«Український дольник» – початок нових досліджень

10 вересня 2013 року в Мистецькій залі Інституту філології відбулася презентація колективної монографії «Український дольник» за редакцією Наталії Василівни Костенко

31 травня 2011 року на VII віршознавчому семінарі, який діє при кафедрі теорії літератури, компаративістики і літературної творчості, з’явилася ідея створити книгу, предметом якої б стала малодосліджена в українському віршознавстві версифікаційна форма – український дольник. 15 авторів на чолі з професором Наталією Василівною Костенко, яка започаткувала традицію проведення віршознавчих семінарів з 1996 року, поставили собі за мету створити системне дослідження українського дольника на матеріалах творчості провідних українських поетів ХХ – початку ХХІ ст.

Типологія ритмічних форм українського дольника та спостереження за динамікою його історико-літературного процесу висвітлені у трьох розділах монографії, вихід якої є початком нових досліджень у сфері віршознавчого аналізу.

Текст: Олександра Касьянова,
Фото: Валерій Попов