Оголошено конкурс Міністерства освіти і науки України за програмою «100+100+100» на 2013/2014 н.р.

Шановні колеги!

До Вашої уваги пропонуємо Інформаційний лист. Спеціальний
випуск.

Оголошено конкурс Міністерства освіти і науки
України
за програмою «100+100+100» на 2013/2014 н.р.

Шановні студенти, аспіранти, науково-педагогічні працівники
університету!

Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі Міністерства освіти і
науки України з відбору на навчання студентів і аспірантів та
стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних
вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013/2014
навчальному році (програма «100+100+100»).

Детальна інформація про умови участі у конкурсі та нормативна база
знаходиться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України
за посиланням:
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/study-abroad/

Звертаємося до деканів факультетів та директорів інститутів
університету з пропозицією здійснити відбір кращих претендентів на
навчання або стажування за кордоном.

Терміни проведення конкурсу:

1. До 12 квітня 2013 р. провести відбір претендентів серед
бакалаврів (окрім восьмого випускного семестру) та магістрів (окрім
дванадцятого випускного семестру), аспірантів денної форми навчання
(окрім третього року навчання) та наукових і науково-педагогічних
працівників на факультетах та інститутах;

2. Кандидатури учасників затвердити на Вченій раді факультетів та
інститутів. Витяги з протоколу засідання Вченої ради подати до
Управління міжнародного науково-технічного співробітництва та
інноваційних технологій університету разом із комплектом документів
кожного учасника;

3. До 16 квітня 2013 р. документи кандидатів та затверджені
списки учасників від факультетів та інститутів для участі у конкурсі
подати до Управління міжнародного науково-технічного співробітництва
та інноваційних технологій для їх перевірки та представлення на
Вчену Раду університету;

4. На засіданні Вченої Ради університету 13 травня 2013 р.
буде затверджений список кандидатів від Київського національного
університету імені Тараса Шевченка для представлення їх Конкурсній
комісії Міністерства освіти і науки України;

5. Комплекти документів претендентів конкурсу будуть передані до
Конкурсної комісії 15 травня 2013 р.

6. Відповідальні за якісну підготовку документів декани факультетів
та директори інститутів, завідуючі кафедр, заступники деканів з
навчальної, наукової роботи та міжнародного співробітництва.

Телефони для довідок:

Начальник Управління міжнародного

науково-технічного співробітництва

та інноваційних технологій університету
Заславський Володимир Анатолійович
239-34-36 (внутр. 34-36)

молодший науковий співробітник Управління
Ямкова Ольга Михайлівна
239-34-36 (внутр. 34-36)

Електронна пошта:
distcit@gmail.com

--

Best regards,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Department for International Scientific and Technical Cooperation and Innovation Technology

64/13, Volodymyrs'ka st.
01601, Kyiv, Ukraine
Tel:/Fax: +380 (44) 239 34 36 (3436), +380(44) 521 32 18 (3218)
e-mail:distcit@gmail.com "Department"
zas.vlad@gmail.com , zas@unicyb.kiev.ua "Vladimir Zaslavskiy"

Додані файли: