Круглий стіл «Викладання української літератури X-XVIII ст. у вищій школі: Стан, проблеми й перспективи».

ЗАПРОШЕННЯ

Кафедра літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» проводить у п’ятницю, 30 березня 2012 р., о 10.00-15.00 круглий стіл «Викладання української літератури X-XVIII ст. у вищій школі: Стан, проблеми й перспективи». Зникнення цензурних обмежень, відкриття доступу до літературних джерел і їхніх досліджень, нові видання ориґінальних текстів та їхніх перекладів, поширення електронних версій текстів істотно розширили можливості вивчення середньовічної та ранньомодерної національної літератури. Процеси інтеґрації України в європейську спільноту надають цьому корпусові текстів величезної суспільної ваги як свідченню природної присутности українського письменства в цивілізаційному просторі Європи. Але деформації навчальних програм, безпідставно мотивовані участю в «Болонському процесі», брак у студентів першого курсу навичок самостійної праці, незнання стародавніх мов (латини та церковнослов’янської) та інші суб’єктивні чинники стали на перешкоді повному використанню науково-педагогічного й суспільного потенціалу української літератури X-XVIII ст.

Запрошуємо викладачів української літератури X-XVIII ст., вчених-медієвістів, завідувачів кафедр української літератури взяти участь у дискусії про можливості зміни характеру викладання нашого середньовічного й ранньомодерного письменства у вищій школі. На обговорення виноситься проєкт нової програми курсу «Історія української літератури X-XVIII ст.», підготований професорами Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Львівського національного університету імені Івана Франка та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. В разі Вашого бажання виступити з доповіддю просимо повідомити її тему не пізніше 15 березня на електронні скриньки: kafedra2001@yahoo.com; peleshenkoni@ukma.kiev.ua Реєстрація учасників на кафедрі літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» 30 березня 2012 р. з 9.30. в ауд. 3-117 за адресою: НаУКМА, корпус 3, кім.117; вул. Г.Сковороди, 2; Київ.

З інформацією про захід та з Програмою можна ознайомитися за посиланнями: (http://www.ukma.kiev.ua/docs/Ukr_Lit_Program.pdf; http://www.ukma.kiev.ua/docs/Program_Invitation.doc).

Початок роботи круглого столу о 10.00 в ауд. 1-301.
Реґламент доповідей: 15 хв., виступів в обговоренні: 5 хв.
Довідки за телефоном: (044) 425 02 64 – кафедра літературознавства НаУКМА