"Віртуальна бібліотека філолога": нові надходження

Розділ “Віртуальна бібліотека філолога” на веб-сторінці Інституту філології функціонує від часу заснування інститутського сайту і на сьогодні містить посилання на 68 повнотекстових випусків наукових праць, які видаються в Інституті філології за безпосередньої участі його фахівців.

У “Віртуальній бібліотеці філолога” наявні як загальноінститутські періодичні видання “Мовні і концептуальні картини світу” (на сайті розміщено 18 випусків, 2010–2013 роки) та “Літературознавчі студії” (10 випусків, 2010–2013 роки), так і періодичні видання, ініційовані окремими кафедрами Інституту філології:
1) збірники праць наукових семінарів “Віршознавчі студії” (5, 2006–2010), студентський альманах “СВІ–Й–ТАНОК” (8 збірників, 2002–2012 роки) й альманах літературної творчості “Сполучник” (6 випусків, 2007–2013 роки) кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості;
2) збірник наукових праць “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського” (5 випусків, 2010–2012 роки), заснований кафедрою слов'янської філології;
3) міжвідомчий науковий збірник “Українське мовознавство” (5 випусків, 2009–2013 роки) кафедри сучасної української мови;
4) збірник наукових праць “Шевченкознавчі студії”, видання якого підтримується кафедрою історії української літератури і шевченкознавства та лабораторією шевченкознавства;
5) “Studia Linguistica” (8 випусків, 2008–2012 роки), заснований кафедрою загального мовознавства та класичної філології.

Є на сайті віртуальної бібліотеки й декілька фундаментальних неперіодчиних видань. За ініціативою кафедри китайської, корейської та японської філології на загал розміщено перший том тритомної хрестоматії японської класичної літератури “Японська література: Хрестоматія. Том I (VII–XIII ст.)”, до якої увійшли прозові та поетичні твори VII–XIII ст. в українських перекладах, здійснених вітчизняними фахівцями-японістами. Кафедрою теорії літератури, компаративістики і літературної творчості представлено антологію “Захід – Схід : основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства”, в якій подано найновіші публікації з цієї теми європейських та східних компаративістів, орієнталістів, а також літературознавчі порівняльні дослідження на матеріалі літератур Сходу.

Подаємо список найновіших віртуальних публікацій 2013 року, із посиланнями:
• “Мовні і концептуальні картини світу”, випуск 43, частина 1 – зміст і статті (.pdf).
• “Мовні і концептуальні картини світу”, випуск 43, частина 2 – зміст і статті (.pdf).
• “Мовні і концептуальні картини світу”, випуск 43, частина 3 – зміст і статті (.pdf).
• “Мовні і концептуальні картини світу”, випуск 43, частина 4 – зміст і статті (.pdf).
• “Літературознавчі студії”, випуск 37, частина 1 – зміст і статті (.pdf).
• “Літературознавчі студії”, випуск 37, частина 2 – зміст і статті (.pdf).
• “Сполучник”, випуск 8 – повний текст (pdf-файл, 1,7 Mb).
• “Українське мовознавство”, випуск 43 – зміст і тексти статей (.pdf).

Новими надходженнями є також такі випуски 2012 року, як
• “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського”, випуск 17 – зміст і статті (.pdf).
• “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського”, випуск 19 – зміст і статті (.pdf).
• “Studia Linguistica”, випуск 6 (1) – зміст і статті (.pdf).
• “Studia Linguistica”, випуск 6 (2) – зміст і статті (.pdf).
• “Українське мовознавство”, випуск 42 – зміст і тексти статей (.pdf).
а також “Мовні і концептуальні картини світу”, випуск 41, 4 частини та “Літературознавчі студії”, випуски 34 і 35.

Запрошуємо авторів надсилати результати своїх наукових досліджень до відповідних збірників, а користувачів – до читання фахових матеріалів у ”віртуальному читальному залі” на сайті Інституту філології.

Перейти до “Віртуальної бібліотеки філолога”.

Олена Сірук