Новогрецька в англомовному світі: чи потрібна?!

Євроінтеграційний курс, обраний Україною, полягає в широкому спектрі змін, що охоплюють різні сфери соціального життя країни, зокрема і зміни в галузі освіти та фахової підготовки майбутніх спеціалістів. Досвід провідних європейських університетів свідчить про необхідність вироблення стратегій міждисциплінарного навчання, коли певна навчальна дисципліна стає фаховою одразу для кількох спеціальностей.

За ініціативою кафедри елліністики, підтриманої завідувачем кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, проф. В. В. Ставнюком, з цього навчального року для студентів-істориків розпочато викладання новогрецької мови на факультативній основі. Можливість познайомитися з сучасним грецьким світом через його живу мову, мати можливість працювати з різночасовими писемними джерелами культури, що охоплює понад три тисячоліття, викликала інтерес багатьох студентів. Наразі факультатив відвідують 20 осіб з різних курсів. Враховуючи бажання студентів, викладачі кафедри, доц. А.О. Савенко та ас. І.В. Титаренко, запропонували проводити додаткову пару на базі Центру грецької мови для якіснішого оволодіння мовленнєвими навичками.

Практичний інтерес до вивчення новогрецької мови викликаний не тільки можливістю взяти участь у програмах стажування та мовних курсах в Греції, що фінансуються Міносвіти та Мінкультури Греції та в яких щороку беруть участь студенти нашого університету, але й усвідомленням перспективності українсько-грецьких контактів в сфері історії та археології. На цей час в Афінах функціонують 17 іноземних інституцій, які займаються дослідженням історії Греції від доісторичних часів до сучасності. Найвідомішою з них є Британська школа в Афінах (British School at Athens, http://www.bsa.ac.uk/), що є офіційним представництвом вивчення культурної спадщини Греції. Заснування подібної української школи у співробітництві з грецькою стороною може бути одним з амбіційних проектів університету. З іншого боку, знайомство грецьких учених з досвідом українських істориків та археологів, результатами їхніх досліджень на території України, дозволить повніше відтворити історію розвитку грецького світу за межами самої метрополії і, можливо, заснувати постійно діючу археологічну експедицію на українській землі, щедрій на грецькі скарби різних епох.

Кафедра елліністики Інституту філології
Київського університету імені Тараса Шевченка