ХXI Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго

Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України, Інститут вищої освіти АПН України, Національна музична академія ім. П. І. Чайковського, Видавничий Дім Дмитра Бураго запрошують Вас узяти участь у ХXI Міжнародній науковій конференції «Мова і культура» імені Сергія Бураго, яка відбудеться 27–29 вересня 2012 року в м. Києві.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Планується робота круглих столів: пам’яті визначного філософа С.Б. Кримського; присвячений діяльності М.О.Максимовича.

Доповіді будуть опубліковані в періодичному науковому виданні «Мова і культура», затвердженому ВАК України з філологічних дисциплін (мовознавство, літературознавство) як спеціалізоване видання.

Для участі у конференції необхідно надіслати до 1 травня 2012 року поштою або E-mail::

  1. заявку для участі у конференції (бланк заявки додається);
  2. роздрук тексту доповіді та її електронну версію (дискета/E-mail), оформлені відповідно до вимог (інформація додається); стислу анотацію, що містить ключові слова (укр., рос., англ. мови), та рецензію наукового керівника/фахівця з відповідної сфери досліджень (для учасників, які не мають наукового ступеня);
  3. конверт із маркою і заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошеннята додаткової інформації).
  4. реєстраційний внесок становить 100 грн. (сплачується при реєстрації);
  5. оплата за публікацію з розрахунку 1 стор. = 20 грн. (сплачується при реєстрації).