірніше в Актовій залі Головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.

Про результати перевірки робочої документації кафедр доповіла проф. Надія Гаєвська. За словами професора, комісія оцінила стан кафедральної документації на «задовільно».

Результати обговорених питань на Вченій раді і зокрема підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії було рекомендовано обговорити на засіданнях кафедр.

Насамкінець директор Інституту закликав завідувачів кафедр спонукати викладачів скористатися подовженим терміном канікул для реалізації невикористаної частини планових відпусток

Текст: Анна Мукан,
Фото: Валерій Попов