ІІ Міжнародна наукова конференція «Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті європейської інтеграції»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (кафедра романських мов та інтерлінгвістики і кафедра прикладної лінгвістики) проводить 20-21 вересня 2013 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки і на базі спортивно-оздоровчого табору „Гарт” СНУ імені Лесі Українки (озеро Світязь) ІІ Міжнародну наукову конференцію «Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті європейської інтеграції».
Мови конференції – українська, російська, білоруська, польська, англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, есперанто.
Для участі в конференції просимо надіслати: 1) Анкету-заявку на участь у конференції (відомості про автора: ПІП, науковий ступінь, учене звання, службова адреса із зазначенням організації та посади, домашня адреса, телефон, E-mail, назва статті українською, російською та англійською мовами із зазначенням секції); 2) роздрукований текст статті та електронний варіант статті на диску (для аспірантів – рекомендація наукового керівника до друку; 3) два конверти з марками.
Матеріали доповідей плануємо опублікувати у фаховому виданні „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”, серія „Філологічні науки. Мовознавство” до початку конференції. Редакційна колегія залишає за собою право приймати, рецензувати і редагувати, а також відхиляти тексти статей, оформлені не за вимогами.