Анонс МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ 18 ТРАВНЯ 2021 РОКУ «ЛІНГВІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», присвячену 90-річному ювілею доктора філологічних наук професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології 18 ТРАВНЯ 2021 РОКУ проводить МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЮ «ЛІНГВІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», присвячену 90-річному ювілею доктора філологічних наук професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999)

Плануються такі напрямки роботи Конференції:
- Класичні мови та літератури у дзеркалі сучасності.
- Мова і соціум: мовні контакти в контексті глобалізаційних процесів.
- Переклад та міжкультурна комунікація.
- Актуальні проблеми румунської філології. Слов’яно-румунські мовно-культурні контакти.
- Актуальні питання когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та лінгвоаксіології.
- Актуальні проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології, політичної та сугестивної лінгвістики.
- Теоретико-методологічні проблеми української лінгвоісторіографії.
- Медієвістичні та неолатиністичні студії.
- Неоелліністичні студії.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, французька, італійська, румунська.

Для участі у Конференції необхідно подати онлайн заявку із зазначенням відомостей про учасника (перейдіть за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1odqtRSj11EezP0UebwfuvarrBY1YncE9pq1tNEe... ) до 23 КВІТНЯ 2021 року.

Відповідальні: доц. О. В. Лазер-Паньків, ст. лаб. О. Ю Галкіна, ст. лаб. Я. О. Василенко.

Тексти доповідей будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць STUDIA LINGUISTICA (вип. XVІІІ-XІХ). Орієнтовна вартість публікації – 750 гривень за 12 сторінок. Публікація для докторів наук безкоштовна.

Оргкомітет