Наукові читання "Античний світ і сучасність"

Кафедра загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводитиме у межах Всеукраїнської наукової конференції «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» наукові читання «Античний світ і сучасність», присвячені 20-річчю відновлення спеціальності «Мова і література (класичні)» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Читання відбудуться у квітні 2014 року (дату буде уточнено).
Мета Читань – осмислення нових напрямків розвитку класичної філології та загального мовознавства у контексті становлення та розвитку антропологічної парадигми у гуманітарних науках.

Наукові читання відбудуться за такими напрямами:

1. Мікенологічні студії.
2. Діахронні виміри класичних мов.
3. Функціонально-граматичні, етимологічні та дериваційні
аспекти класичних мов.
4. Лінгвокультурологія і класичні мови.
5. Лінгвокомунікативістика і класичні мови.
6. Античнні, візантійські та середньовічні джерела: проблеми коментування та перекладу.
7. Порівняльно-історичні та загальномовознавчі студії.

Для участі в Наукових читаннях необхідно подати письмову заявку із зазначенням відомостей про учасника (звичайний формат) до 1 лютого 2014 року за адресою:
01033, Україна
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет наукових читань (кімн. 141 – кафедра загального мовознавства та класичної філології).
Е-mail: zagmoclasphil@gmail.com, тел : +38 (044) 239-34-15.

Тексти доповідей будуть опубліковані у збірнику наукових праць STUDIA LINGUISTICA (вип. VIII) після проведення Наукових читань (орієнтовна вартість публікації – 30 грн. за одну сторінку). Публікація для докторів наук безкоштовна.
Робочі мови: українська, російська, англійська, французька, новогрецька.

З вимогами до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць “STUDIA LINGUISTICA” (2014 рік) можна ознайомитися у прикріпленому нижче файлі pdf.

ОРГКОМІТЕТ

Додані файли: