Збірник наукових праць "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика"

Збірник наукових праць є фаховим виданням із дисциплін філологічного профілю. Постанова Президії ВАК України від 12.06.02 № 1-05/6. Бюлетень ВАК України № 9 за 2002 р.
У збірнику наукових праць "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика" аналізуються перспективні питання української синхронної та діахронної лінгвістики. Наукові праці розраховано на фахівців спеціальних філологічних, філософських, історичних дисциплін, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів України.

Вимоги до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика"

Опубліковані збірники